حضور 3 هزار و 500 دانشجو در این المپیاد فرصت مغتنمی برای اجرای برنامه های فرهنگی است. در همین راستا مدیریت فرهنگی شیراز با اجرای برنامه های متنوع سهم خود را در این المپیاد ایفا می کند.

انتشار: شیراز -

ادامه مطلب