چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور امسال در شیراز برگزار گردید.

ع های زیر روز چهارشنبه 27 تیر ماه روز اول مسابقات می باشد.


ادامه مطلب