برترین ها


دایره مینا

بگشای در ا...


دررا که می گشایی

با چهره های کنجکاوی روبرو می شوی که چشم به تو دوخته اند

سیاه وسفید. زرد وسرخ رنگین کمان هویت های فردی.

هرقیافه ای یک هویت است.

یکی چشمش سیاه است ودیگری میشی رنگ. یکی چانه اش درازاست ودیگری لپ تپلش را می نمایاند....

اما در خانه ی چشمهایشان اضطراب وامید بیداراست.

چشمهای خمار و کنجکاوشان تورا می پاید

لیست حضوروغیاب را باصدای رسا می خوانی تاببینی کدام اسم ذیل کدام چهره پنهان شده است.

نا خود آگاه بعضی از اسمها وفامیلی ها . بعضی از تیپ ها وشمایل ها برایت آشنا می شوند

عزیز دردانه هایی هستند که زانوی ادب زده اند تا درکنار توباشند

هرکدام ی یک هویت خانوادگی اند

یکی پدرش کشاورزاست ودیگری بابایش تاجراست یکی دیگر بابایش کارگر وآن یکی بابایش معلم است وآن که ت تر است طفلک بابا ندارد یکی مادرش خانه دار است ودیگری مادرش مدیر شعبه بانک وآن دیگری مادرش حضرت ماماست وآن نگاه ماخوذ به حیایی که سیاه به تن کرده مامان ندارد ...

هررخساره ای که تورا می نگرد ب یشانی اش نوشته است

آماده ایم تا بیاموزیم


وتو آماده می شوی تا به آنها رزمیدن دربرابر نادانی را بیاموزانیعتبه ی درس وکلاس را باید بوسید وغلام ی شد که ازاو نکته ای می آموزیم.


عتبه ی مدرسه و را باید بوسید چون محراب عبادت است آنجا.

محراب جنگ دانش با نادانی ها.

محراب فهمیدن همیشه مقدس است.

ومعلم وآموزگار و همه چیز این محراب عبادتند.
معلم عزیز بزرگوار

ای پدران ومادران معنوی بشر

ای ان فضیلت وعلم

ای راهنمایان اهل د ،روزتان مبارک است. چون درمصاف با جهل همواره پیروزید.

معلم وآموزگار و عزیز شمع وجودت همیشه فروزان باد.

دررابگشا تا که گل رخسارتو بینم.آرزو دارم ؛

به میمنت این روز عزیز برکت در جان و شاد وسلامتی ومال و آبروی همه معلمان ومنادیان وراهنمایان بشر مشتعل وروزافزون باشد.


حمیدرضاابراهیم زاده

1395/2/7تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصار مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : بگشای در ا... - محراب ,ودیگری ,عزیز ,هویت ,مادرش ,معلم ,وآموزگار و ,باید بوسید

سربازان غیور زمان خسته نباشید


سربازان گمنام وخوش نام
برای همه ی سربازان خوش قلب و پرتوان ملت و عصر


برادران وخواهران گرامی. سربازان غیور وبزرگوار وخدوم وگمنام زمان ( روحی له الفدا)

سلام وخسته نباشید

امنیت نعمت گرانی است که همه ی انسان ها را یک عمر به جستجوی خود وا می دارد

در میهن عزیزمان ایران ،خداوند بااراده ی خویش ،عنصر وجود وتلاش شما عزیزان وسربازان ارزشمند عصر ووطن را برای پایداری وحفظ وصیانت از امنیت انتخاب نموده است

تلاشهای شما بی دریغ وخالصانه ومشفقانه ی شما گمنامان بر مردم وطن واهل د پوشیده نمی ماند

گام هایتان ثابت واستوار وچشمهایتان نافذ وقلبهای تان همیشه با یاد خدا ومهر به مردم و وطن تپنده باد

خداوند و زمان از تلاشهایتان راضی و نگهدارتان باد

برایتان توفیق روز افزون وسلامتی و عزت وسعادت آرزومندیم.


عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : سربازان غیور زمان خسته نباشید - سربازان , ,سربازان غیور

چشم انتظاری ام

چشم انتظاری ام

برمن ببار برمن وشب زند داری ام

برمن ببار برمن و دل بیقراری ام

این صد هزار مرتبه درخود ش تن است

این را که عشق سر به جنون می سپاری ام

"دست خودم نیست من اینگونه زنده ام"

گاهی خزان گرفته گاهی بهاری ام

چشمم به راه ماند ونیامد ی ز راه

بی فایده است حاصل چشم انتظاریم!

تا کی دروغ؟ چشم تو حرف دل من است

دست خودت نیست بگو"دوست داری ام"حمیدرضاابراهیم زاده .مشهد


20/9/1382


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصارمولف می باشد

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : چشم انتظاری ام - برمن ,ببار برمن

همراه باران می آیی


هرچه بیشتر می شم

مصمم تر می شوم که درجمع ما حضور داری

وگرمای شمع وجودت را

با همه ی وجودم احساس می کنم

وهرچه که زمان می گذرد

به این فکرمی کنم

که آمدنت را چاره ای نیست

ومی آیی

وبازهم می آیی
زمانی که طاقت ها طاق می شوند

و دلها از غم فراغ داغ شوند

وزمانی که باغ دل اهل باور شکوفا می شوند

به ناگهی چوباران از راه می رسی

وتودر بهار همراه باران می آیی

سرزده وبا وقار طلوع میکنی

ورنگین کمان حضورت دنیارا شادمان می کند

خودم را مهیای حضور سرزده ات می کنم

که غافلگیر نشوم

وبازهم می آیی

وهمه را غافلگیر حضور سبزت میکنی

بهارکه بیاید ؛

یخ ناامیدی با گرمای نوید بخش مهرتابان تو ذوب می شود

ومی آیی

زمانی که باران خون ازچشم آسمان نیلی می چکد

تا شقایق ها را آبیاری کند

می آیی

وچشم های نگران نرگس را به زیور شقایق می آرایی....

حمیدرضاابراهیم زاده

26بهمن1393


* تمامی حقوق مربوط به این اثر در انحصار مولف محفوظ است.

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : همراه باران می آیی - باران ,حضور ,همراه باران

نقش مسجد در تربیت وتوسعه

س: آیا مساجد توان تربیت و جذب نوجوانان جامعه ی ما را دارد؟

ب

در شریعت جائی برای تاذی حقوق وکرامت انسان وجود ندارد

اساسا کرامت انسان باعث بعثت ان شده است

انسان برای تکامل و عزت خود نیازمند به پویشی برمحور پاکیزگی فکر و روح وجسم است...

از آغاززعامت مکان انسجام سازماندهی این آموزه ها وپویش ها مسجد انتخاب شده است.

مساجد بربنای پارسایی بنیان نهاده شده است.

بنابراین اص تاسیس مساجد برای تربیت است.تربیت بنیاد فکر. ساختن روح. وسلامتی جان و درون وباطن است

ازاین لحاظ ساحت مساجد مقدس می شود وباید برعتبه اش بوسید.

اگر اعضای هیئت علمی مساجد وروسای آن صلاحیت این مجموعه را ندارند ساختار مسجد معیوب نیست

بلکه سازمان مدیریتی ناپسندی دارد.

اگرهم عیوبی دارد قطعا قابل اصلاح و ترمیم است . باید به آنها را ار داد. تا با خلا مخاطب مواجه نشوند.

طبعا برای اصلاح شیوه های تربیتی آن یا بقول ما بخش آموزشی مجموعه راباید به افراد کاردان سپرد.

وب بع اگر خلائی دراین رابطه وجود دارد دلیلی نیست ما همه کاسه وکوزه را روی سرمسجد اب کنیم.

انحلال مسجد مثل انحلال آموزش عالی محال است. مثل انحلال آموزش وپرورش و...که درحقیقت فقط کادر سازمانی آن منحل می شود نه خود سازمان.


نتیجه تصویری برای مسجد


باید بپذیریم که اگر ماها در جاهایی نواقصی درحوزه ی تربیت ورفتار داریم .راه اصلاح. تعمیر. ترمیم وتطهیر بسته نیست

پارسایی یعنی دقت کی برای خطا وتخلف ن .

تهذیب همان ویرایش و ترمیم واصلاح است.

تهذیب همین است که همه ی اصلاحات در فرد وجامعه صورت بپذیرد. عبادت وپرستش در واقع همان تربیت یافتن وتوسعه پذیری است

مدل توسعه و ی توسعه درجوامع ی نیز بر محور قرآن واهل بیت است وبقول بزرگان دین ،کتاب وسنت و عقل واجماع برای راه گشایی به درک تمدن وتوسعه است

اصلا دینداری جمود وآزار نیست

شما جوامعی که درآن تخلف وجرائم کمی دارند را نگاه کنید، دلیل خالی بودن زندانها و سلامت اخلاق مردم در چیست؟

دقیقا در حفظ کرامت انسانی وحقوق شهروندی است.

مگر ادیان چیزی جزاین می خواهند؟

بلژیک. هلند. سوئیس. فنلاند برای آموزش وپرورش خود محورهای دین مدارانه را تزریق کرده اند.

آنها عمل د ولذت توسعه رادریافتند.

اما جوامع توسعه نیافته ویا محترمانه عرض کنم درحال توسعه همچنان جنجال برسر "حق با من است" دارند.

وقتی دقت در رعایت حقوق شهروندی به حداقل برسد ومبلغین آن فاقد درک وسواد اجتماعی و بینشی باشند و ازهمه بدتر تطهیر نایافته ونامنزه به دین ودین داری نگاه کنند همین می شود که تمام جنگ ها در کشورها وجوامع مدعی " حق دارم" رخ می دهد. وجهان سوم محل نبرد آموزه های دینی است.

درنگاه افراد خارج ازگود اساسا دین دارد می جنگد.

ولی واقعیت این است این دین نیست که می جنگد این فهم دینی افراد است که دارد می کند و...

توصیه می کنم دوستان عزیز و مبلغ وروشنفکران ونظریه پردازان ما تحمل خود را د ذیرش انتقاد وشنیدن جواب انتقاد بالا ببرند

به هرحال تربیت تیغ دو دم است.پس باید نهایت ظرافت ودقت را برای امر تربیت بکارگرفت.

و ب بع هم افزایی شیوه های تربیت دینی دراین مقطع چاره سازاست.

اساسنامه مسجد ب ایه ی تربیت و انسجام منظم شده است

وقتی فضای مسجد از نخبگان ویا پژوهندگان ونسل نو خالی می شود. قطع یقین ازخلا مدیریت ونظارت و فکر بزرگواران فرهیخته محروم خواهد بود

مسجد درجامعه امروز با تز وپو وزال اعضای خوشدل ومدبر وهدفمند جان و رونق می گیرد

کلیسا ها وکنیسه ها وصومعه ها هم همینطور دقیق مدیریت می شوند. کوچکترین آبادی جوامع توسعه یافته مکانی برای عبادت و دینی وتربیتی مردم دارد وکاردینال وکشیش به آنجااعزام می شوند.

انها اجازه نمی دهند فقط کارافتادگان علاقمند ویا افراد با فکر افراطی و.. وارد مجموعه مدیریتی کلیسا وکنیسه بشوند. مطالعه بفرمائید چه دقتی برای برنامه های فکری واعتقادی مردم دارند.

البته همین سیاق از اداره مراکز دینی توسط مسلمانان هم در اروپا و و اقیانوسیه جدی گرفته می شود

الان دراروپا مساجدی که در رم . انگلیس و آلمان و... اداره می شوند دراصل مراکز مطالعات وتربیت و ترویج آیین ی هستند.

متولیان وهیئت امنایش دراصل اعضای هیئت علمی آن مسجد هستند.

مساجدی که در واروپا اداره میشوند همه ی آنها دارای مدیریت توانمند علمی وتخصصی هستند .

وبرخی از مراجع و یا تهای ی برای آن مساجد هزینه می کنند وپشتوانه ی مالی و معنوی آن هستند

دراین مساجد سالانه صدها نفر به مشرف می شوند.

طبیعتا درغرب پذیرش چیزی جز تحقیق ومطالعه نیست ...


نتیجه تصویری برای مسجد


اگرسه ضلع تخصص وتقید وتعبد یک مثلث در آموزشگاههای تربیتی جوامع دین مدار دایر باشد .

اساسا تحقق توسعه وتکریم حقوق وکرامت انسانی روان تر وسریع تر خواهد شد و ما اصلا نیاز ی به شعار نداریم .

اصرار میکنم دوستان ما به ویژه روشنفکران وصاحب نظران حوزه تربیت و توسعه با مساجد انس بگیرند ودرکادر مدیریتی اش روزانه ی اعت وقت بگذارند قطع یقین حرکت های خوبی پیش می آید.

بااین رویکرد فضا برای بی برنامه ها بسته و دست نااهلان هم ازاین قلمرو مقدس قطع می شود

اگه مسجد جای مقدسی هست دلیلش فقط آموزه ها یش هست.

تربیت و دانش وجه مقدس بودن مراکز مقدس هست

بنابقول ما باید در دبستان و را بوسید. و این واقعا جمله جای تامل دارد.

به نظرمتنوع سلیقه دراین نوع مباحث باعث خیزش و جهش هست. ا

انتقاد همه ی بزرگواران هم درباره شعار زدگی ، روا و بجاست.

درحقیقت شعار گرایی وشعار زدگی آفت جان خیزش های ی است.

برای برون رفت ازاین خطر وآفت راهی جز حرکت نداریم

مرحوم آقای علی صفایی مشهور به ع ص کت دارند بنام حرکت. که مطالعه اش خالی از لطف نیست.

دوستانی که به حوزه ی تربیت و ی تربیت علاقمندند حتما این کتاب را نگاه کنند.

ومفهوم واقعی حرکت اونجا خوب اشاره شده :

ایشان در قسمتی از این کتاب گفته بودند:

« کفر متحرک ، به می رسد ولی راکد پدر بزرگ کفر است .سلمان ها در حالی که کافر بودند حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد و .. . ( کتاب حرکت ص 12)

به هرحال حرکت به سمت آموزش همگانی حقوق شهروندی و فهم سواد اجتماعی برای همه ی طبقات امت ی واجب است.

آنچه که درغرب جدی گرفته شده ، درنصوص ی توصیه شده. ولی همچنان مهر وموم شده درجامعه ی خاک می خورد.

این طرح مصائب سیاه نمایی وگزاف شی نیست

همین شیوه های گزنده ومبتلا به در مدیریت مساجد. همین درسنامه های دینی مدارس

همین جرائم وقیحانه درلباس متدینین

همین بد دینداری ها

همین جرائم انبوه

همین طلاق ها

همین خودکشی ها

همین ها

و...

نشان از کمبود آشنایی مردم وزمامداران نسبت به حقوق شهروندی است

حق الناس شعار نیست. حق است باید داد وگرفت.

این مردم هستند که با انتخابات درست دزندگی . باحضور در مجامع مهم واستراتژیکی مثل مدیریت مساجد. وحتی عضویت در کتابخانه ها و انجمن اولیا ومربیان مدارس باید شهد نظارت و مدیریت خود را به مذاق هموطنان بچشانند.

واجب است که دغدغه های تربیتی مسائل اجتماعی مان را جدی بگیریم اهتمام به امور مسلمین واجب وضروری است .

مثلا وقتی ریختن زباله بد است. باید زشتی ها وگزشهای این تخلف را باورش کنیم.

از انداختن آدامس تا پرتاب یه نایلون زباله درمعابر و... همش تعدی و به حریم خود ودیگران است.

وقتی 30 سال پیش درخارج ازایران ،انداختن آدامس جرم بود. بعضی ها درایران این برخورد را جبر تها می دانستند!

الان هم دربعضی کشورها به ازای تحویل هرقوطی مستعمل نوشابه به باجه ی جذب قوطی ،یک مداد یا شکلات یا نوشیدنی هدیه می دهند.


تصویر مرتبط

این توجهات یعنی آموزش برای پذیرش کارهای خوب وتربیت برای تکریم .

یعنی این تها اساسا به حقوق مردم خود ازحال تا آیندگان توجه دارند

برای آموزش ملت ها جدیت و هزینه ی ملی و سازمان دهی زیر ساخت ها لازم است.

در پذیرش آموزه ها عزم ملی و برنامه ریزی ت ها باید مجدانه باشد

واگر ما مشتاق همه ی این توسعه پذیری های ریز ودرشت برای جامعه و مملکت خودمانیم.باید از همین حالا آموزش ببینیم و درست تربیت کنیم وبه آموزه های دینی و ملی خود باور داشته و پایبند باشیم.

