«اَبُو الادْیان» یکی از خدمتکاران بیت شریف حسن عسکری علیه السلام بود که علاوه بر حضور در بیت آن بزرگوار، متصدی امور نامه های آن حضرت و بردن آنها به ای مختلف نیز بود. او یکی از انی است که روایت شهادت عسکری علیه السلام و خواندن حضرت مهدی علیه السلام بر آن حضرت را ذکر کرده است.شیخ صدوق رحمه الله در «کمالالدین و تمام الن » باب 43 بدون آن که آن را از ی شنیده باشد \- بلکه در نوشته هایی دیده است \- چنین نقل کرده است ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...


ابوالادبان که بود؟
منبع :
درخواست حذف این مطلب