تیتر قابل تامل مجله یی/اینجا جایی است که ایران، را ش ت می دهدمجله یی «فارین پالسی» در گزارشی تحت عنوان «اینجا جایی است که ایران، را ش ت می دهد» نوشت: کردهای عراق که نقش موثری را در صحنه این کشور بازی می کنند پیش از این در کنار قرار داشته اند اما امروز به ایران گرایش پیدا کرده اند.

بیشتر بخوانید:اینجا جایی است که ایران را ش ت می دهد