آرزو و هدف دستورات ادیان جز این نیست

والی الله المصیر

حمید رضا ابراهیم زاده

25/8/1395

تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : نقش مسجد در تربیت وتوسعه - تربیت ,همین ,توسعه ,مساجد ,مسجد ,حقوق ,حقوق شهروندی ,نگاه کنند ,مدیریت مساجد ,همین جرائم ,جوامع توسعه

عید آفتاب

این ایام متبرک است به میلاد سروروسالار آزادگان سیـد ال حسین(ع) وبرادر برومندش قمر بنی هاشم وفرزندان مکرمش حضرت زین العابدین(ع) وجناب علی اکبر(ع).

بی تردید یکی از بزرگترین اسطوره های پایمردی وعزت وشرف و جهان ، حسین است که در قلب تاریخ زنده وجاودانه مانده است.


نتیجه تصویری برای حسین

حسین(ع) میر حمیّت ومیر سرافرازی و ومیر یکرنگی ومیرنجابت وافتخارماست

در مقطعی از تاریخ ناگوار ادیان جهان.حرکت وشفافیت دین و مسلک نبی اکرم در مخاطره افتاده بود. حسین برای پاسداری واصلاح دین جدش هزینه ی بسیار گزافی را پرداخت واز این جهت ایشان نمونه ی کاملا منحصر بفردی در تاریخ وبلکه تاریخ جهان است،که از وطن وتن گذشت وحمییت و رادر لغت نامه ی ارزشهای ماندگارجهان ترجمه نمود.

پیش از این یحیای نیزهزینه ی صداقت وصفا و را به قیمت جانش معامله کرد ه بود وابراهیم خلیل که دربرابر نمرود آتشی را به قیمت پایمردی اش گلستان کرد و موسی وعیسی و...

اما هیچکدامشان برای احقاق حق ، هزینه گزافی همچون غنچه ی نشکفته ای مانند علی اصغرو نوگلی چون علی اکبر ویاوری چون قمر بنی هاشم وهمه هفتاد ودو گل باغ امیدش را به مسلخ نس بودند.

حسین به راستی چراغ روشنگری وکشتی نجات و وغیرت وعزت دنیاست.اوناخدای کشتی بزرگ عزت ونجات وسرافرازیست. ومسافرانش قطعا در این سفر بلند ایمن وخوش فرجام به مقصد خواهند رسید.

حسین مسیراصلاحات را باخون سرخ خویش سبزسرودو نوشت. وهرگزدل را به مصلحت طلبی وعافیت خواهی خوش نداشت. بلکه ایشان ویارانش همه ی هزینه های گزاف این حرکت الهی را یک جا پرداختند.

ودر این ایام برادرش قمر بنی هاشم، نماد وفا داری ونجابت نیز چون همیشه در کنار برادر به فاصله ای نزدیک مشک فشانی میکند .او همواره رسم ادب را دربرابر زاده ی زهرای اطهر بجای آورد ودر قاموس بشریت، زلال ووفاداری را به نام نازنین خویش ثبت کرد.

وبازهم این ایام به رایحه و طراوت ولادت قائم آل محمد متبرک است. اوکه وارث ومنتقم حسین و فاطمه است و جهان در انتظارمقدمش در تب وتاب و هاب می وشد.دراین روزها رایحه ی خوش عزت وسرفرازی ونشاط از سمت خاندان به سوی ما مشتاقان می وزد. وبیشتر ازهمیشه مومنان جهان بشریت در این ایام برای حضور وظهور فرجش دست به دعا می شوند. امید است بزودی شاهد تجلی حضوراین عزیز بزرگوار گردیم.

16/ داد/92

حمید رضا ابراهیم زاده


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : عید آفتاب - حسین ,جهان ,ایام ,تاریخ ,هزینه ,و , حسین

سربازان غیور زمان خسته نباشید


سربازان گمنام وخوش نام
برای همه ی سربازان خوش قلب و پرتوان ملت و عصر


برادران وخواهران گرامی. سربازان غیور وبزرگوار وخدوم وگمنام زمان ( روحی له الفدا)

سلام وخسته نباشید

امنیت نعمت گرانی است که همه ی انسان ها را یک عمر به جستجوی خود وا می دارد

در میهن عزیزمان ایران ،خداوند بااراده ی خویش ،عنصر وجود وتلاش شما عزیزان وسربازان ارزشمند عصر ووطن را برای پایداری وحفظ وصیانت از امنیت انتخاب نموده است

تلاشهای شما بی دریغ وخالصانه ومشفقانه ی شما گمنامان بر مردم وطن واهل د پوشیده نمی ماند

گام هایتان ثابت واستوار وچشمهایتان نافذ وقلبهای تان همیشه با یاد خدا ومهر به مردم و وطن تپنده باد

خداوند و زمان از تلاشهایتان راضی و نگهدارتان باد

برایتان توفیق روز افزون وسلامتی و عزت وسعادت آرزومندیم.


عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : سربازان غیور زمان خسته نباشید - سربازان , ,سربازان غیور

سنت و مدرنیته در

سنت و مدرنیته در

تعریف جامعی که از سنت شده است:

سنت باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، و دارای معنای نمادین یا اهمیت ویژه ای است و ریشه آن به گذشته برمی گردد. تعطیلات عمومی و نیز لباس های غیرمنطقی اما به لحاظ اجتماعی معنی دار (مانند کلاه مویی که قضات در برخی کشورهای غربی در دادگاه ها بر سر می گذارند) نمونه های بارزی از سنت هستند. حتی هنجارهایی نظیر سلام و احوال پرسی نیز سنت تلقی می شوند. سنتها می توانند در طول هزاران سال به حیات خویش ادامه دهند یا اینکه گسترش پیدا کنند. در عین حال سنتهایی هم هستند که به دلایل یا فرهنگی در طول مدت کوتاهی ایجاد شده اند. /تعریفی است موضوع سنت

ودرتعریف مدرنیته هم آمده است که:

دوران نوین، دوران مدرن یا مدرنیته (به لاتین: modernity) به جامعهی نوین اطلاق می شود. مدرنیته دوره ای تاریخی است که بین سده پانزدهم میلادی تا سده بیستم را در بر دارد و واجد های متعدد فرهنگی و عقلانی است.

اما سنت های الهی نیز درقرآن اینگونه تعریف شده اند:

سنت در لغت یعنی راه، روش، طریقت و دستور؛ سنت از ماده «سَنَّ یَسُنُّ جمع آن «سُنَن» است. بنابراین، تعریف لغوی سنت الله یا سنت الهی؛ یعنی راه و روش خداوند، و دستور خداوند. سنت الهی در اصطلاح عبارت است از: روش خداوند در اداره نظام هستی و موجودات.

سنت الاولین در قرآن شامل حقوق خدا بر انسان وکاینات است.

«سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْویلاً»؛ سوره اسرا 77

این سنت (ما در مورد) انى است که پیش از تو فرستادیم و هرگز براى سنت ما تغییر و دگرگونى نخواهى یافت.

سنت آفرینش.سنت مرگ. سنت هایی همچون آفرینش جهان پس ازمرگ. و پلن و نقشه ی هستی.تکامل بشر و بسیاری از موضوعاتی چون توحید. نبوت و معاد هیچ تبدیل وتغییری در آن راه ندارد

که فرمود: سنت الله فی الذین خلو ا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا / سوره احزاب 62

و درباره نبوت وشیوه ی دعوتش ورس ش می فرماید:

ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل وکان امر الله قدرا مقدورا / احزاب38

واقعیت این است که خدا وند رس رسول کرم یا مدرن را با (ع)در یک راستا سنت خود می داند

و ی کارخود را قدرا مقدورا می داند.

این یعنی پایه های تکامل سنت خدا به واسطه گذار تاریخ وزمان از کلیم به واز به احمد...

اما بسیاری ازسنت های اجتماعی که از ی خدا شعبه می شوند. اغلب با مقتضیات زمان همراهند

حتی رسول هم با لحاظ مقتضیات تکامل زمان و ی خدا رس ش امضا شد.واینگونه سنت های اجتماعی باپذیرش مقتضیات زمان نو و مدرن می شوند

مثلا ازدواج سنت است که فرمود هر که به آن علاقمند باشد ازمن وهرکه از آن رویگردان باشد از من نیست و...

رسوم ازدواج از زمان رسول خدا تاکنون دچار بسیاری از افت وخیزهای مقتضیات زمان مدارانه قرار گرفت. درحالیکه

ازدواج سنت الهی ولایتغیر هست.

شاکله ی ازدواج این است مردی از زنی که در قباله ازدواج ی نیست خواستگاری می کند وبا لحاظ مدت ونوع ازدواج وتعیین مهریه ازدواج شکل می گیرد و سنت را می پذیرد.

الباقی می شود حواشی که ازح سنتی به حالات مدرن درحال تغییر است

بله بران و ی وانواع واقسام فرهنگهایی که رخصوص مراسم ازدواج وجود دارند همه وهمه میشود حاشیه یک ازدواج که ازمتن اصلیش هم پررنگ ترشده است و ازدواج را از حییز آسانی اش ساقط کرده است آن روزها بمجرد قبول زوجیت و خواستگاری زمانی برای یک مراسم آسان انتخاب می شد وعملا زوجین به زندگی مشترک وارد می شدند و مسئولیت های آن را می پذیرفتند . اما امروزخود بله برانش با دعوت همه ی خدم وحشم نهایتا با رستوران و...روبروست

دراین کشاکش نیزبسیاری از سنتها ی اجتماعی در تکامل زمان به تحلیل می روند و دچار فرسایش می شوند.

مثل مراسم دامادی در عمومی . که تقریبا از مد افتاده و دچار تغییر وتحول شده است.

اما شاکله ی ازدواج اب نمی شود

ولی داشتن خونه ی شخصی وماشین برای داماد میشه رسم جدید!

حالا بازخوردها و فرسایش رسوماتی مانند ازدواج در جای خود نیاز به جستجو ی بیشتری دارد.

همه شما فرایند این تجدید وتحویل وتبدیل سنت ها را می دانید و به آسانی آن را درک می کنید

مدرنیته مزاحم ومبطل شاکله و ستون سنت ها نیست.

بلکه بخاطر مقتضیات نو آورانه وسرعت وشتابش با تفاوتهایی همراه است و اقبال عمومی بیشتر و برتری دارد.

همین تکنولولوژی مدرن 2018 درسال2025 کم کار برد و یا ناکار آمد می شود همچنانی که در دهه ی اخیر وقایعی به سرعت پدیدهای سابق را تکمیل کرد.

مثلا برید یا پست چاپار با پست نامه وتمبر ترمیم شد.اما پیامک تقریبا بساط نامه های کاغذی را جمع کرد

وبه زودی پیام رسانان و نامه های جدیدی می آید که به نوشتن و اینترنت نیاز نیست...

اما اصل ارتباط ونامه هست.زیرا انسان به ارتباط سریع و آسان نیازمند است.

فرایند تبدیل وتحویل وتغییر وگذار از چاپار به پست.تلگراف. پیامک. تلگرام و.... به وسیله ی بلوغ انسانیت و زمان شکل گرفت.

با ظهور هیچکدامشان عنصر ارتباط باطل نشد.

درموضوع رس انبیای الهی و پدید آمدن ادیان نو وضع به همین منوال بوده است.

همچنانی که با ظهور حضرت خدا پرستی باطل نشد و با ظهور نبی اکرم وجاهت توحید عیسوی و رس انبیای خلف باطل نشد بلکه شاخه ی تازه ای بر درخت بالنده ی جهانبینی الهی جوانه زد و قامت درخت را به علو کشانید.

که حضرت حق فرمود: والذین یومنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک بالا ه هم یوقنون. /سوره بقره 4

آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمومنون کل آمن بالله و ملائکته وکتبه و رسله لانفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر/ سوره بقره285

باور به و رسولان قبل از او لازمه مسلمانی ماست.

بقول مولانا : چون ک صدآید نود هم پیش ماست نام احمد نام جمله انبیاست

بنابراین برای همراهی با مقتضیات زمانی وحضور انسانی کامل دین مدرن هم بایدمقتضیات پذیر باشد.

و مدرن هم د یرو مقتضیات زمان جریان می یابد.

فقه پویای شیعی در واقع مدرنیته ای است در هرم پروتستانیسم و...

اما دراصول؛ توحید ونبوت ومعاد هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

اینها رگه های طلای فهم وباورند

فرایند گذار سنت ومدرنیته در مذهب وگذار از سنت به سمت تکامل کرامت انسان در واقع نیاز بشر روز است.

ی نمی تواند بخدا کافر باشد و به دنبال تکامل و صیانت از کرامت انسان هم باشد.

ادیان همه یکی هستند. و یکی پس از دیگری درجه ی تکاملش بیشتر است. دوره لیسانس نافی دوره کاردانی یا دیپلم به پایین نیست بلکه مکمل و باعث رونق و علو آنان است.

نقدی هم برگذشتگان نیست زیرا آنچه را که گذشتگان کامل و راستین ما انجام دادند درآن زمان بهترین عملکرد وکردار متقارن با شرائط آن روز بوده است.

حتی اگر به ی که درجه ی ا دارد بگوییم شما دیپلم تان را بد گرفته اید.این حرف در واقع نقدی نا کار آمد است.چون چیزی را عوض نمی کند

و مدرنیته بلوغ سنت ها ست.

به همین نسبت تمدن های بشری یکی پس از دیگری پیشرفته تر و سازمان یافته تر گردید ند

مدنیت انسان به تدریج شکل گرفت وانقلاب ها پس از دیگری باعث رونق و رفاه انسان گردید

انقلاب کشاورزی در بابل

انقلاب مسکن وشهر نشینی دربین النهرین

انقلاب صنعتی در اروپا

و اکنون انقلاب رسانه ای بر پایه ی اطلاعات و آموزش رایگان به همه ملت ها به ثمر رسیده است و درحال تکامل است.

هرکدام پس از دیگری بار سنگینی را بردوش گرفتند تا انسان نخستین به انسان خلاق فعلی مبدل شود.

در نگاه این رشد و بلوغ ازجانب خلاقیت خداوند به انسان منتقل گردیده است.

ذات اقدس ربوبی دو صفت دارد :

یکی صفت ذاتی اوست که ی نمی تواند به آن متمثل گردد و یا در ی تجسم نمی یابد مثل یکی بودن. نیاز به والدین و زن وفرزند وخواب و خوراک نداشتن و ن ا بودن و...

صفاتی همچون: احد.صمد. لم یلد ولم یولد و...

اما صفات فعلی خدا درانسان قابل تجلی است.

مانند :شکیبا بودن. مهربان بودن. دانشمند بودن. آفریننده بودن و...

الصبور. الجمیل. الرازق. العلیم. الرحمان و..

که خلاق نیز صفت فعلی خداست و در انسان قابل تجسم است. و انسان بااین صفت حضرت خلاق به مدرنیته دست یافت .

نقش سنت و مدرنیته در توسعه یافتگی

هیچ جامعه ای به خودی خود توسعه یافته نمی شود مگر با دقت در بستر سازی و پدید آوردن زیر ساخت های لازم و آموزش هدفمند و پویا و همگانی مردم برای پذیرش توسعه ی همه جانبه.

و بی تردید عرصه ی توسعه جامعه ایرانی به لحاظ دارابودن مجموعه مختصات و قابلیت های خودش .متفاوت با جامعه سوئدی وفنل و...است.

زیرا بسترهای فرهنگی و ساختار بومی و زیست محیطی این دو متفاوت است.

چشم انداز توسعه جامعه ی اروپایی با تکیه بر باورها وفرهنگش محقق می شود. به همین روال چشم انداز توسعه ی جامعه ی ایرانی با پشتوانه ی باورها وآموزه های ملی و مذهبی ایرانیان محقق خواهد شد.

در کاتالوگ باورهای ایرانی، شما پندار نیک .گفتار نیک و رفتار نیک را می بینید.

در باور راستینمان در قرآن و آموزه های دین هم جمله ی ؛ "قولوا لناس حسنا " را داریم.

آیات و نشانه ها یی همچون :

لا یغتب بعضکم بعضا

لایس قوم من قوم

لا تجسسوا

لاتقربو ا نا

لا تقربوا مال الیتیم

لا تاکلو االربا

ولا تقتلوا اولادکم

لا تنابزوا بالالقاب

ولا تقف مالیس لک به علم . و..... را داریم

همه ی لا ها ولن های قرآن برای رعایت ویا حق الناسی است که خداوند برای رعایت حدود وحریمش در قرآن کریم و تمام ادیان وآموزه های انبیا به آن تاکید داشته است.

