روز نخست مسابقات تکواندو پسران دانشجوی کشور در شیراز به پایان رسید.
انتشار: شیراز -
ادامه مطلب