امین میر (مشاور و موسس کلینیک)

خدمات تخصصی مشاوره:021772490607


چه انی برای ازدواج یا ادامه زندگی مشترک مناسبِ هم نیستند!؟


* انی که از خانواده سنتی هستند و خودشان هم با افکار سنتی زندگی می کنند اما شخصی را برای ازدواج انتخاب می کنند که برخلاف افکار و سبک زندگی شان است و مطابق روز لباس می پوشند و در حجاب و رفت و آمد راحت هستند.

ایجاد محدودیت و کنترل همسر از رفتارهایی است که فرد سنتی در قبال همسرش نشان می دهد. اما اگر بگویید شوهرم مذهبی یا سنتی نیست، اما محدودیت زیادی اعمال می کند، اینجا شما با ویژگی های شخصیتی ناسالمی مواجه هستید مثل تکبر، خود را برتر دانستن، افکار و عقاید خود را درست دانستن، م را نپذیرفتن و در مجموع سلطه گری

که این گروه اگر همچنان روی عقاید خود پافشاری کنند دیر یا زود از چرخه ازدواج خارج می شوند...

  



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]