اگرچه غالب این آموزه ها ازمرحله ی شعار به کردار و رفتار درهمه ی جوامع توسعه یافته ی دنیا و جوامع مدرن دنیا مانند سوئد و بلژیک وفنلاند وسویس وهلند ودانمارک و... کشیده شده است . ولی رسوب باورها و آموزه های قرآنی در جوامع ی و جامعه ایرانی بخاطر عدم فات به آموزه های دینی و بد باوری و توهم دانایی و یا بهتر باید گفت؛ ناباروری باورهایی که لازمه ی توسعه فرهنگی ماست کمتر به آن توجه می شود.

اگر در سنگاپور علت حجم بالای مبادلات تجاری اش با کشورها. رتبه ی ی اش نسبت به ملل دیگر را به دقت رصد کنید ، می بینید هزینه ی زیادی را برای باروری باورهایشان و یا توسعه پذیری جامعه ی خود داده اند.

به باورهایشان جامه ی عمل پوشاندند و هزینه های لازم را برای رسوب باورهایشان درجامعه پرداخت د .

آموزش وپرورششان محور توسعه است. باورها وسنت های دگرگون ناپذیرشان و آموزه های مدنی شان با ظرافت در کتب درسی شان چیده شده است.

این عمل به باورهاست که آنان را توسعه پذیر کرده است.و ا و ی وخیانت وجرم وجنایت وتبعیض وتورم وطلاق وضریب جینی شان را کنترل و یا کم کرده است

درجوامع مدرن وتوسعه یافته ؛ شاخص رشد اقتصادی و علمی آنان به با فرهنگی شان گره خورده است.

تخلفات درقوانین رانندگی شان با رشوه و اغماض بخشیده نمی شود. ی جرات تقلب وتخلف و رشوه ودله ی ندارد.

ویژه خواری وتبعیض جایگاهی در جوامع توسعه یافته ندارد.

عیوبی که در جوامع توسعه نیافته می بینیم از بد باوری و توهم دانایی مردمان وحکام این جوامع است

جاه طلبی و توهم دانایی بلیه ای است که همچون بیماری صعب العلاج بر جان عزت و نجابت وحمییت ایرانیان افتاده است.

خداوند در قرآن توسعه ناپذیزان را اینگونه معرفی می کند:

الم تر انهم فی کل واد یهیمون . انهم یقولون مالا یفعلون.

آیا ندیدی آنان در هر سرزمینی در توهم خویش سرگردانند؟؟

آنان شعار می دهند از عمل وکردار خبری نیست. /شعرا226

ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم .. /رعد 11

بی تردید خدا وند خواهان دگرگونی انی نمی شود که خود را به خواب وتوهم زده اند .بلکه خودشان باید بجنبند وبا شتاب به سمت پویایی و تکامل حرکت کنند. وخدا راهنمای انی است که از خود هزینه می کنند. جان. مال. آبرو و...انسانهای راستین و پیام آوران بسیاری برای تکامل وکرامت انسان هزینه شد.

برای مدرن شدن وتوسعه یافتگی انسانها ان و ان کشته شدند...

چشم پیر تاریخ چه فجایعی را بچشم دید تا انسان به این مرحله از کرامت ورشد برسد.

بااین حال انسانیت هنوز هم به بلوغ نرسیده است

جنگ های مذهبی پایه ی همه منازعات دنیا.جنگ نفت وآب و... برای منافع گروههای ویژه خوار هنوز هم کابوس ک ن جهان است.

مدرنیته یعنی هوشمندی وهدفمندی در پذیرش همه مقتضیاتی که به کرامت انسان عزت می بخشد نه اینکه اورا به تحجر بکشاند.پایبندی به سنت های قویم هرگز انسان را به تحجر نمی برد بلکه چشم انداز اوست برای رسیدن به تکامل وتعادل وتوسعه.

قرآن کریم به عنوان معجزه آ ا مان به نبی اکرم کرامت شدو قرآن کت است که نماد دانش محسوب می شود. و در حقیقت دانش نیاز و پاسخگوی تکامل و توسعه یافتگی همه ی امت ها وملت های دنیا است.

ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین. / آیات دوم وسوم سوره بقره

کت که درآن تردیدی نیست و روشنگر پارسایان است.

پارسایان درواقع زیرکانی هستند که همه ی جوانب احتیاط خود را برای گذر سالم ازمسیر تکامل وگذار زندگی شان به ج می دهند تا در تکامل وصلابت شان خدشه ای وارد نشود.

همه ی آنچه که قرآن می گوید برای بشر مدرن امروز بنیان آرزوهایش است. شالوده ی حرکت هایش است. آنچه این کتاب برای عزت انسان می گوید ؛ درواقع راهگشا و پیام و فصل الخط برای تکامل اوست.

والی الله المصیر

حمیدرضا ابراهیم زاده

دوازدهم فروردین 1397


* تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ می باشد

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : سنت و مدرنیته در - توسعه ,انسان ,تکامل ,ازدواج ,مدرنیته ,مدرن ,مقتضیات زمان ,توسعه یافته ,جوامع توسعه ,توسعه جامعه ,جامعه ایرانی ,جوامع توسعه یافته

علل توسعه نیافتگی ایران

پرسش:

عامل عدم پیشرفت ایران!

شرح پرسش:

مشکل رو در چی می بینید؟

راه حل ها چی هستن؟

جواب:

بنام خدا

علل عدم توسعه یافتگی ایران. علی رغم تلاش وتوقع مردم وحکومت های متعدد ، گفتن آسیب ها وشرح آن زمان بر وهزینه بردار است

توسعه یافتگی وتوسعه پذیری نرم ها و بسترهایی دارد که مطابق با فرهنگ ومذهب و اقتصاد و ...ملی ایران باید تعریف شود.

ی نمی تواند مختصات ومقتضیات توسعه ی هلند وفنلاند و... را باایران مقایسه کند وایران را توسعه یافته یا توسعه نیافته از آن منظر ببیند

ایران کشوری توسعه پذیر با مجموعه مختصات ماهوی دینی وملی وفرهنگی واقتصادی و وجغرافیایی خاص است که برای توسعه یافتگی باید به مدل ملی ومذهبی مخصوص به جامعه ی خود سازماندهی شود.

ایران علیرغم اشتراکات فراوان فرهنگی وخاستگاه های اجتماعی واقتصادی مغایرت های بسیارزیادی نسبت به سایر کشورهای همجوارخود دارد.که درمقایسه با هویت فرهنگی واجتماعی واقتصادی جوامع اروپایی مغایرت ها و تضادها ی ماهوی فرهنگی ودینی واجتماعی و... بین ایران وجوامع اروپایی بیشتر است

البته توسعه یافتگی ورسوب توسعه پذیری نرم های جهانی ی انی دارد.

ضریب جینی یا میزان فلا کت. شاخص های رشد اقتصادی و تورم. حجم مبادلات تجاری بین کشورهای دوست وهمسایه وپیشرفته. میزان امید به زندگی مردم. شاخص رفاه عمومی.شاخص سلامت وتندرستی مردم. تحصیلات. ازدواج و موفقیت شغلی واشتغال. رکود وصعود جرائم و اعتیاد وبیکاری. جمعیت زندانیان. میزان وابستگی مردم به میهن.ومشارکت های اجتماعی و... در توسعه یافتگی ایران وجهان تاثیر گذارند

بدین ترتیب بزرگترین دشمن توسعه یافتگی:

جهل و بیسوادی وکم سوادی وبد سوادی .عدم آگاهی مردم به حقوق خود . عدم بستر سازی های مناسب فرهنگی واجتماعی واقتصادی و... برای توسعه پذیری وتغییرات . عدم اهتمام وعزم راسخ ت وقوای دیگر برای تدوین وپیگیری چشم اندازهای توسعه یافتگی . بهانه جویی و مداخلات ومناقشات متقابل قوای سه گانه نسبت به مباحث وظایف واختیارات هم و مسئولیت ناپذیری ت ها برای تحصیل وتعدیل و تطهیر زیر ساخت های فرهنگی واقتصادی . عد م اشراف مردم به سرنوشت هویتی. و مالی ومعنوی و... است که درنهایت بی هویتی پنهانی را درعرصه های مختلف جامعه پدید می آورد که بدترین آن اصرار به افه ورزی. عقیم شدن باورها و انحرافات اعتقادی. اقتصادی وفکری وفرهنگی . بیکاری واعتیاد وفقر وجنایات وبز اری های متعدد . طلاق و تورم و تبعیض ورانت و و هویت گریزی است که همه ی این آلارم ها در جامعه ی بیمار بصورت کهیر ظاهرمی شوند

بدیهی است که برای برون رفت از این بحران باید به کرامت انسان بها داد وبرای همه افراد که دارای هویت ایرانی هستند کرامت شهروند ایرانی قائل شد و..

راه رسیدن به توسعه ی پایدارآموزش همگانی مردم درحوزه های مختلف حقوق شهروندی است.

آموزش وپرورش هدفمند و مدون حرف اول توسعه وگام اول حرکت است.

آموزش عالی وهمه ی نهادهای تربیتی واجتماعی ورسانه ای همگام با چشم انداز توسعه ی ایرانی درطول وعرض این حرکت نقش مهمی را به عهده خواهند داشت.

همه ی اقشار تاثیر گذار جامعه ی ایرانی بویژه ان فرهنگی برای آگاهی دادن مردم نسبت به حقوقشان وظیفه دارند.

رادیو وتلوزیون برای تبیین وتربیت و آموزش همگانی حقوق شهروندی نقش بسیارمهمی دارد .

متاسفانه عدم رویکرد ویا سب ری ها و یکجانبه گرایی های صدا وسیما وبی توجهی به مباحث آموزشی وتربیتی وساختار سازی های فرهنگی وعدم رابطه ی درست وعدم تعامل با ان فرهنگی ونخبگان باعث بی توجهی مفرط به موضوع انسجام ملی وبستر سازی مناسب برای توسعه یافتگی ایرانی شده است.

صداوسیما باید شخم شود.کاراز تنبیه وفلک وتذکر گذشت. متاسفانه رادیو تلوزیون رس ش را که آگاهی دادن وشفاف بودن. بی طرف بودن. منسجم ساختن وبابرنامه وهدفمند بودن است را کاملا فراموش کرده وبلکه نقش منفی و منفوری راد یش گرفته است که به میل ومصالح گروه واقلیت اداره می شود

از تضاد آگهی بازرگانی با فرهنگ وسلامت مردم گرفته تا پخش فحاشی وهتاکی به رای مردم و مسئولان نظام. ازبیات بودن وناقص وناقض بودن گزارشهای خبری گرفته تا پخش وسریال همگی در صدا سیما ناشیانه یا عامدانه درتقابل وتضاد با اه انقلاب وتو قع ملی است. هیچ حرکت مدون فرهنگی و تربیتی درآن رواج ندارد جز مشتی ادا واطوار کج دار ومریز برای خالی نبودن عریضه برای فرار ازفشار اهرم های قدرت.!

باصراحت می شود گفت صدا وسیما جدا نیا زمند به تسویه حساب است.

درهمه ی جوامع توسعه یافته رادیو وتلوزیون تی برنامه ها وگزارشهایشان درجهت آموزش همگانی و تربیت و رفاه وانسجام ملی حرکت می کند ویک لحظه از عمر بیننده ومخاطب را برای سرگرمی محاسبه نمی کنند. اما متاسفانه ناشی ترین ناشیان در اتاق فکر صدا وسیمای ملی ما رخنه کرده وبرقلمرو وقت وجان وفکر وباور وحیثیت مردم وحکومت دست اندازی ودهن کجی می کنند.

بنابراین شخم وتنبیه برای این مجموعه چیزی جز بیدار این بخود خواب زدگان نیست.

حکومت باید برای آگاهی و عزت و شرافت و رفاه مردم مجدانه و هدفمندانه درخدمت مردم باشد و در راستای توقعات (انقلاب )مردم شریف ایران امانتدار باشد.

مردم برای داشتن زمامداران امین و محیط زیست سالم. سلامتی وتندرستی جسم وروانشان، باید درتمام عرصه های سرنوشت سازخود تاثیرگذار وساعی باشند.

والی الله المصیر

حمیدرضا ابراهیم زاده

18 اسفند ماه1395


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : علل توسعه نیافتگی ایران - توسعه ,مردم ,فرهنگی ,یافتگی ,حقوق ,ایرانی ,توسعه یافتگی ,برای توسعه ,رادیو وتلوزیون ,آموزش همگانی ,آگاهی دادن ,برای توسعه یافتگی

آموزش محور توسعه

با دوست عزیزم آقای دشت آرا سر برخی از مباحث حقوقی گفتگومی کردیم

به اقتضای شرائط سن که من 50سال ازایشان کوچکترم یک جمله کوتاه نصیحتی کرد

جمله ای زیبابود

گفت: علی فرمود: « لاتودبوا اولادکم علی اخلاقکم، لانهم خلقوا مان غیر زمانکم »

فرزندانتان را بر اخلاق خویش تربیت نکنید، زیرا آنان متعلق به زمانی غیر از زمان شما می باشند./.

گرفتن عمل وسلب استقلال رای نسبت به زمان نوعی استبداد است

تربیت به صلاح زمان وعرف مقتضیات زمان خودمان کاری بسیار مستبدانه وعبث ورنج آوراست

واقعییت این است که درتوسعه وگذار به مدرنیته چارچوبها واصول تغییری نخواهند داشت

اما همه ی حواشی و فروعات مست م نیازهای مقتضیات زمان ومکان افراد هستند

پدرانمان در قرنها پیش به روش دیگری می زیستند اما آزاده وآبرومند هم بودند

اگر ماهم همانگونه زیست ومعاش ومعا کنیم دراین اوضاع زمانی ومکانی آبرومند زمانمان نخواهیم بود.

چارچوب عزت وآرامش وآبرومندی ورفاه برای همه نسلها ی ان هستند

اما روش رسیدن به هرکدام از این واژه ها دردنیای امروز تفاوتهای بنیادین با روش های هزاره قبل دارد

آرای ومدنی ومذهبی واجتماعی هم اگربا تحولات و اقتضائات روز همراه نباشند محکوم به ابطال هستند

انسانها زندگی می کنند تاآزاد وپویا باشند

هزینه می دهند تا کامل شوند

کامل می شوند تا به لذت وعزت برسند

اگر ما نخواهیم به مقتضیات وتحولات دنیای سازمان یافته واجتماعی توجه کنیم قطعا دراین تعارض زیانکار خواهیم ماند

همه ی آموزه های دینی وادیان دیگر ماآدمیان را تشویق به توسعه وتربیت برای توسعه یافتگی می کنند.

جستجوگری ودانش پژوهی وتحقق حقوق وکرامت انسانی یکی از بزرگترین دستاوردهای بعثت انبیاست.

به نظرمی رسد باداشتن پشتوانه ی آموزه های قرآن واهل بیت راه برای حرکت ی فرهنگی واجتماعی واقتصادی

وتوسعه یافتگی درهمه جهات بسیارگشاده وهموارباشد.

حمیدرضا ابراهیم زاده

لیله القدر1435

25تیر1393

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : آموزش محور توسعه - زمان ,توسعه ,مقتضیات ,واجتماعی ,مقتضیات زمان

مبعث رسول مهربانی مبارک بادمبعث حضرت یاسین محبت وطاهای مودت


حضرت خاتم الانبیا بر همه علاقمندان ورهروان راستینش گرامی ومبارک باد
بعثت رسول خدا منتی برای همه بشریت است زیرا به واسطه رس نبی اکرم

هویت و وکرامت انسانی تحقق یافت وانسانیت به مرحله جدیدی از تکامل راه یافت
عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : مبعث رسول مهربانی مبارک باد

فصل آفتاب / اعیاد شعبانیه


ماه شعبان

فصل آفتاب

و

موسم نسیم باد صبا وشمیم گلاب و درخشش طلوع ستاره ی مهر

ونوازش آهنگ نجات بشریت از جمود وانجماد ستم وگمراهی است

و

شعبان

ماه طلوع قمر بنی هاشم

ماه طلوع خورشید وعزت

ماه طلوع ستاره عبادت وسجود وعبودیت

ماه طلوع ستاره ی شبیه ترین آینه به شمایل رسول خدا

وماه طلوع نجم الثاقب. ستاره ی درخشان وروشنایی بخش ومنجی عالم بشریت است


حلول میلاد

سید ال حسین.قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس. سید الساجدین زین العابدین

وجوان برومند کربلا حضرت علی اکبر

و شکوفایی گل نرگس ومیلاد فرخنده عصر برهمه ی محبان اهل بیت و علاقمندان و رهپویان راه عزت و مبارک بادعنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : فصل آفتاب / اعیاد شعبانیه - طلوع ,ستاره , ,طلوع ستاره

عید آفتاب

این ایام متبرک است به میلاد سروروسالار آزادگان سیـد ال حسین(ع) وبرادر برومندش قمر بنی هاشم وفرزندان مکرمش حضرت زین العابدین(ع) وجناب علی اکبر(ع).

