به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تحریک آمیز خود در مرز های لبنان، ضمن عبور از خط مرزی، با استفاده از بلدوزر شروع به حفاری د.

منابع لبنانی اعلام د شماری از نیرو های رژیم گر صهیونیستی با عبور از خط مرزی در منطقه میس الجبل در جنوب لبنان وارد خاک لبنان شدند.

این منابع به نقل از ستاد تبلیغات جنگ اعلام د این گروه شامل ده نظامی و سه بلدوزر با عبور از خط مرزی، تحت حمایت نیرو های امنیتی رژیم صهیونیستی شروع به حفاری د.

نظامیان رژیم صهیونیستی بار ها با عبور از نوار مرزی دست به انجام اقدامات تحریک آمیز زده اند. این در حالی است که چنین اقداماتی نقض قطعنامه های شورای امنیت در خصوص آتش بس است.