این جلسه با حضور اعضای انجمن و همینطور رئیس و معاونین انجمن ی دبیرستان شریعتی شهرستان رامهرمز برگزار شد(همچنین آقای آلخمیس معاون پرورشی مدرسه هم حضور افتخاری داشتند)

بوستان زاده: برنامه های ما برای شماست / آلخمیس: باید کار کنید ...

ادامه مطلب