بی تردید یکی از بزرگترین اسطوره های پایمردی وعزت وشرف و جهان ، حسین است که در قلب تاریخ زنده وجاودانه مانده است.


نتیجه تصویری برای حسین

حسین(ع) میر حمیّت ومیر سرافرازی و ومیر یکرنگی ومیرنجابت وافتخارماست

در مقطعی از تاریخ ناگوار ادیان جهان.حرکت وشفافیت دین ومسلک نبی اکرم در مخاطره افتاده بود. حسین برای پاسداری واصلاح دین جدش هزینه ی بسیار گزافی را پرداخت واز این ایشان جهت نمونه ی کاملا منحصر بفردی در تاریخ وبلکه تاریخ جهان است،که از وطن وتن گذشت وحمییت و رادر لغت نامه ی ارزشهای ماندگارجهان ترجمه نمود.

پیش از این یحیای نیزهزینه ی صداقت وصفا و را به قیمت جانش معامله کرد ه بود وابراهیم خلیل که دربرابر نمرود آتشی را به قیمت پایمردی اش گلستان کرد و موسی وعیسی و...

اما هیچکدامشان برای احقاق حق ، هزینه گزافی همچون غنچه ی نشکفته ای مانند علی اصغرو نوگلی چون علی اکبر ویاوری چون قمر بنی هاشم وهمه هفتاد ودو گل باغ امیدش را به مسلخ نس بودند.

حسین به راستی چراغ روشنگری وکشتی نجات و وغیرت وعزت دنیاست.اوناخدای کشتی بزرگ عزت ونجات وسرافرازیست. ومسافرانش قطعا در این سفر بلند ایمن وخوش فرجام به مقصد خواهند رسید.

حسین مسیراصلاحات را باخون سرخ خویش سبزسرودو نوشت. وهرگزدل را به مصلحت طلبی وعافیت خواهی خوش نداشت. بلکه ایشان ویارانش همه ی هزینه های گزاف این حرکت الهی را یک جا پرداختند.

ودر این ایام برادرش قمر بنی هاشم، نماد وفا داری ونجابت نیز چون همیشه در کنار برادر به فاصله ای نزدیک مشک فشانی میکند .او همواره رسم ادب را دربرابر زاده ی زهرای اطهر بجای آورد ودر قاموس بشریت، زلال ووفاداری را به نام نازنین خویش ثبت کرد.

وبازهم این ایام به رایحه و طراوت ولادت قائم آل محمد متبرک است. اوکه وارث ومنتقم حسین و فاطمه است و جهان در انتظارمقدمش در تب وتاب و هاب می وشد.دراین روزها رایحه ی خوش عزت وسرفرازی ونشاط از سمت خاندان به سوی ما مشتاقان می وزد. وبیشتر ازهمیشه مومنان جهان بشریت در این ایام برای حضور وظهور فرجش دست به دعا می شوند. امید است بزودی شاهد تجلی حضوراین عزیز بزرگوار گردیم.

16/ داد/92

حمید رضا ابراهیم زاده


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : عید آفتاب - حسین ,جهان ,ایام ,تاریخ ,هزینه ,و , حسین

سنت و مدرنیته در


تعریف جامعی که از سنت شده است:

سنت باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، و دارای معنای نمادین یا اهمیت ویژه ای است و ریشه آن به گذشته برمی گردد. تعطیلات عمومی و نیز لباس های غیرمنطقی اما به لحاظ اجتماعی معنی دار (مانند کلاه مویی که قضات در برخی کشورهای غربی در دادگاه ها بر سر می گذارند) نمونه های بارزی از سنت هستند. حتی هنجارهایی نظیر سلام و احوال پرسی نیز سنت تلقی می شوند. سنتها می توانند در طول هزاران سال به حیات خویش ادامه دهند یا اینکه گسترش پیدا کنند. در عین حال سنتهایی هم هستند که به دلایل یا فرهنگی در طول مدت کوتاهی ایجاد شده اند. /تعریفی است موضوع سنت

ودرتعریف مدرنیته هم امده است که:

دوران نوین، دوران مدرن یا مدرنیته (به لاتین: modernity) به جامعهٔ نوین اطلاق می شود. مدرنیته دوره ای تاریخی است که بین سده پانزدهم میلادی تا سده بیستم را در بر دارد و واجد های متعدد فرهنگی و عقلانی است.

اما سنت های الهی نیز درقرآن اینگونه تعریف شده اند:

سنت در لغت یعنی راه، روش، طریقت و دستور؛ سنت از ماده «سَنَّ یَسُنُّ جمع آن «سُنَن» است. بنابراین، تعریف لغوی سنت الله یا سنت الهی؛ یعنی راه و روش خداوند، و دستور خداوند. سنت الهی در اصطلاح عبارت است از: روش خداوند در اداره نظام هستی و موجودات

سنت الاولین در قرآن شامل حقوق خدا بر انسان وکاینات است.

«سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْویلاً»؛ سوره اسرا 77

این سنت (ما در مورد) انى است که پیش از تو فرستادیم و هرگز براى سنت ما تغییر و دگرگونى نخواهى یافت.

سنت آفرینش.سنت مرگ. سنت هایی همچون آفرینش جهان پس ازمرگ. و پلن و نقشه ی هستی.تکامل بشر و بسیاری از موضوعاتی چون توحید. نبوت و معاد

هیچ تبدیل وتغییری در آن راه ندارد

که فرمود: سنت الله فی الذین خلو ا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا / سوره احزاب 62

و درباره نبوت وشیوه ی دعوتش ورس ش می فرماید:

ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل وکان امر الله قدرا مقدورا / احزاب38

واقعیت این است که خدا وند رس رسول کرم یا مدرن را با (ع)در یک راستا سنت خود می داند

و ی کارخود را قدرا مقدورا می داند.

این یعنی پایه های تکامل سنت خدا به واسطه گذار تاریخ وزمان از کلیم به واز به احمد...

اما بسیاری ازسنت های اجتماعی که از ی خدا شعبه می شوند. اغلب با مقتضیات زمان همراهند

حتی رسول هم با لحاظ مقتضیات تکامل زمان و ی خدا رس ش امضا شد.واینگونه سنت های اجتماعی باپذیرش مقتضیات زمان نو ومدرن میشوند

مثلا ازدواج سنت است که فرمود هر که به ان علاقمند باشد ازمن وهرکه از ان رویگردان باشد ازمن نیست و...

رسوم ازدواج از زمان رسول خدا تاکنون دچار بسیاری از افت وخیزهای مقتضیات زمان مدارانه قرار گرفت درحالیکه

ازدواج سنت الهی ولایتغیر هست.

شاکله ی ازدواج این است مردی از زنی که در قباله ازدواج ی نیست خواستگاری می کند وبا لحاظ مدت ونوع ازدواج وتعیین مهریه ازدواج شکل می گیرد و سنت را می پذیرد.

الباقی میشود حواشی که ازح سنتی به حالات مدرن درحال تغییر است

بله بران و ی وانواع واقسام فرهنگهایی که رخصوص مراسم ازدواج وجود دارند همه وهمه میشود حاشیه یک ازدواج که ازمتن اصلیش هم پررنگ ترشده است وازدواج را از حییز آسانی اش ساقط کرده است ان روزها بمجرد قبول زوجیت و خواستگاری زمانی برای یک مراسم آسان انتخاب می شد وعملا زوجین به زندگی مشترک وارد می شدند ومسئولیت های آن را می پذیرفتند . اما امروزخود بله برانش با دعوت همه ی خدم وحشم به به رستوران و...روبروست

دراین کشاکش نیزبسیاری از سنتها ی اجتماعی در تکامل زمان باطل می شوند

مثل دامادی در عمومی

اما ازدواج اب نمیشود

ولی داشتن خونه ی شخصی وماشین برای داماد میشه رسم جدید!

حالا همینا جای بحث داره

اونم فقط مقوله مراحل ازدواج

همه شما این تجدید وتحویل سنت ها را می دونید

مدرنتیته مزاحم ومبطل سنت ها نیست

بلکه بخاطر مقتضیات نو آورانه وسرعت وشتابش با تفاوتهایی همراه است واقبال عمومی برتری دارد

همین تکنولولوژی مدرن 2018 درسال2025 ناکار آمد می شود همچنانی که در دهه ی اخیر وقایعی به سرعت پدیدهای سابق را تکمیل کرد.

مثلا برید یا پست چاپار با پست نامه وتمبر ترمیم شد

اما پیامک تقریبا بساط نامه های کاغذی را جمع کرد

وبزودی نامه دیجیتال هایی می آید که به نوشتن واینترنت نیاز نیست...

اما اصل ارتباط ونامه هست.زیراانسان به ارتباط سریع و آسان نیازمند است.

چاپار .پست.تلگراف. اس ام اس. تلگرام و....

با ظهور هیچکدامشان عنصر ارتباط باطل نشد.

همچنانی که با ظهور حضرت خدا پرستی باطل نشد وبا ظهور نبی اکرم وجاهت توحید عیسوی و رس انبیای خلف باطل نشد بلکه شاخه ی تازه ای بر درخت بالنده ی جهانبینی الهی جوانه زد و قامت درخت را علو کشانید.

که حضرت حق فرمود:

والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالا ه هم یوقنون. /سوره بقره 4

آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمومنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر/ سوره بقره285

باور به و رسولان قبل از او لازمه مسلمانی ماست.

بقول مولانا

چون ک صدآید نود هم پیش ماست

نام احمد نام جمله انبیاست

بنابراین برای همراهی با مقتضیات زمانی وحضور انسانی کامل دین مدرن هم بایدمقتضیات پذیر باشد.

و مدرن هم د یرو مقتضیات زمان جریان می یابد.

فقه پویای شیعی در واقع مدنیته ای است در هرم پروتستانیسم و..

اما درتوحید ونبوت ومعاد هیچ تغییری ایجاد نمی شود

اینها رگه های طلای فهمند

فرایند سنت ومدرنیته در مذهب وگذار از سنت به سمت تکامل کرامت انسان درواقع نیاز بشر روز است.

ی نمی تواند بخدا کافر باشد وبه دنبال تکامل و صیانت از کرامت انسان هم باشد.

ادیان همه یکی هستند. ویکی پس از دیگری درجه ی تکاملش بیشتر است. دوره لیسانس نافی دوره کاردانی یا دیپلم به پایین نیست بلکه مکمل و باعث رونق و علو آنان است.

نقدی هم برگذشتگان نیست زیرا آنچه را که گذشتگان کامل و راستین ما انجام دادند درآن زمان بهترین عملکرد وکردار متقارن با شرائط آن روز بوده است.

حتی اگر به ی که درجه ی ا دارد بگوییم شما دیپلم تان را بد گرفته اید.این حرف در واقع نقدی نا کار آمد است.چون چیزی را عوض نمیکند

و مدرنیته بلوغ سنت ها ست.

به همین نسبت تمدن های بشری یکی پس از دیگری پیشرفته تر وسازمان یافته تر گردید ند

مدنیت انسان به تدریج شکل گرفت وانقلاب ها پس از دیگری باعث رونق ورفاه انسان گردید

انقلاب کشاورزی در بابل

انقلاب مسکن وشهر نشینی دربین النهرین

انقلاب صنعتی در اروپا

واکنون انقلاب رسانه ای بر پایه ی اطلاعات و آموزش رایگان به همه ملت ها

هرکدام پس از دیگری بار سنگینی را بردوش گرفتند تا انسان نخستین به انسان خلاق فعلی مبدل شود

ذات اقدس ربوبی دو صفت دارد یکی صفت ذاتی اوست که ی نمی تواند به آن متمثل گردد ویادر ی تجسم نمی یابد مثل

یکی بودن. نیاز به والدین وزن وفرند وخواب وخوراک نداشتن و...

صفاتی همچون احد.صمد. لم یلد ولم یولد و...

اما صفات فعلی خدا درانسان قابل تجلی است.

مانند شکیبا بودن. مهربان بودن. دانشمند بودن.

الصبور. الجمیل. الرازق. العلیم. الرحمان و..

که خلاق نیز صفت فعلی خداست ودر انسان قابل تجسم است. وانسان بااین صفت حضرت خلاق به مدرنیته دست یافت

نقش سنت و مدرنیته در توسعه یافتگی

هیچ جامعه ای به خودی خود توسعه یافته نمی شود مگر با دقت در بستر سازی و پدید آوردن زیر ساخت های لازم و آموزش هدفمند وپویا وهمگانی مردم برای پذیرش توسعه ی همه جانبه.

وبی تردید عرصه ی توسعه جامعه ایرانی به لحاظ دارابودن مجموعه مختصات و قابلیت های خودش .متفاوت با جامعه سوئدی وفنل و...است.

زیرا بسترهای فرهنگی وساختار بومی وزیست محیطی این دو متفاوت است.

چشم انداز توسعه جامعه ی اروپایی با تکیه بر باورها وفرهنگش محقق می شود. به همین ح چشم انداز توسعه ی جامعه ی ایرانی با پشتوانه ی باورها وآموزه های ملی ومذهبی ایرانیان محقق خواهد شد.

در کاتالوگ باورهای ایرانی شما پندار نیک .گفتار نیک و رفتار نیک را می بینید.

در باورمان د راموزه های دین هم قولوا لناس حسنا را داریم.

لا یغتب بعضکم بعضا

لایس قوم من قوم

لا تجسسوا

لاتقربو ا نا

لا تقربوا مال الیتیم

لا تاکلو االربا

ولا تقتلوا اولادکم

لا تنابزوابالالقاب

ولا تقف مالیس لک به علم

و..... را داریم

بااین حال اغلب لا ها ولن های قرآن درهمه ی جوامع توسعه یافته ی دنیا و جامعه مدرن بلژیک وفنلاند رفتارمی شود ولی رسوب باورها و آموزه های قرآنی در جامعه ایرانی بخاطر عدم فات به آموزه های دینی وبد باوری و یا بهتر باید گفت ناباروری باورهایی که لازمه ی توسعه فرهنگی ماست کمتر به آن توجه می شود.

اگر در سنگاپور علت حجم بالای مبادلات تجاری اش با کشورها. رتبه ی ی اش نسبت به ملل دیگر را به دقت رصد کنید می بینید هزینه ی زیادی را برای باروری باورهایشان داده اند

به به باورهایشان جامه ی عمل پوشاندند و هزینه های لازم را برای رسوب باورهایشان درجامعه پرداخت د .

آموزش وپرورششان محور توسعه است. آموزه هایشان با ظرافت در کتب درسی شان چیده شده است

این عمل به باورهاست که آنان را توسعه پذیر کرده است

ا و ی وخیانت وجرم وجنایتونبعیض وتورم وطلاق وضریب جینی شان را کنترل ویا کم کرده است

شاخص رشد اقتصادی وعلمی آنان به با فرهنگی شان گره خورده است

تخلفات درقوانین رانندگی شان با رشوه بخشیده نمی شود. ی جرات تقلب وتخلف ورشوه ودله ی ندارد.

ویژه خواری وتبعیض جایگاهی در جوامع توسعه یافته ندارد

عیوبی که در جوامع توسعه نیافته می بینیم از بد باوری وتوهم دانایی مردمان وحکام این جوامع است

جاه طلبی وتوهم دانایی بلیه ای است که همچون بلایی صعب العلاج بر جان عزت ایرانیان افتاده است.

خداوند در قرآن توسعه ناپذیزان رااینگونه معرفی می کند

الم تر انهم فی کل واد یهیمون

انهم یقولون مالا یفعلون.

