چشم انداز البرزدماکاران

شرکت البرزدماکاران در افق 1404 ه.ش شرکتی است:

  •  توسعه یافته، پویا، متناسب با مقتضیات فرهنگی، تاریخی ایران و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش ها
  •  پویا در جهت جذب و تربیت نیروهای خلاق و نخبگان علمی ، پژوهشی و صنعتی
  •  دارای تعامل سازنده و موثر با شرکت های معتبر جهان در زمینه صنعت و فناوری
  •  مجهز به شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور
  •  با شعب و عوامل خدمات پس از فروش متعدد در سطح منطقه خاورمیانه ،جهت پوشش طیف گسترده مشتریان خارجی

که به عنوان جایگاه اوّل و قطب برتر در زمینه تولید محصولات رفاهی و ساختمانی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی  می درخشد.

ابسردکن آنی