بهتر است مطلب را با عرض شرمندگی از مسعود میرزا یا همان ظل­السلطان شروع نمایم، می­گویند او حاکمی بی­رحم و ظالم بوده است که البته دلایل خاصی در خصوص چگونگی و شیوه برخورد وی با بناها و آثار معماری باارزش دوره صفویه موجود بوده است. به­راستی تا کنون با خود فکر کرده­ایم که چرا بایستی فردی را که حدود 150 سال پیش می­زیسته و هم­اکنون آثاری جاودانه از او مانند همین عمارت فا مسعودیه باقی مانده است را ظالم و بی­رحم بنامیم. با نیم­نگاهی به تحولات توسعه ای بی­سروسامانمان در صد سال اخیر، بایستی یک پوزش و عذرخواهی رسمی از امثال ظل­السلطان بنامیم. آیا هم­اکنون از باغهای نگارستان، بهارستان، نظامیه و چهارباغهای مشهور ای تاریخی البته به جز بخش کوچکی از شهر اصفهان، در ای تاریخی استانهای همدان، کردستان، کرمانشاه، تبریز، خوزستان، کرمان، یزد و . . . چیزی را به جای گذاشته­ایم که به آن افتخار کنیم و احیاناً اگر وجدانمان اجازه داد آن را برای نسل­های آتی­مان حفظ و حراست کنیم.