آیا ندیدی آنان در هر سرزمینی در توهم خویش سرگردانند؟؟

شعار می دهند از عمل وکردار خبری نیست. /شعرا226

ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم .. /رعد 11

بی تردید خدا وند خواهان دگرگونی انی نمی شود که خود را به خواب وتوهم زده اند .بلکه خودشان باید بجنبند وخدا راهنمای انی است که از خود هزینه می کنند. جان. مال. آبرو ....برای تکامل وکرامت انسان هزینه شد

ان و ان کشته شدند...

چشم پیر تاریخ چه فجایعی را بچشم دید تا انسان به این مرحله از کرامت ورشد برسد.

بااینحال انسانیت هنوز هم به بلوغ نرسیده است

جنگ های مذهبی پایه ی همه منازعات دنیا.جنگ نفت وآب و... برای منافع گروههای ویژه خوار هنوز هم کابوس ک ن جهان است.

مدرنیته یعنی هوشمندی وهدفمندی در پذیرش همه مقتضیاتی که به کرامت انسان عزت می بخشد نه اینکه اورا به تحجر بکشاند

پایبندی به سنت های قویم هرگز انسان را به تحجر نمی برد بلکه چشم انداز اوست برای رسیدن به تکامل وتعادل وتوسعه.

دانش بعنوان معجزه آ ا مان به نبی اکرم کرامت شدو قرآن کت است که نماد دانش محسوب می شود

ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین. / آیات دوم وسوم سوره بقره

کت که درآن تردیدی نیست وروشنگر پارسایان است.

پارسایان درواقع زیرکانی هستند که همه ی جوانب احتیاط خود را برای گذر سالم ازمسیر تکامل وگذار زندگی شان به ج می دهند تا در تکامل وصلابت شان خدشه ای وارد نشود.

همه ی آنچه که قرآن می گوید برای بشر مدرن امروز بنیان آرزوهایش است. شالوده ی حرکت هایش است. آنچه این کتاب برای عزت انسان می گوید درواقع راهگشا وپیام وفصل الخط برای تکامل اوست.

والی الله المصیر

حمیدرضا ابراهیم زاده

دوازدهم فروردین 1397


* تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ می باشد

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : سنت و مدرنیته در - انسان ,توسعه ,تکامل ,ازدواج ,الله ,مدرنیته ,مقتضیات زمان ,جوامع توسعه ,توسعه یافته ,کرامت انسان ,جامعه ایرانی ,جوامع توسعه یافته

پدران ستاره اند

پــدران ســـتاره انــد


پدران قوام خانواده و بنیان آبرو وعزت خانواده اند.

به اعتقاد یان و بسیاری ازعرفای ما، خداوند اولین مربی و پدر جامعه ی بشری است.

زیرا تابش ذات نعیمانه اش برانسانها باعث برکت و تحول و رشد و تعالی است.

در افواه عامه پدر به ی اطلاق می شود که صاحب اولاد باشد. اما واقعییت این است که همه ی آموزگاران، و معلمان و اساتید و مربیان، همه ی علمای دینی، فقها و مراجع عظام و دانشمندان، انبیا و ائمه هدی، حتی انیکه هرگز پدر نشده و یا مجردند اما در تعالی تربیت و اخلاق و دانش و اقتصاد جامعه تأثیرگذارند. همگی نقش والد را دارند.چند سالی است که به میمنت و لادت با سعادت مولای متقیان المومنین علی علیه السلام، این روز را به نام پدر نیز متبرک کرده اند.

علی خوبی ها و جوانمردی ها و نماد مردی و صلابت و عزت و شرف است. او علاوه بر اینکه پدر امت شیعه است. بابای علم و حلم و بردباری و ایثارهم هست. او ابوتراب است و خا تر نشین عشق و ادب و ایثار است.

مرد بودن یک صفت است و نر بودن یک جنس.

هرگز نر بودن ملاک و اولویت ارزش نیست بلکه مرد بودن ملاک ابهت و اولویت است .

علی وار زیستن جنس نمی خواهد بلکه صفت می پذیرد.

علی(ع) فراتر از جنسش، فراتر از طبیعت و سرشت خاکی اش پا را فراتر از دنیای خاک می گذارد و افلاک را به حضورمنور خویش زیور می دهد.

او که راه آسمانها را بهتر از راههای زمینی می شناسد و میفرماید: قبل مرگم هر سوالی دارید ازمن بپرسید.

همو از مرد بودن نمادی برجسته می سازد و می فرماید:

هر مرا حرفی بیاموزاند مرا بنده خویش ساخته است.

ی که در منتهی الیه دانش و سرعت است هنوز هم برای دانایی خود را بنده ای مطیع می پندارد...

پدر بودن یک امتیاز است برای تأثیرگذاری در نیکویی های بنیان خانواده.

پدر و رنج هایش برای رونق عزت و آبروی خانواده.

پدر و همتش برای پایگذاری ارزشهای سازنده در نهاد خانواده.

پدر و غم ها و شادیهایش برای پاسخگوئی به نیازهای مادی خانواده .

هرگز هیچ پدری در تاریخ نتوانست به عزت و اعتلای فرزندانش حسادت بورزد. زیرا ابهت و جلال پدر همواره در رگهای فرزندانش می جوشد و خود را همراه علو فرزندان تعالی می دهد.

پدرانی که ستاره اند و فقط شبانگاه رویت می شوند دستان رنجکشیده شان گنج ماست. باید این گنج را بوسید .اما انیکه از نعمت پدر محروم شده اید: و در این ایام محزون و دلریش مانده اید.

هنوز هم روح بلند پدر، هنوز هم یادگاری چون مادر، برادران و خواهران بویژه برادر ارشد، عمو و پدر بزرگ و مادر بزرگ هستند که عطر پدر از پیشانی شان استشمام می شود.

نیکی به پدر یکی از مهمترین دستورات اکید اولیای خدا بویژه رسول مکرم است.

نیکی با یک تبسم صدقه ی جاریه و موثری است که نباید از آن غافل بمانیم.

و آگاه باشیم شاد قلب والدین دریچه ای برای خوشبختیهای ماست.

پدران عزیز خانواده و جامعه گرچه شب ها ستاره هایتان طلوع می کند:


امــا روزتــان مـــبارک

حمیدرضا ابراهیم زاده 1392/2/24


تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : پدران ستاره اند - خانواده ,فراتر ,تعالی ,پدران ,بودن ملاک

زینب (س)

سلام علی قلب زینب الصـبـور

زینب زینت بخش نام ماه علی وتسلی بخش قلب نازنین زهراست.

بانوی دانشمندی که در داغ عزیزانش سرود؛

«ما رایـت الا جمیــلا»

به راستی که سرهای بریده. زیبایی های همراه زینب بودند که قرار شد تا ابد جاودانه باشند.

شاید اگر زینب نبود حدیث نینوا تا ابد خاموش می ماند.

اوکه قراربود ازتکه های جگر برادرش حسن(ع) و حلقوم بریده برادرش سید ال (س) ودست جدا از بدن برادرش قمر بنی هاشم (ع) وداغ لاله های فتاده در خاک وخون برای پدرش دلگویه هایزیبایی ببرد وبگوید ؛پدر جان خاطرات بعد از تو گیسویم را به ناگهی سپید کرد وجانم فسرد...

چقدر دل می خواهد زینب بودن!!

بی تردید زینب بودن برای او هزینه ای بسیار سنگین داشت.

نام فرزندانتان را زینب نگیرید.زیرا ثقل این نام تحمل می خواهد.

نام دخترتان را زینب بگیرید زیرا زیبایی وفرزانگی وفرخندگی وحیا را به همراه دارد

انیکه زینب هستید و انیکه ارادتمند نام ماه زینبید؛

بدانید که این نام بلند درک شانها به زیبایی ویکرنگی ونجابت وبردباری وشرافت ورحمت وفاداری وحیا متبرک است.


-----------------------------------------------------------------------------------

مختصری از زندگی نامه ی آن بانوی بزرگ

درروز پنجم ازماه پنجم یعنی ماه جمادی الاولی سال پنجم هجرت، مطابق با دوم اکتبر 626 میلادی، مصادف با پنجشنبه12مهرماه سال پنجم خورشیدی ازبطن فاطمه علیهاالسلام متولد شد. با این تولد، حضرت فاطمه(ع)، سومین فرزند خود را به دنیا آورد و پدر نیز خود را به زینت «زینب» آراست.

رسم خانواده علی(ع) و زهرا(ع) این بود که نام گذاری نوزاد خود را به بزرگِ خانواده واگذار می د، امّا وقتی این نوزاد زهرا چشم به جهان گشود، بزرگ خانواده یعنی پیغمبر(ص) در مسافرت بود و آنان چند روزی صبر د تا از مسافرت آمد و همین که مژده ولادت دختر فاطمه(ع) را شنید، در اولین فرصت به خانه فاطمه(ع) رفت، و نوزاد را طلب نمود و او را در آغوش خود فشرد و بوسه های متعددی به گونه اش نثار فرمود. و نام کودک را زینب نهاد.

کلمه «زینب» از دو بخش «زین» یعنی زینت و «اَب» یعنی پدر ترکیب یافته است، و زینب یعنی زینت بابا.

آن خاتون ارزشمند هفت معصوم شامل جدش رسول خدا.پدرش علی ولی الله ومادرش فاطمه عصمت کبری و برادرانش حسن وحسین (ع)و سجاد(ع) و باقر(ع) رادرک نموده ومعاصر با آنان زیسته است. وخود نیز بعنوان دانشمند معاصر با اهل بیت به تدریس علوم وحیانی مبادرت می ورزید واز این روی به عقیله ی بنی هاشم شهرت یافت. همسرش عبدالله بن جعفر بن طالب بود و دوپسرش نیزدر حادثه کربلا به همراه سایر به شهادت رسیدند

وفات و مرقد حضرت

در تاریخ وفات و مدفن حضرت زینب علیهاالسلام اختلاف است. همانطور که در تاریخ ولادت و وفات برخی از ائمه هم اختلاف است. در هر حال به احتمال قوی آن حضرت در پانزدهم رجب سال 62 هجری مصادف باسیزدهم فروردین ماه سال61 خورشیدی رحلت نمود و به نقل از کتاب "اخبارا ینبیات" در مصر خانه مسلمة بن مخلد الانصاری دفن گردید. و عده کثیری از مورخین این خبر را قبول دارند.

و گروهی می گویند: زینب مدفون در شام ( . دمشق)، زینب صغری است؛ چنانچه روی سنگ قبرش ترسیم شده است و زینب کبری در مصر از دنیا رفت.ویا بنا به قولی مسموم وبه شهادت رسیده است.

چند حدیث ازحضرت زینب علیهاالسلام:

وسیله ارتباط خلق و خالق

ابوبکر با این سند: محمد بن زکریا، جعفر بن محمدبن عماره ‏کندى، پدرش، حسین بن صالح، حى دو مرد از بنى ‏هاشم، از حضرت ‏زینب علیهاالسلام دختر على علیه السلام روایت کرد که زینب علیهاالسلام فرمود: «ق فاطمه علیهاالسلام: ... و نحن وسیلته فى‏ خلقه و نحن خاصته و محل ‏قدسه و نحن حجته فى غیبه و نحن ورثه انبیائه...» «ما وسیله‏ ارتباط خدا بامخلوق‏هاى او هستیم. ما برگزیدگان خ م و جایگاه پاکى‏ ها، ما راهنماهاى روشن خ م و وارث ان اوهستیم‏».

بهشت جایگاه شیعیان

ابى‏ حجاف (از محمدبن عمر بن حسن)، از زینب، به نقل از فاطمه علیهاالسلام و اشجع، بلیدبن سلیمان (از ابى‏ حجاج، محمدبن عمرو هاشمى) اززینب دختر على علیه السلام نقل کرد که فاطمه علیهاالسلام فرمود: «ق فاطمه علیهاالسلام : ان رسول الله قال لعلى اما انک یابن‏ ابى‏ طالب و شیعتک فى‏ الجنه‏» «و سیجى‏ء اقوام ینتحلون حبک ثم‏ یمرقون من ال کمایمرق السهم من الرمیه.» رسول خدا به‏ على علیه السلام فرمود: «اى پسر ابوطالب! همانا تو و رهروان تو در بهشت‏ند و به زودى قومى مى‏ آیند که از دوستى تو سخن مى‏ گویند. آنگاه از فرار می‏کنند. مانند پرت شدن تیر از کمان.»

دوستى آل محمد صلى الله علیه و آله و سلم

روایتى مشهور به «فاطمیات‏» در باب دوست داشتن آل محمد که بااین اسناد نقل شده است:

«... عن فاطمه بنت السجاد على بن الحسین زین العابدین علیه السلام عن‏ فاطمه بنت ابى عبد الله الحسین علیه السلام عن زینب بنت المؤمنین علیه السلام عن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله ق : الا من مات على حب آل محمد مات شهیدا» «آگاه باشید هر ى که ‏بر دوستى آل محمد بمیرد، شهید است.».

سلام بر دل بردبار زینب که از داغ یادگاری هایش هنوز می سوزد...

روحش شاد ویادش پر تلا لو وجاودانه باد


حمید رضا ابراهیم زاده 4/3/1392


عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : زینب (س) - زینب ,فاطمه ,علیهاالسلام ,علیه السلام ,الله ,محمد ,فاطمه علیهاالسلام ,زینب علیهاالسلام ,«ق فاطمه ,رسول الله ,فرمود «ق ,«ق فاطمه علیهاالسلام ,فر?

تشکر

من لم یشکر الخالق ولم یشکر المخلوق:

رضا (ع) فرمودند

هر نتواند از مخلوق خدا قدردانی کند ، از پس ستایش خدا برنخواهد آمد


همیشه مردان و نی هستند که به قاعده ی تلاشهایشان جاودانه می شوند.

فراترازجنس ونژاد وسن ومذهب وحزب و... خود را فرا محدودیتی می کنند ومی مانند

روز ملی شدن صنعت نفت درایران پس از سالیان متمادی استثمار دراین حوزه برای ایرانیان روز مهم وبزرگی است

برکت وجود مرحوم مصدق ودیگران دراین زمینه باعث پدید آمدن این حادثه خوب گردید
قطعا درآن دوران مرارتهای زیادی را برای رسیدن به این خاستگاه تحمل د

اما هرگز دست از آرمانهای بلند وبا ارزششان نکشیدند وفرجام کاررا به پیروزی وشیرینی پیوند دادند

بر ما فرض است که ازهمه بزرگمردانی که باعث اعتلا و سرافرازی دین ومذهب ووطن وحریت وکرامت انسان گردیدند قدردانی کنیم وبرای نکوداشت یاد ونامشان تلاش می کنیم تا کارهای بزرگ همواره تکرار شوند ورونق یابند.

که حضرت محبت فرمود:

تنزل الرحمه عند ذکرالصالحین.

هنگام نکوداشت صالحان رحمت خداوند نازل می شود.


والی الله المصیر

حمیدرضاابراهیم زاده

28 اسفند1394

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : تشکر

حال تان خوش ترین احوال باد

حال تان خوش تر ین احوال باد


آمد بهار جانها ای شاخ نر ب ا ...


بهار از شاخسار سنبــل آمد صبـا بر لاله زار بـلبـل آمد

نگار آمد بدستم روز نوروز شمیم عطر نوروز و گل آمد

مژده ی مسرت بخش حضور بهار بهترین نوید برای انسانهاست.

عید نو شدن برای ابراز وجود. عید تجدید نشاط و طراوت و تلاش برای ابراز نیکی ها.

عید به معنای دوباره شدن و دوباره به بار نشستن بوده و مورد رغبت همه ی هستی است.

معاد برای رشد و طراوت و شکوفایی، که پس از خزان قفس انتظار را می گشاید.

پس مژده باد شما را به حضورعید تحول وتازه شدن و طراوت در بهترین لحظات.

فرا رسیدن سال نو برایتان با برکت و لذت بخش باد.

امیدوارم در این ایام زیبا و فرخنده، دوستی ها تحکیم و غبار کدورت ها با فصل رویش از دلهای نازنین تان روبیده شود. و در پناه ذات کریمانه ی حق همراه با دلخوشی هایتان سلامت و سرافراز و سعادتمند باشید.ح ان خوش ترین احوال بادسلام زیباترین ومانوس ترین واژه ی تاریخ بشری استآنقدرزیبا وماندگار که خدا این واژه رابرای خود اسم قرارداد،


سلام برشما به وسعت بزرگواری خدا وشاد های نامحدودی که اوبه اهل سلام هدیه می دهد


خداوند سلام است ونامش باعث برکت وفراخی است.


