بسم الله الرحمن الرحیم ص8 روستای زیبای متکازین سازندگان روستای متکازین یکی ازمردان بانفوذوپرقدرت ازروستای متکازین،درعص هلوی اول سیدرضا علوی متکازینی که بعدها به ایلیلاوی مشهور ومعروف گردیدوخانواده ی ایلیلاوی های تهران را تشکیل دادنددر دوران پهلوی اول ودوم به سناتوری مجلس سناو ی مردم تهران درمجلس شورای ملی انتخاب شدند،اولین ی که از متکازین جهت ب تحصیل علم به حوزه ی علمیه ی بهشهر بعدهم به حوزه علمیه بابل بارفروش آن زمان وبه تهران مهاجرت


روستای متکازین(قسمت هشتم)
منبع :
درخواست حذف این مطلب