غریب آبادی: ایران اقدامات یکجانبه را با چالش جدی مواجه کرده است

«کاظم غریب آبادی» سفیر و دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، با «کارلوس هاتیوا» سفیر و دائم اکوادور و رئیس گروه ۷۷ کشور در حال توسعه دیدار و درخصوص موضوعات مختلف، رایزنی کرد.

در این دیدار، طرفین آ ین وضعیت روابط فیم ن، خصوصا همکاری های دو کشور در سطح سازمان های بین المللی مستقر در وین و فعالیت های گروه ۷۷ را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سفیر و دائم کشورمان ضمن اعلام آمادگی ایران برای مساعدت و همکاری بیشتر با این گروه در جهت تحقق اه آن، بر نقش گروه ۷۷ در هدایت صحیح فعالیت های سازمان های بین المللی، به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان بین المللی توسعه صنعتی و سازمان بین المللی مقابله با جرم و در جهت منافع کشورهای در حال توسعه و ایجاد توازن در تصمیمات این سازمان ها، تاکید کرد.