طرح ها و تولیدات خودروهایی مانند iev 800 or iev2 یا iev aryana از نسل های اول و دوم خودروهای هوشمند الکتریک می باشند و امروز خودروهای جدید من با نامهای iev7 یا iev8 از نسل سوم با طرحهای فضایی و زیبا با فضای بیشتر با قیمت های کمتر از خودروهای بنزینی می توانند تولید انبوه و در اختیار مردم عزیز کشورم قرار گیرند البته اگر ان سرمایه های ملی کشور و خائنین در کشورم بگذارند که ما کارخانه هایمان را باز کنیم. این را هم بگویم قیمت خودروهای بنزینی غیر استاندارد ایرانی


قیمت خودروهای هوشمند الکتریک جمشید آرین
منبع :
درخواست حذف این مطلب