اوست جاودانه ترین جاویدان که اراده اش ازهمه ی اراده ها بالاتر وموفق تر است.


وهیچ تدبیر وحیله وعقل واراده ای به ذکاوت وتدبیرش چیرگی ندارد


پس به نام اوکه سین سلام بر سریر وجود ش سرود حیات و مهر ومحبت را می کند.


و ازهمین منظر سبوح وقدوس است


وسیادت معشوق خودرا خواستارشد و عیوب آنهارا به ستاریت خود نادیده گرفت.


ای آنکه سمیع و سبحان و هوشیاری:ای یکه بر دلها وچشمها قالبی


وبه میل خود تغییرشان می دهی


ای آنکه تدبیر روز وشب در مدیریت توست.


ای ترقی دهنده ی حس وحالها.


حال وروزگارمان را به بهترین حال خوش کن و ترقی بده
****************


حلول عید نوروز باستانی باعث برکت در مال وجان وح ان باد.حمیدرضا ابراهیم زاده

29اسفند1390


عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : حال تان خوش ترین احوال باد - سلام ,برکت ,طراوت ,نوروز ,بهار ,باعث برکت ,برای ابراز

باقرالعلوم

حضرت ذوالهلالین

باقرالعلوم محمّد باقر(علیه السلام) متولد اوّل ماه رجب، یا سوم صفر سال 57 هجرى قمرى در مدینه است.

پدر بزرگوارش، حضرت على بن الحسین ، زین العابدین(علیه السلام)،

و مادر مکرّمه اش ، فاطمه معروف به «امّ عبدالله» دختر حسن مجتبى مى باشد.


از این رو، آن حضرت از ناحیه پدر و مادر به ذوالهلالین بنى هاشم منسوب است.


آن حضرت یکى از اطفال اسیر فاجعه ی اسف بار کربلا مى باشد که در آن وقت سه سال و شش ماه و ده روز از سنّ مبارکش گذشته بود.
حضرت باقر(علیه السلام) به علم و دانش و فضیلت و تقوا معروف بود و پیوسته مرجع حلّ مشکلات علمى مسلمانان به شمار مى رفت.

وجود نازنین محمّد باقر(علیه السلام) مقدّمه اى بود براى اقدام به وظایف دگرگون سازى امّت.زیرا مردم، او را نشانه هاى فرزند انى مىشناختند که جان خود را فدا د تا موج انحراف ـ که نزدیک بود نشانه هاى را از میان ببرد ـ متوقّف گردد.
آنان از این رو قربانى شدند تا مسلمانان بدانند که حکّامى که به نام حکومت مىکنند، از تطبیق با واقعیت آن به اندازه اى دوراند که مفاهیم کتاب خدا و سنّت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) در یک طرف قرار دارد و آن حاکمان منحرف در طرف دیگر. باقر(علیه السلام) بر آن شد تا انحراف حاکمان و دورى آنان از حقایق را به مردم بفهماند و براى مسلمانان آشکار سازد که چنان امورى تحقّق یافته است.
هشام بن عبدالملک خلیفه نابکار اموى وقتى به (علیه السلام) اشار ه مى کند و مى پرسد که این شخص کیست؟

به او مى گویند او ى است که مردم کوفه شیفته و مفتون اویند.این شخص، عراق است.
در موسم حجّ، از عراق و اسان و دیگر ا، هزاران مسلمان از او فتوا مى خواستند و از هرباب از معارف از او مى پرسیدند.این امر اندازه نفوذ وسیع او را در قلوب توده هاى مردم نشان مى داد.
از سوى فقیهان بزرگ که وابسته به حوزه هاى فکرى و علمى بودند، مسائل دشوار در محضر او مطرح مىشد و گفتگوهاى بسیار با به عمل مىآمد، از او پاسخ مىخواستند تا را در تنگنا قرار دهند و در مقابل مردم او را به خاموشى وادارند، ولى آن حضرت با پاسخ هاى قانع کننده و مستدلّ و محکم خود آنان را به اعجاب وامىداشت.
حوزه علمى او براى صدها دانشمند و محدّث که تربیت کرده بود پایگاهى مهّم به شمار مى آمد.
جابر جعفى گوید: «ابوجعفر هفتاد هزار حدیث براى من روایت کرد.» و محمّد بن مسلم گوید:

«هر مسئله که در نظرم دشوار مىنمود از ابوجعفر(علیه السلام)مىپرسیدم تا جایى که سى هزار حدیث از او سؤال .»

باقر(علیه السلام) شیعیان خود را چنین وصف مى کند:

«همانا شیعه ما، شیعه على، با دست و دل گشاده و از سر گشاده دستى و بى ریایى از ما طرفدارى مى کنند و براى زنده نگاه داشتن دین، متّحد و پشتیبان ما هستند. اگر خشمگین گردند، ستم نمىکنند و اگر سند باشند از اندازه نمى گذرند. براى آن که همسایه آنان باشد برکت دارند و با هر که با آنان مخالف باشد طریق مسالمت پیش مىگیرند. و شیعه ما اطاعت خدا مىکند.»


فضل و دانش باقر(علیه السلام)
محمّدباقر(علیه السلام) در دوران ت خود، به نشر و پخش معارف دین به ویژه فقه و احکام ى پرداخت و ضمن حلّ مشکلات علمى به تعلیم و تربیت شاگردانى فاضل و آگاه مانند: محمّدبن مسلم، زرارةبن اعین، ابونصیر، هشام بن سالم و جابربن یزید و حمران بن اعین و بُریدبن معاویه عجلى، همّت گماشت.
آن حضرت در فضل و فضیلت، زهد و تقوا، اخلاف و معا ، سر آمد بزرگان بنى هاشم در عصر خود بود.
آوازه علوم و دانش او چنان اطراف و اکناف پیچیده بود که ملقّب به باقرالعلوم; یعنى شکافنده دانش ها گردید.
یکى از علماى بزرگ سنّى به نام ابن حجر هیتمى درباره او مىنویسد:«محمّد باقر به اندازه اى گنج هاى پنهان معارف و دانش ها را آشکار ساخته، حقایق احکام و حکمت ها و لطایف دانشها را بیان نموده که جز بر عناصر بى بصیرت یا بد سیرت پوشیده نیست و از همین جاست که وى را شکافنده دانش و جامع علوم و برافروزنده پرچم دانش خوانده اند .»

عبدالله بن عطا یکى از شخصیّت هاى علمى زمان ، مىگوید:«من هرگز دانشمندان را در هیچ محفل و مجمعى به اندازه محفل محمّد بن على(علیه السلام) از نظر علمى حقیر و کوچک ندیدم.» باقر(علیه السلام) در سخنان خود، اغلب به آیات قرآن کریم استناد مىنموده و از کلام خدا شاهد مى آورده و فرموده است: «هر مطلبى را گفتم، از من بپرسید که در کجاى قرآن است تا آیه مربوط به آن موضوع را معرّفى کنم.»

علم بی نهایت


اول، علم و دانش: در کشف الغمة از حافظ عبد العزیز بن اخضر جنابذى در کتابش موسوم به معالم العترة الطاهرة از حکم بن عتیبه نقل شده است که در مورد آیه ان فى ذلک لایات للمتوسمین (1) گفت: «به خدا سوگند محمد بن على در ردیف همین هوشمندان است» .در صفحات بعد سخن ابو زرعه را نقل خواهیم کرد که گفته است: به جان خودم ابو جعفر از بزرگ‏ترین دانشمندان است.
ابو نعیم در حلیة الاولیاء نوشته است: مردى از ابن عمر درباره مسئله‏ اى پرسش کرد.ابن عمر نتوانست او را پاسخ گوید.پس به سوى باقر (ع) اشاره کرد و به پرسش کننده گفت : نزد این کودک برو و این مسئله را از او بپرس و جواب او را هم به من بازگوى.آن مرد به سوى باقر (ع) رفت و مشکل خود را مطرح کرد. نیز پاسخ او را گفت.مرد به نزد ابن عمر بازگشت و وى را از جواب باقر (ع) آگاه کرد.آنگاه ابن عمر گفت: اینان اهل بیتى هستند که از همه علوم آگاهى دارند.در حلیة الاولیاء آمده است:

محمد بن احمد بن حسین از محمد بن عثمان بن ابى شیبه، از ابراهیم بن محمد بن ابى میمون، از ابو مالک جهنى، از عبد الله بن عطاء، نقل کرده است که گفت: من هیچ یک از دانشمندان را ندیدم که نسبت به دانشمندى دیگر کم دانش‏تر باشند مگر نسبت به ابو جعفر.من حکم را مى‏دیدم که در نزد او چون شاگردى مى‏ کرد.
شیخ مفید در کتاب ارشاد مى‏ نویسد:

شریف ابو محمد حسن بن محمد از جدم، از محمد بن قاسم شیبانى، از عبد الرحمن بن صالح ازدى، از ابو مالک جهنى، از عبد الله بن عطاء مکى، روایت کرده است که گفت: هرگز دانشمندى را ندیدم که نسبت به دانشمندى دیگر آگاهیهایش کمتر باشد مگر نسبت به ابو جعفر محمد بن على بن حسین.من حکم بن عتیبة را با آن آوازه‏اى که در میان پیروانش داشت مى‏دیدم که در مقابل آن حضرت چونان طفلى مى‏نمود که در برابر آموزگارش قرار گرفته است.
ابن جوزى در تذکرة الخواص، مى‏نویسد: عطاء مى‏ گفت هیچ یک از دانشمندان را ندیدم که دامنه دانایى ‏اش نسبت به دانشمندى دیگر کمتر باشد مگر نسبت به ابو جعفر.من حکم را دیدم که در نزد آن حضرت چونان پرنده‏اى ناتوان بود.ابن جوزى مى‏گوید: «منظور وى از حکم همان حکم بن عتیبه بود که در روزگار خود دانشمندى بزرگ به شمار مى‏آمد» .
این سخن، چنان که ملاحظه گردید، از عطاء نقل شده و باز به همان گونه که شنیدید ابو نعیم اصفهانى و شیخ مفید آن را از عبد الله بن عطاء روایت کرده‏اند.محمد بن طلحه نیز در کتاب مطالب السؤول، این روایت را به همین نحو نقل کرده است.البته در این باره ملقب شدن آن حضرت به لقب باقر العلم و شهرت وى در میان خاص و عام و در هر عصر و زمان بدین لقب کفایت مى‏کند.
ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: من سى هزار حدیث از آن حضرت پرسیدم.شیخ مفید نیز در کتاب اختصاص، به نقل از جابر جعفى آورده است: ابو جعفر باقر (ع) هفتاد هزار حدیث برایم گفت که هرگز از ى نشنیده بودم.

شیخ مفید مى‏ نویسد: از هیچ کدام از فرزندان حسن (ع) و حسین (ع) این اندازه از علم دین و آثار و سنت و علم قرآن و سیره و فنون ادب که از باقر (ع) صادر شده، ظاهر نشده است....


تحقیقا بسیارى از دانشمندان از آن حضرت ب علم کرده و بدو اقتدا نموده بودند و گفتار آن حضرت را پیروى مى‏ د و از فقه و دلایل روشنى بخش حضرتش در توحید و فقه و کلام کمال استفاده را به عمل مى ‏آوردند.
گفتار آن حضرت درباره توحید
بنابر نقل مدائنى،

روزى یکى از اعراب بادیه به خدمت ابو جعفر محمد بن على آمد و از وى پرسید: آیا به هنگام عبادت خداوند هیچ او را دیده ‏اى؟

پاسخ داد: من چیزى را که ندیده باشم عبادت نمى‏کنم.اعرابى پرسید: چگونه او را دیده‏اى؟ فرمود: دیدگان نتوانند او را دید اما دلها با نور حقایق ایمان او را مى‏ بینند.با حواس به درک نمى‏آید و با مردمان قیاس نمى‏شود.با نشانه‏ها شناخته شود و با علامتها موصوف گردد.در کار خود هرگز ستم روا نمى‏دارد.او خداوندى است که جز او معبودى نیست.اعرابى با شنیدن پاسخ باقر (ع) گفت: خداوند خود آگاه‏تر است که رس ش را کجا قرار دهد.

احتجاج آن حضرت با محمد بن منکدر از زاهدان و عابدان بلند آوازه عصر خویش


شیخ مفید در ارشاد، می نویسد: شریف ابو محمد حسن بن محمد از جدم، از یعقوب بن یزید از محمد بن ابى عمیر، از عبد الرحمن بن حجاج، از ابو عبد الله صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: محمد بن منکدر مى‏گفت: گمان نمى‏ ى مانند على بن حسین، خلفى از خود باقى گذارد که فضل او را داشته باشد، تا اینکه پسرش محمد بن على را دیدم.
مى‏ خواستم او را اندرزى گفته باشم اما او به من پند داد.

ماجرا چنین بود که من به اطراف مدینه رفته بودم ساعت بسیار گرم مى‏ بود.در آن هنگام با محمد بن على مواجه شدم.او تنومند بود و به دو نفر از غلامانش تکیه داده بود.من با خودم گفتم: یکى از شیوخ قریش در این گرما و با این حال در طلب دنیا کوشش مى ‏کند.

به خدا او را اندرز خواهم گفت.پس نزدیک او شدم و سلامش دادم او نیز در حالى که عرق مى‏ریخت با گشاده‏رویى جوابم گفت.به وى عرض : خداوند کار ترا اصلاح کناد! یکى از شیوخ قریش در این ساعت و با این حال براى دنیا کوشش مى‏کند! به راستى اگر مرگ فرا رسد و تو در این حال باشى چه مى‏کنى؟ او دستان خود را از غلامانش برگرفت و به خود تکیه کرد و گفت: به خدا سوگند اگر مرگ من در این ح فرا رسد مرگم فرا رسیده در حالى که من به طاعتى از طاعات الهى مشغولم.در حقیقت من با این طاعت مى‏خواهم خود را از تو و از دیگران بى‏نیاز کنم.بلکه من هنگامى از مرگ باک دارم که از راه برسد در حالى که من مشغول به یکى از معاصى الهى باشم.
محمد بن مکندر گوید: گفتم: «خدا ترا رحمت کند! مى‏خواستم اندرزت گفته باشم اما تو به من اندرز دادى».کلینى در کافى، مانند همین روایت را از على بن ابراهیم، از پدرش و محمد بن اسماعیل، از فضل بن شاذان و هم او، از ابن ابى عمیر، از عبد الرحمن بن حجاج، از صادق (ع) نقل کرده ‏اند.
نگارنده: معناى سخن محمد بن منکدر که گفته بود: «مى‏خواستم اندرزت گفته باشم ولى تو به من اندرز دادى» این است که وى همچون طاووس یمانى و ابراهیم ادهم و...از متصوفه بود و اوقات خود را به عبادت سپرى مى‏ کرد و دست از ب و کار شسته بود و بدین سبب خود را سربار مردم کرده بود.و بار زندگى خود را بر دوش مردم نهاده بود او مى‏خواست باقر (ع) را نصیحت کند که مثلا شایسته نیست آن حضرت در آن گرماى روز به طلب دنیا برود.

(ع) نیز بدو پاسخ مى‏ دهد که: بیرون آمدن وى براى یافتن رزق و روزى است تا احتیاج خود را از مردمان ببرد که این خود از برترین عبادات است.اندرزى که این سخن براى ابن منکدر داشت این بود که وى در ترک ب و کار و انداختن بار زندگیش بر دوش مردم و اشتغالش به عبادت راهى خطا در پیش گرفته است.به همین جهت بود که ابن منکدر گفت: «مى‏خواستم اندرزت گفته باشم...»
بنابر همین اصل است که از صادقین (ع) دستور اشتغال به ب و کار و نهى از افکندن بار زندگى بر دوش دیگران صادر شده است.از آنان همچنین روایت شده است که اگر ى به عبادت خداى پردازد و شخص دیگرى در پى ب و کار روانه شود، عبادت این شخص اخیر بالاتر و برتر از آن دیگرى است. صادق (ع) از (ص) نقل کرده است که فرمود: «ملعون است ملعون است ى که خود را سربار مردمان قرار دهد» .

شهادت:

شهادت باقر(علیه السلام) در روز دوشنبه 7 ذیحجّه سال 114 هجرى قمرى در 57 سالگى، به دستور هشام بن عبدالملک خلیفه ی سفاک اموى، به وسیله خوراندن سمّ،رخ دا د و مزار شریفش در مدینه در قبرستان بقیع مى باشد.
که غریبستان بقیع ملجا زوار محبان آل نبی است.پى ‏نوشت:
1 ـ حجر/75: و در این (عذاب) هوشمندان را عبرت و بصیرت بسیار است.

