خلبان عزیز نصیرزاده

خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی از مجتمع اوج فرماندهی آماد و پشتیبانی نهاجا بازدید کرد.

خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی  در بازدید سه ساعته از مجتمع اوج فرماندهی آماد و پشتیبانی گفت: یکی از دغدغه های مهم در نیروی هوایی، اطلاع و رسیدگی به مشکلات و پیشنهادهای کارکنان است.

وی با تاکید بر فرمایش ی (مدظله العالی) منبی بر کار جهادی اظهار داشت: باید از حداکثر ظرفیت های موجود در مجتمع اوج بهره برداری شود.

در ادامه فرمانده نیروی هوایی ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجتمع، دیداری صمیمی و به دور از تشریفات با مدیران، کارکنان و کارگران در جهت ب اطلاع از دغدغه ها و مشکلات و بهره برداری بیشتر از توانمندی های موجود انجام داد.

فرمانده نیروی هوایی از مجتمع اوج بازدید کرد

# _مردمی_مردمی