توازجنس بهار ومهربانی هستی❤ تو سرود قلب بی قراری هستی❤ ای ک همه شب اتش عشقت میسوزاند مرا ❤ تونیمی ازایمان بخداوندی هستی ❤ کاش نزدیک تربودی ب من ای عشق ❤ تو نمیدانی برایم صدای مهربانی هستی ❤ کاش بودم درقلب بی قرارت هردم❤ مهربان من تو ستاره ی آسمانی هستی ❤


mehrabanam
منبع :
درخواست حذف این مطلب