این تحقیق در مورد هزینه سرمایه ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی در 33 صفحه و در قالب ورد و شامل هزینه سرمایه ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی،بازارهای پول و سرمایه در مدیریت مالی ،بازار پول ،بازار سرمایه ،سرمایه گذاری خارجی ،سیاستهای پولی ،مدیریت مالی،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه ای ،انواع هزینه سرمایه ای
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 6
فرمت فایل docx
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
تحقیق هزینه سرمایه ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 2364
کاربر

این تحقیق در مورد هزینه سرمایه ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی در 33 صفحه و در قالب ورد و شامل: هزینه سرمایه ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی،بازارهای پول و سرمایه در مدیریت مالی ،بازار پول ،بازار سرمایه ،سرمایه گذاری خارجی ،سیاستهای پولی ،مدیریت مالی،مدیریت هزینه سرمایه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه ای ،انواع هزینه سرمایه ای ،موارد استفاده از هزینه سرمایه ،محاسبه نرخ هزینه سرمایه ،تعیین نرخ هزینه بدهیها ،نرخ سود سهام عادی،روش نرخهای بازده تاریخی ،روش پیش بینی سود سهام ،روش استفاده از بتای سهام ،هزینه سرمایه، و منابع می باشد.

فهرست

مقدمه 4

انواع هزینه ها 4

سرمایه چیست؟ 5

چرا سرمایه مهم است؟ 5

هزینه سرمایه چیست؟ 5

بازگشت سرمایه چیست؟ 5

هزینه سرمایه چه اجزایی دارد؟ 6

میانگین هزینه سرمایه شرکت   6

جمع بندی  7

هزینه های سرمایه ای  7

مخارج سرمایه ای  11

مخارج سرمایه ای چیست؟ 11

مخارج سرمایه ای به زبان ساده 12

هزینه های عملیاتی  13

ارائه تعریفى از هزینه سرمایه 16

کاربرد مفوم هزینه سرمایه 16

تعریف بازار پول و بازار سرمایه 17

فرق بازار سرمایه و بازار پول چیست ؟ 18

کارکردهای بازار مالی  19

تعیین قیمت وجوه و سرمایه 20

انتشار و تحلیل اطلاعات   21

تسهیل دادوستدها 21

توزیع خطر و مدیریت ریسک    21

طبقه بندی بازارهای مالی  22

طبقه بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار : 23

بازار پول  24

بازار سرمایه 24

ابزارهای بازار پول  25

پذیرش بانکی  25

اوراق تجاری  25

گواهی س  25

بازار پول چیست؟ 26

اعضا و شرکت کنندگان در بازار پول  26

اوراق تجاری: 26

اسناد خزانه: 27

پذیرش بانکی: 27

گواهی س : 28

بازار پول چیست و چه ابزارهایی دارد؟ 28

توضیحات بیشتر درباره بازار سرمایه 29

بازارسرمایه 29

ابزارهای بازار سرمایه 30

مهمترین ابزارهای مشتق بازار سرمایه عبارتند از: 31

نهادهای بازار پول  33

منابع  33

مقدمه

هزینه سرمایه ای هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. هزینه سرمایه ای صرف ید دارایی های ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. ید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.

انواع هزینه ها

دو نوع هزینه سرمایه ای وجود دارد: «هزینه رشد» و «هزینه نگهداری». هزینه هایی که ارزش دارایی را در طول زمان افزایش می دهند، هزینه های رشد و هزینه هایی که از یک ماه به ماه دیگر تغییر نمی کنند هزینه های نگهداری گفته می شوند. سرمایه برای ب وکارهای کوچک همان پول یا مالی است که ج ید و کار با وسایل می شود. هزینه سرمایه عبارت است از هزینه ی به دست آوردن آن پول یا هزینه ی تأمین منابع مالی برای ب وکارهای کوچک. هزینه سرمایه، «نرخ مانع» هم نامیده می شود. آیا ب وکارهای کوچک هم باید نگرانِ هزینه سرمایه خود باشند؟ پاسخِ این پرسش مثبت است! حتی ب وکارهای خیلی کوچک هم برای کار به پول نیاز دارند و تأمین آن پول مسلما هزینه ای در بر خواهد داشت. شرکت ها می خواهند این هزینه تا جای ممکن کم باشد. در ادامه بیشتر توضیح می دهیم هزینه سرمایه چیست و چه اجزایی دارد.

سرمایه چیست؟

سرمایه پولی است که ب وکارها برای تأمین هزینه ی فعالیت هایشان به آن نیاز دارند. هزینه سرمایه همان اجاره یا نرخ بهره است؛ هزینه ای است که ب وکارها برای تأمین منابع مالی باید بپردازند.

برای درکِ مفهوم هزینه سرمایه، ابتدا باید مفهوم سرمایه را بدانید. سرمایه ی ب وکارهای بسیار کوچک ممکن است صرفا اعتبار تأمین کننده ای باشد که به آن متکی هستند. برای ب وکارهای بزرگ تر، سرمایه ممکن است اعتبار تأمین کننده، وام و بدهی های بلندمدت یا بد اری های شرکت باشد. در شرکت های عام یا شرکت هایی که سرمایه گذارانی دارند، سرمایه شامل سهام عادی شرکت هم می شود. سایر حساب های سهام عبارتند از سود انباشته، سرمایه ی پرداخت شده و شاید سهام ممتاز.

چرا سرمایه مهم است؟  ب وکارها برای ساخت کارخانه های جدید، ید تجهیزات جدید، توسعه محصولات جدید و ارتقای فناوری اطلاعات باید پول یا سرمایه داشته باشند. هر صاحب ب وکار یا مدیر ارشد مالی (cfo) در چنین مواقعی باید