هشدار! استرس والدین به فرزندان منتقل می شود

سید رضا فراهانی اظهار کرد: استرس و اضطراب والدین، مستقیما بر روی دلبستگی و رشد عاطفی-اجتماعی کودک اثرات منفی می گذارد.

وی با بیان اینکه محیط اطراف ک ن را در دوران نوزادی عمدتا والدین به وجود می آورند و در این زمان، کودک شروع به ساختن رابطه عاطفی و عمیق با والدین و سایر اعضای خانواده می کند، گفت: کودک در این شرایط به راحتی تحت تاثیر وضعیت احساسی و عاطفی و فشار های روانی والدین و اطرافیان قرار می گیرد.

استرس و اضطراب والدین تاثرات منفی بر روی سلامت کودک دارد.