بازتاب نشر کتاب الکترونیکی خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا ... بعد از پنج روز از نشر کتاب الکترونیکی خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی ایمیلهای محبت آمیزی به دستم رسیده که مناسب دانستم در این بخش به نظر شما برسانم. زیرا ممکن است پاسخ هایی به این عزیزان داده ام مورد استفاده شما نیز قرار بگیرد. خانم به نام ش.م.ت با سلام و درود خدا بر آن مدیوم بزرگوار که حامل این الهامات و کشف و شهود بودند و همینطور به شما که اینقدر زیبا آن همه


baztat
منبع :
درخواست حذف این مطلب