حمیدرضاابراهیم زاده

5مهر1392

* تمامی حقوق مربوط به این اثر درانحصار مولف محفوظ می باشدhttp://dayeremina.blog.ir/1393/07/10عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : باقرالعلوم - ,محمد ,باقر ,حضرت ,علیه ,السلام ,علیه السلام , باقر ,باقر علیه ,گفته باشم ,هزار حدیث

غبارروبی کدورتها ی مان جدی تراست

با فرارسیدن ایام عید و روزهای دید و بازدیدها و غبار روبی ازخانه ها. لازم است قلب ما نیز از زنگار کدورت ها زدوده شود. بعضی از دلخوری ها نیاز به بایگانی ندارند و باید با اغماض و مدارا جای خود را به محبت بدهند و می توان سوء تفاهمات را با گذشت وگفتگو حل کرد.

شاید که بعضی از کدورتها به علت ساختار آسیب رسانی قوی به طرفین قابل اغماض نیستند و برای حلشان باید طرفین اعتماد سازی کنند و برای تنظیم روابط و تحکیم دوستی و نظام مسالمت آمیز همزیستی، دیگران واسطه ی خیر شوند و غبارها را بروبند.

متأسفانه بعضی از کدورت ها همچون بیماریهای حاد مزمن شده اند و باید برایشان علاجی کرد. پیشنهاد می کنم:

ابتدا حجم و جنس کدورت ها و زمان آنها را مشخص نمایید.

سپس باید معین نمایید سنگینی این پسماندها چیست؟

(چون باید حد و مرز های آن شفاف شود. تا وضعیت زخمها معلوم شود و بعضی از جراحات لازم است با پماد وضماد ترمیم شود و بعضی ها پانسمان ومراقبت شوند وبرخی از جراحات حاد راباید بخیه زد. )

همواره خلا باعث جذب میشود.

یعنی هرچه فضای آشفته ی ذهنی تان را خالی وغبار روبی کنید ، مسائل مثبت را بهترجذب میکنید.

تخلیه یا فنک شویی یعنی روبیدن فضا از پسماندهای کهنه و دست و پاگیر. بعضی از افکار و خاطره ها قابلیت آرشیوشدن و ماندن را ندارند باید فراموششون کرد.

را ار وابزار فراموشیش هم اجازه ندادن به مرور و حضور آنهاست.

شما وقتی راحت می بخشید راحت بخشیده می شوید. انرژی مثبت هم نیاز به تحرک دارد و انرژی کم منفی هم می تواند انرژی مثبت را ت یب کرده و باعث سر درد و اختلالات هورمونی شود.

در آموزه های دینی هم داریم که طعم عفو لذیذ تر از انتقام است.

به نگاه من بهتر است جرائم و کدورت هایی که علیه شما شده را لیست مکتوب بگیرید. و اولویت جرم بدهید. بجای قاضی هم برابر ب ، حکم صادر کنید. مثلا بعضی از کدورتها در حدی نیستند که ما بهش فکر کنیم پس اینگونه از مجرمین و جرائم را به بیرون پرت کنید و از شر انرژی منفی اش راحت شوید. هر وقت سوزش و تلخی آن زخم به ذهنتان آمد به آن اجازه ی دستبوسی ندهید بگویید شما در حدی نیستید که به شما فکر کنم برو بخشیدمت.

بعضیهای دیگر که از خواص هستند و شما دلبستگی هایی به آن دارید و مشترکات زیادی بین شما وجود دارد. پس سعی کنید در یک موقعییت خوب، خیلی آرام و ساده بهش بگید من این جریان و رفتار شما را هضم ن . اگر توانست قانعت د که تمام مشکلت حل می شود. اما اگر گفت منظورش چیزهای دیگری بوده و چیزی یادش نیست در جا کات کنید وچیزی نگویید و همانجا او را ببخشید. اگر قانع نشدید با او حرف بزنید. اگر قابل حرف زدن نیست فراموشش کنید و بگذارید که خداوند بین شما قضاوت نماید.

بگوئید: خدایا قاضی و من تویی. به تو واگذارش . از طرف خودم او را بخشیدم... و دیگر منتظر هیچ حادثه ای نباشید. و همانند حدیث عنوان بصری با منتقد خود برخورد کنید.

برای هر مشکل و کدورتی باید از را ار خودش استفاده کرد.

وا ن هر بیماری ازبطن همان بیماری است اج میشود و کدورت یک بیماری مزمن است که دارای عرصه های ماندگار خاص خودش هست.

توصیه میکنم اگر حساسیت کلامی بسیار بالایی دارید که بعضی از حرف ها و بعضی جملات شما را به شدت نگران یا تحقیر میکند. بهتر است با توجه به شناختتان از محیط و مخاطب، دور شوید و درباره ی تعامل با افراد خاطی تصمیم بگیرید.

اگربه محیطی دعوت شدید که شأن شما در نظر گرفته نشد و وقت تان تلف شد. با احترام جلسه را ترک کنید یا تحمل کنید تا این جلسه به پایان برسد و دیگربه این محفل نروید.

اگر مخاطب دوست یا آشناست و محیط صمیمانه است به او بفهمانید من از این طرز جمله سازی و یا پرداختن به این امر ناراحت می شوم واحساس می کنم به من و احساسات و بینشم توهین شده است.

اگر نمی خواهید با ی کنار بیائید چون ت یبش بالا بود یا هست و از دیدنش ح ان اب میشود زودتر ترکش کنید و دنبال سازش نروید. و شاید لازم شود بخاطر ت یب و آسیب هایش باهاش قهر باشید. بنابراین یا به او دیگر فکر نکنید. تا خودش علت را جویا شده و مشکل را حل نماید. و یا اینکه فقط فراموشش کنید ویا به رفتارش اجازه ی نفوذ به ذهنتان را ندهید.

اگر ی بلد نیست با شما درست معا نماید و همیشه باعث اذیت و آزار شماست اما نیت خاصی برای آزردن ندارد. با او مدت کوتاهی سرسنگینی کنید تا به شما مراجعه نماید و شما هم به او بگویید که از این رفتارش آسیب دیده اید. منتها به او بگویید که دوستش دارید و برای خودش بهتر است اینگونه باشد.

روابط تان را با بیرون طوری بچینید که در چارچوب اخلاق و معا صحیح قابل الگو شدن باشد

نکته: یک اصل : هرگز به ی که دوستش داری. القا نکن که باید تغییرش بدهی.ش تن افراد خوب نیست وبازگشت هر ش تنی بسوی خود ماست.

فقط را ارهای مثبت و دلخواهتان را غیر مستقیم برایش باز کنید. اما اگر ی را متهم به نقص و نقض کنیم از خود دفاع و توجیه می کند و چون مدتی بااین رفتارش خو گرفته برای او نیز سخت است که عیب او را بگیرید. و اگر اینکار راانجام دهید اگر بصیرت و ظرفیتش پائین باشدحتما به دنبال نقاط ضعف های شما میگردد. تایک نقطه ضعف و تخطی و عیب ازشما پیدا کند . بنابراین شایسته است پیشنهادات کاربردی خود را که رفتاراو را بهتر می کند، به او هدیه کنید، البته آرام و نرم وحتی غیر مستقیم.

اگر باعث رنجش ی شدید و دوستش دارید. اگر به هر حال اوهم کوتاهی کرد، هیچ وقت بفکر قهر نباشید بلکه به سرعت عذر خواهی کنید. صداقت و شهامت برای پذیرش تخلف و سعی در جبران آن امری بسیار بسیار زیبنده ای است. هرچه که به دوست داشتنی ات صداقت بیشتری نشان بدهید جذاب ترید. و سرعت در پوزش از اهمال هیچگاه شما را کوچک نمی کند بلکه عزت نفس و زیبایی درونت را برایش ابلاغ می کند. ( ظرفیت طرف مقابل را بسنجید.)

اگر با ی رابطه دوستی تان را بهم زدید که در حد و اندازه شما نبود. به او فکر نکنید. نه قهر شوید و نه دوست باشید. اما هرگز از بهم خوردن رابطه ی با ی که شأن شما را رعایت نمی کرد ناراحت نباشید. زیرا بزودی می بایست با تو بجنگد...

اگر با دوست داشتنی هایتان لج کردید بخاطر کارهای عجیب و غریبش به او بگویید این رفتار شما لجم را در می آورد. و اگر تکرار شود باعث شکنجه برایتان می شود. اگرشما لجش در آوردید به او بگویید قصدی برای اذیتش نداشتید. سرعت در این مسئله مهم است. هر چه زمان بگذرد رسوب امر به کدورت مبدل میشود. برای اینکه بفهمانید دلگیر نشدید یک طنز برایش بگویید و یا با او قرار بگذارید.

اگر ی لطمه سنگینی به زندگیتان زد و عیش شما را کور کرد و حاضر به جبران و پوزش هم نیست و با پرروئی از ماجراها فرافکنی میکند. محکم به او بگویید من آدم مودبی هستم. به آستانه ی یا حریم امن من وارد نشو. نمی خواهم تحملت کنم.. تا حضورش را جمع کند.

اگر آسیب آن در ذهنت سنگینی می کند با خودتان کنار بیایید که راهی جز تحمل ندارید و ی جز خدا منتقم شما نیست. البته داشتن یک همراز خوش ذوق یا حتی یکی از اعضاء خانواده خوب هست که بعضی از تلخی هایتان را برایش بیرون بریزید تا تخلیه و فنک شویی صورت بگیرد.

اصولا فنک شوئی ذهنی نیاز به یک همدل و همزبان مطمئن دارد.

ی که قدرت فنک شویی و تخلیه اش ضعیف عمل می کند به افسردگی یا وسواس ذهنی دچا ر شده است و باید ضمن ریشه ی به حل آن اقدام کند.

وسواس فکری و ذهنی پدیده ایست که در ذهن برخی از افراد بصورت یک ویروس عمل میکند عمده ی مبتلایان بانوان هستند. دلایل خاصی وجود دارد که حامل این بیماری، در کنار آمدن با شرائط تعلل می کند. در مردها چون بحرانها عموما اقتصادی است بصورت واکنشهای عصبی زود بازده همراه با ح تهاجمی یا اسپاسم های عصبی . تیک .سکته .و... بروز می یابد.

بزرگترین دلائل وسواس ذهنی:

1- ذکاوت بالا:

چون شخص زیرک، درک عمومی اش بیشتر از بقیه است این ناسازگاری طبیعی است. و باید مقابل بروز این موردایستاد. منتها اینگونه افراد باید گروه و فرمانده بایستند تا به دلخواه خوداوضاع را مرتب کنند.

2- پرتوقع بودن بر اساس زندگی راحت:

لوس و ننر بودن. تک فرزندانی که به درستی پرورش نشده اند.

توجه بیش ازحد یا کمتر از حد باعث بروز توقعات می شود.

. منتها توقع داشتن از دوستان امری بسیار عادی ولازم است.و با این مورد تفاوت دارد زیرا توقع در برابر احسان چیزی جز احسان نیست. توقع مطالبه ی بیجا ازهمه ی عالم و آدم امری بسیار خود پسندانه است.

3- ن یتی از سبک زندگی:

ن یتی از افراددرجه یک و دو خانواده. همکاران و محل کار ، همسالان، دوستان سر به هوا،و ناگواری عمومی در همه حوزه های اجتماعی و اقتصادی و... جامعه.

4- نافرجامی در یک هدف و ایده:

بویژه نافرجامی در شغل و تحصیلات و عشق(اقتصاد وعواطف) برد و باخت های زیاد...

5- سوگ:

ازدست دادن شوهر و یا همسر و یا پدر و مادر و فرزند باعث افسرگی وتصلب می شود.

6- عوامل ژنتیکی:

مثل مرد سالاری یا زن سالاری زیستن در سبک زندگی.استبدادخواهی وخود شایسته نگری های قومی.

7- عوامل فیزیکی:

شامل بیماری واعتیاد و نقص عضو و یا بیماری ها ی سوداوی

8- فقر فرهنگی وعاطفی:

فقرفکری وفرهنگی باعث جهل ونادانی شده وبه تناسب در کنار خود همواره تنش زا وتحقیر کننده است. فقر عاطفی نیز باعث توقعات وبیجا ویا استبداد وتصلب خواهد شد.

9- آسیب اجتماعی یا تجربه های تلخی که منجر به واکنش های عصبی شدید درونی شده است و...

10- قطع رابطه ی ناگهانی و جدائی. متارکه طلاق

معمولا در جدائی ومتارکه خاطرات تلخ وشیرین بیشتر مرور می شود واغلب افراد دنبال مقصر ی و تخلیه بار عصبی خود هستند وقضاوتهای نابجا نیز براین احوال مترتب است. درچنین مواقعی تصمیم درستی نمی توان گرفت ونمی شود ازآنها انتظار رفتار منصفانه داشت بلکه باید آنها را آرام کرد اغلب سرزنش ویاد آوری حوادث واقعه مزبور باعث رنجش بیشتر شان می شود ازاین جهت باید از آنها دربرابر افکار منفی بیشتر مراقبت کرد وآنها را به سمت آرامش سوق داد دراین بین آنها اغلب به انزوا تمایل دارند. البته تنها ئی کوتاه مدت برایبشان خوب است اما نباید این تنهایی ها وخلوت ها به زمانهای بلند متمایل شود.

11- سائر مسائل فردی و اجتماعی

راههای گسست از این عارضه:

تغییر طرز فکر- تغییر سبک زندگی - تغییر محیط - تحمل و بردباری با استمداد از الهامات مذهبی و برنامه ریزی برای بازسازی- کنترل و مراقبه ی افکار منفی درونی و ابراز افکار مثبت- محدود روابط با انیکه انرژی منفی می پراکنند. ه نی با رفقای خوش فکر و پرانرژی و پر اوقات فراغت با اینگونه افراد- بالا بردن اعتماد به نفس. مطالعه هدفمند و سودمند - فراهم ساعتی از روز برای تفریح: خندیدن. دورهم نشینی، ورزش.و...

امیدوارم توانسته باشم برای برون رفت از کدورت های فرسوده تان کمی کمک تان کرده باشم. ذهنتان را در حال خستگی بطرف داستان و طنزو خاطرات جالب جذب کنید. نوشتن باعث می شود تا تخلیه انرژی هیجانی به آسانی صورت پذیرد حتی اگر مخاطبتان شخص خاصی باشد.

سلامت و پیروز باشید.

حمیدرضاابراهیم زاده

یازدهم مرداد 1390

* تمامی حقوق این اثردرانحصارمولف محفوظ می باشد.

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : غبارروبی کدورتها ی مان جدی تراست - باعث ,بعضی ,بگویید ,افراد ,انرژی ,مثبت ,امری بسیار ,وسواس ذهنی ,افکار منفی ,اینگونه افراد ,باعث رنجش

روز جهانی زن بادا مبارک بادا

روز جهــانی زن بر بانـــوان دنیــا گـــرامــی بــاد.

نبی مکرم فرمودند: من سه چیز را دربین دوست داشتنی ها می پسندم و...


نـمـاز و عطـــر و زن!

برای اینکه رابطه ای بین سه زاویه ی این مثلث دوست داشتن نبی خدا بیابم، شیدم که عطر نماد خوشبویی و لذت استشمام است. و نماد آرامش ونیایش و ارتباط درون با عالم قدس و حضرت والاست. پس در این معادله زاویه سوم نیز باید در خور و هم وزن دو زاویه ی دیگر بوده و مکمل این مثلث ترسیم شده از جانب طاهای مقدس حضرت یاسین محبت باشد.

بنظرم زن نماد محبّت و مهربانی و زایندگی و تولید و تحول و عواطف و آرامش و حیات وجود است. و همین بس که همه ی این صفات در وجود یک دختربچه ی چند ماهه تا پیر زن کهنسال سیال است.


مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

نماد همه ی این صفات است برای تمام انیکه زن اطلاق می شوند بین بانوانی که صاحب اولادند و نیستند و نشدند و نخواهند شد، تفاوتی نیست. مهم حس مادرانه ای است که در قلب نازنین شان می جوشد.

دنیا به نی محتاج است که گوهر وجود خودشان را ارزشمند بدارند و به زن بودن خود افتخار کنند.

امیدوارم بانوان دنیا با پاسداری از جایگاه ارزشمندشان بتوانند به همه خواسته هایشان جامه ی عمل بپوشانند.


