روز نخست مسابقات تنیس روی میز پسران دانشجوی کشور در شیراز به پایان رسید.
انتشار: شیراز -
ادامه مطلب