سلام دوستان

ما دانش آموزان عضو انجمن علمی شاهد نورا هرا در این وبلاگ تصمیم داریم روش های جدید آموزشی و پژوهش های علمی وراه های آموزش سریع وبهتر جهت پیشرفت سطح اموزشی مدرسه با همکاری معلمین ارائه دهیم و انتظار داریم ما در جهت رسیدن به اه مان یاری فرمایید.

دانش آموزان مدرسه در انجمن های زیر فعالیت خواهند کرد:

انجمن علمی ادبیات

انجمن علمی زیست

انجمن علمی ریاضی

انجمن علمی جغرافی

انجمن علمی زبان انگیلسی