لینک پیوستن به کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله (طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بانک ملی ایران)

https://ble.im/master_channel

لینک پیوستن به گروه تحصیلات تکمیلی

https://ble.im/join/ogi5mdy5mt

جهت این پیام رسان به لینک زیر مراجعه نمایید

https://bale.ai/#