موشن گرافیکی با عنوان فتنه بصره را مشاهده می کنید.

مرکز ارتباطات و امور رسانه اى  مقاومت ى نُجَباء  در ایران اقدام به تهیه موشن گرافیکی با عنوان فتنه بصره کرده است.

این موشن گرافیک درباره اغت ات اخیر در بصره و به آتش کشیدن کنسولگرى ایران در این شهر است.

مشاهده :

ناگفته هایى از به آتش کشیدن کنسولگرى ایران در بصره +