با توجه به تورم پیش آمده هزینه های ما از 5 میلیارد تومان به ده میلیارد تومان افزایش یافت که با کمک شیراز ان شاءالله بتوانیم تمام آن را تأمین کنیم.
انتشار: شیراز -
ادامه مطلب