... ید کارت شارژ همراه اول از سایت ایتور

... ید آنلاین کارت شارژ همراه اول
چه زخم هایی بر دلم خورد تا یاد گرفتم که
هیچ نوازشی بی درد نیست !
... ید آنلاین شارژ همراه اول

... ید اینترنتی کارت شارژ همراه اول
عشق أگر، غم به دلم میداد
یا خود، از بند غمم می رست
گره ای بود ، که در قلبم
آسمان را ، به زمین می بست. . .
... ید شارژ همراه اول سکوتم را به باران هدیه ... /
تمام زند ... را گریه ... /
نبودی در فراق شانه هایت/
به هر خاکی رسیدم تکیه ... ...!
شارژ مستقیم همراه اول

ببینمت...
گونه هایت خیس است...
باز با این رفیق نابابت....
نامش چه بود؟
هان!
باران...
باز با "باران " قدم زدی؟
... ید کارت شارژ همراه اول
جای خالی روباعبارت مناسب پرکنید:)
من عاشق.......
عشق من.......
ومن الله توفیق:)
... ید شارژ همراه اول

شارژ همراه اول
چه بگویم.....

زمستان نیست

دلتن ... توست که می لرزاند چهارستون

دلم

عنوان وبلاگ : من یک سناتورم!
منبع :
برچسب ها : ... ید شارژ همراه اول - شارژ ,کارت ,باران ,شارژ همراه ,کارت شارژ ,سایت ایتور