رژیم صهیونیستی چندین بار حریم هوایی لبنان را نقض کرد

  امروز چهارشنبه حریم هوایی لبنان را نقض کرد.

بر اساس این خبر، نیروی هوایی رژیم گر قدس چندین پرواز اکتشافی در چندین منطقه در جنوب لبنان انجام داده است.

این پروازها در منطقه مزارع شبعا، روستاهای العرقوب و النبطیه و منطقه فاح انجام شده است.

این اقدام نقض آشکار حقوق حاکمیتی لبنان به شمار رفته و در تعارض با قوانین بین المللی است.

انتهای پیام/