حمیــد رضـا ابراهیـــم زاده

18/12/1391 - 8 مارس2013

تمامی حقوق نشر برای مولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : روز جهانی زن بادا مبارک بادا - نماد ,وجود

روز مهرورزی ومحبت

روزمهــرورزی و مـحبت و عشـق بر شما بـا بـرکـت و فـرخـنده بـاد.


جشن جهانی دلدادگان را همه ساله در روز 14 فوریه مقارن با 26 بهمن ماه برگزار می کنند.شاید بنظر بسیاری از بزرگواران پی جوئی موضوع علت چندان موقرانه ننمایاند.

اما واقعیَت این است که عشق افراد نسبت به هم در سندی و پویایی و تحرک انسانها برای خیزش به طرف آرمان های بلندشان بسیارموثر است.


عشق تنها نیرویی است که انسان را م م به و تحول و مقاومت می کند .


و بقول حضرت مولانا:

علت عاشق زعلت ها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست .


پدیده ی محبّت و دوست داشتن نیازمند به ملایمت و بردباری بیشتری برای در توازن قرار گرفتن اوست. و این ی عشق است که انسانها را به تحوّل و تدبّر و تکامل سوق می دهد.والی الله المصیر


نکته:


با توجه به اینکه روز جهانی عشق یا (( )) 26 بهمن و به فاصله 4 روز، سپندارمذگان ،روز مهرورزی و روز عشق ایرانیان 29بهمن می باشد.به خاطر حفظ همدلی عشاق و مهروزان ایران و جهان و ایجاد فرصت کافی برای دید و بازدید و ابراز مهر ومحبت واحساس، این 4 روز را (ایام اربعه عشاق) پیشنهاد می کنم.

لااقل فرصت بیشتری برای ابراز مهر وعلاقه و صمیمیت و آشتی ها وجود دارد.

عاشقان روزتان مبارک باد


حمیدرضاابراهیم زاده

1391/11/25
عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : روز مهرورزی ومحبت - بیشتری برای

ازرنجی که می بریم

از رنـجـــــــــی کــه زنـــان مــی بــرنــد:


زن در توسعه وتمدن نقش موثری دارد وبااینکه نیمی ازجمعیت دنیا متعلق به جنس بانوان است.

اما متاسفانه باید گفت در هر جامعه و تمدنی همواره ت زن در تبعیض و ناامنی به سر می برد.

زن برای داشتن فعالیتهای اجتماعی منحصر به خودش، برای اشتغال و امرار معاش و برای بودنش.

و حتی برای اثبات وجود خود نیاز به امنیت اخلاقی و روحی و روانی دارد.باوجوددغدغه ها و نگرانی زاید الوصفی که امروزه علیرغم ادعاهای کاذب مبارزه با تبعیض و ستم علیه بانوان در همه ی جوامع با آن کم و بیش روبرو هستیم .اما آتش ستم وتبعیض علیه بانوان همچنان درحال شعله کشیدن است و ناامنی های اخلاقی و روحی و روانی و جسمی برای حریم بانوان پیچیده تر می شود.

بانوان چه در فضای مجازی و اجتماعی و چه در فضای عادی ومحل زندگی وپناهگاه های خود دچار آسیبها و مخاطراتی هستند که مستقیم و یا غیرمستقیم قاصرا و یا تعمد جسم و روح ظریفشان را می آشوبد.

تصویر و هویتی که از بانوان در دنیا نشان داده می شود متاسفانه زخمی عمیق بر پیکره ی کرامت انسانی است.

این تصاویر چیزی نیست جزواقعیت ملموس ابزارشدن زن ودر محاق انداختن حقوق زن در دنیا.

امنیت برای ن از ساده ترین چیز در نگاه تا پیچیده ترین امر اجتماعی، از ضریب بسیار پائینی برخوردار است.

گاه خودشان بخاطر سوء مدیریت در معا مقصرند. و راه را برای ستم بخود باز می گذارند.

و گاه در دام برنامه های ددمنشانه افراد خبیث قرار می گیرند...

آنچه که مسلم است فضای نگرانی به وسعت فضای مجازی و فضای عمومی و محل کار و تحصیل ... آنهاست.

و این نگرانیها می تواند معا و سبک زندگی ما را بهم بریزد و میزان رضایتمندیمان را از زندگی بطرز نگران کننده ای بکاهد.

و به مرور زمان بیماریهایی که از احساس عدم امنیت بر روح فرهنگ و زندگی و اقتصاد افراد و جامعه بروز می کند می تواند باعث انفجار بزرگی در حیات اجتماعی و زیستی انسانها و یا جامعه و خانواده ها باشد.

زام و اصرار اهرم های زر و زور و تزویر بر ای سوء انتفاع از ت زن باعث شده است تا آنها برای نیل به تمنیات نامنزه و چپاول غنای درونی زن علاوه بر خشونت از ابزار نرم و م بتری تحت عناوین خوشایند نه علیه او استفاده کنند.

و چنان این جنس فرشته خو را در تلاطم و هاب و فشار قرار دهد که از هویت و ف خود مشمئز شود.

امروزه فرهنگ معا عمومی مدعی است که در جامعه ی باز زنها هم حق راحتی و آرامش در محل کار و زندگی و تحصیل و تفریح خود دارند و حتی حق دارند معا شان باز تر باشد. اما در عمل با پدیده ای بنام تعرض به حریم او در همه ی این فضاها مواجه می شویم. و حلقه ی محاصره ی خفقان و تعرض روز به روز بر زنها تنگ تر می شود.

هجوم به درون و احساس چه از راه اغوا و چه از راه فشار و تهدید بمنزله ی و تعرض تلقی می شود.

و متاسفانه آنچه که به عنوان ستم بر جنس زن می گذرد اغلب سوءاستفاده از عواطف و احساسات او برای دستی به همه ثروت و داشته هایش(عفت و عزت و وقار) و حریم خصوصی اوست.

حاکمیت و ت باید با استمداد از ان فرهنگی(فرهیختگان، هنرمندان، علما و فرهنگیان) آموزه های فرهنگی متناسب با نیاز جامعه را رصد نموده و با لحاظ آموزش حقوق شهروندی و معا اجتماعی از مسیر مجاری آموزشی و تربیتی(رسانه ها و آموزش عالی و مدارس و تریبونهای اجتماعی) هنجارها را اصلاح و آموزه ها را به اذهان و خانواده ها و در نهایت به جامعه منتقل کنند.

و از آرامش و امنیت جامعه و بویژه حریم بانوان نیز به دقت صیانت کنند.

در تمام فضاهای کار و تحصیل و تفریح و محیط زندگی جنس مخالف حضور دارند و نمی شود و نباید بصورت کامل فضاها را تفکیک کرد و شاید هم از نظر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی؛ تفکیک شایسته نباشد.

بلکه باید فرهنگ رفتار و معا صحیح در محل کار و تحصیل و بازار به مردم و خانواده ها آموزش داده شود.

صحت و اصلاح رفتارها به باورهای مذهبی و فرهنگی افراد و خانواده و جامعه مرتبط است. و سلوک معا متمدن به فرهنگ ارتباط و مدیریت معا هر دو طرف بستگی دارد.

و اگرچه باورهای مذهبی و فرهنگی افراد و فرهنگ خانواده در برقراری روش درست معا و ارتباط سالم بسیار موثر است. اما کیفیت اجرای صحیح همین امر نیز نیاز به همت جهادی همه ی ان فکری و فرهنگی دارد که با بکارگیری المانها و ابزارهای اخلاق مدار در انتقال و تربیت از راه آموزه های فرهنگی به مردم تاثیرات لازم را بگذارند.

و همچنین شایسته است قوانین بازدارنده و محکمتری در برخورد با ناهنجاریها و بخصوص ناقضین حقوق شهروندی و متعرضین به کرامت انسانی تصویب و اجرا شود. که همراه با آموزش فرهنگ معا عمومی امنیت پایداری در حوزه ی زامات اخلاقی بوجود بیاید.

و الی الله المصیر

حمیدرضاابراهیم زاده

23/1/1393 تهران

تمامی حقوق نشر درانحصار مولف می باشد

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : ازرنجی که می بریم - معا ,بانوان ,جامعه ,فرهنگی ,فرهنگ ,زندگی ,آموزه های فرهنگی ,حقوق شهروندی ,باورهای مذهبی ,فرهنگی افراد ,معا عمومی ,فرهنگ معا عمومی

مدیریت زمان -مرگ


مــدیــریــت زمــان: مــــرگ

مــــرگ: بزرگتــــرین معمــــا و پیچیـــده ترین راز خلقــت انســـان.

مولف کاتالوگ کائنات تنها ی است که از مرگ بیشترین اطلاعات را دارد. او آفریننده این بخش از نرم افزار حیات کامل است. و در این کتاب از اسراری برداشته است که با وجود این افشاگری هنوز هم انسانها درباره مسئله مرگ بسیار ناتوان هستند. اما راسخان در علم همانند زین العابدین درباره مرگ تع ری همچون پوشیدن لباس نو، درآمدن از قفس نیز بکار برده اند. البته برای اهل باورمرگ امری دلگشا و راهی برای برون رفت از و محنت های دنیایی است. و کشش خاک را امری مغایر با پرواز خود می دانند...

مرگ برای انیکه ذهنشان به خاک گره خورده است بسیار رنج آور است و مطابق با گفته های راسخان در دانش همانند قطعه قطعه شدن وعبور شتر از سوراخ سوزن است که بی شک سخت و دردناک است.

دل بستن به تمنیات و دوست داشتنی های دنیا برای همه انسانها وجود دارد. همه ما به خانواده و اموال و...علاقمندیم. اما گاهی باید تا اندازه ای دل بست که فراموش نکنیم اهل کجاییم. ما با خانواده و دوست داشتنی هایمان همسفر و همسفره ایم. و قرار است کالبدمان توسط زمین بلعیده شود. و روحمان با بال پندار و کردارش به ملکوت و عرش شتاب بردارد. هر چقدر به خاک دلبسته تر باشیم فشار بیشتری در هنگام مرگ عایدمان می شود و هر چقدر که دنیا را راحت تر به اهلش واگذاریم آسان تر و سبکبال تر پرواز خواهیم کرد.

داستان ما انسانها شباهت زیادی به غریبه ای در مسافرخانه دارد که می خواهد چند روزی در غریبستان به کارهایش برسد و برود. اما هرگز بفکر تزئین و ید مسافر خانه نمی افتد...او باید برود.

ما از جائیکه آمدیم به همان جا برمی گردیم وهمه جانها به جان واحدی و به تعبیری به جانان متصل می گردد.

در کاتالوگ ما(لوح محفوظ) همه جزئیات زندگیمان درج شده است و تمام وقایع خوش و ناخوش حیاتمان در آن مرقوم شده است.

کِتَابٌ مَّرْقُومٌ

نامه ای است رقم خورده و سرنوشتی است قطعی،

یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

که مقربان شاهد آنند!

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ

مسلّماً نیکان در انواع نعمت اند:

عَلَى الْأَرَائِکِ یَنظُرُونَ

بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و (به زیباییهای بهشت) می نگرند!

تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ

در چهره هایشان طراوت و نشاط نعمت را می بینی و می شناسی!

یُسْقَوْنَ مِن رَّحِیقٍ مَّخْتُومٍ

آنها از (طهور) زلال دست نخورده و سربسته ای سیراب می شوند!

خِتَامُهُ مِسْکٌ ۚ وَفِی ذَٰلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

مهری که بر آن نهاده شده از مشک است؛ و در این نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند!

وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ

این (طهور) آمیخته با «تسنیم» است،

عَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

همان چشمه ای که مقرّبان از آن می نوشند. سوره مطففین

و ما مختاریم که تا محدوده ی پرواز حرکت کنیم. هر چه بیشتر پروار شویم بهتر حرکت می کنیم.

مگر نه این که دنیا مزرعه آ ت است، پس قرار است کشت کنیم و تلاش کنیم تا برای لذت واقعی و آسانی (یُسر- بهشت) آماده شویم.

فسنیسره للیسرا- اعلی7

در سیره عرفا و اولیای کامل آمده است : که انی بوده اند که به مرگ اختیاری در گذشته اند و انی هستند که از لحظات مرگشان با خبرند.

بنظر می رسد که این طائفه از انسان های فرشته خو با همه امواج و تلاطم مرگ آشنا بوده و از مرگ خویش لذت می برند.

همانندجمله ی جوان سرو قامت عاشوایی که فرموده است: مرگ برای من از عسل شیرین تر است.

ما خاکیان برای رسیدن به علیای (بلندای ) تکامل نیازمند مرگ هستیم . و مرگ چون عنصری ناشناخته در سلولهایمان جریان دارد. با اینکه دانشمندان به مکاشفات علمی بالایی رسیده اند اما هرگز نتوانسته اند. منشاء آغازین حیات را بیابند. و هرگز نتوانسته اند عنصر پایان حیات را کشف کنند.

مقرر شده است تا انسانها و جنبندگان تا آ ین ده رزق معلومشان را نخورده اند از اینجا نروند.

إِلَىٰ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ الحجر: ٣٨

أُولَٰئِکَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ الصافات: ٤١

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ المرسلات: ٢٢

با این درک در می ی م که امر مرگ نیز بسیار برنامه هدفمندی دارد و از سخن بزرگان و راسخان در دانش است که خداوند بهترین و مناسب ترین لحظات را برای مرگ انسانها انتخاب می کند بویژه اینکه باید متوجه باشیم که از این اولویت و هدیه الهی به نحو شایسته ای بی شیم و استقبال کنیم.

مرگ برای اولیا و دوستان خدا قطعا دارای زیبایی هایی است که ما علاقمندان به این اولیا چون در عزا و فراقیم، هرگز از آن با خبر نمی شویم.

خداوند جان می بخشد و جان می د. و بزرگترین مشتری جان ما آدمیان، خود حضرت دوست است. بویژه اینکه با قیمت بهشت جان می د.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی َّوْرَاةِ وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وبة: ١١١

خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را یداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ (به این گونه که:) در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند؛ این وعده حقّی است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه ی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده اید؛ و این است آن پیروزی بزرگ!

واز مدعیان راستگویی نیز تمنای مرگ دارد

وَلَقَدْ کُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ آل عمران: ١٤٣

و شما مرگ (و شهادت در راه خدا) را، پیش از آنکه با آن روبه رو شوید، آرزو می کردید؛ سپس آن را با چشم خود دیدید، در حالی که به آن نگاه می کردید (و حاضر نبودید به آن تن دردهید! چقدر میان گفتار و کردار شما فاصله است؟!)

قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ

بگو: «ای یهودیان! اگر گمان می کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید (تا به لقای محبوبتان برسید)!» 6

قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ

بگو: «اگر آن (چنان که مدعی هستید) سرای دیگر در نزد خدا، مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید!». بقره 94

برای انسانها شایسته است که هر از چندگاهی به مسئله مرگ خود بی شند و یا به دیدار اهل قبور بشتابند و احوال یاران و از دست رفتگانشان بجویند وخود را از حال آنها مستثنا ندانند.

در کلام عرفا داریم که هنگام تشیع جنازه دقت کنید و عبرت بگیرید که در حقیقت تشیع و به خا پاری خود شماست....

مرگ و زندگی هر دو از ساختارکاملی برخوردارند هر کدام لازم و م وم یکدیگرند به همین علت در قرآن تعداد واژه مرگ با حیات برابر است وهر کدام 145 بار در قرآن تکرار شده اند. گرچه مرگ کمال انسان است اما حق زیستن و زندگی برای انسان بسیار ارزشمند است ...

موت- میت – مات- موتا- و....

واژه اجل 31بار-

واژه اجلا3 بار

واژه اجلت ا بار

واژه اجلهم 6 بار

واژه موجلا 1 بار

- آل عمران145: هیچ ، جز به فرمان خدا، نمی میرد؛ سرنوشتی است تعیین شده؛ (بنابراین، مرگ یا دیگران، یک سنّت الهی است.) هر پاداش دنیا را بخواهد (و در زندگی خود، در این راه گام بردارد،) چیزی از آن به او خواهیم داد؛ و هر پاداش آ ت را بخواهد، از آن به او می دهیم؛ و بزودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.

حدید:22: مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ

هیچ مصیبتی (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آنکه زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است؛ و این امر برای خدا آسان است!

- روم41: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ

فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است؛ خدا می خواهد نتیجه بعضی از اع ان را به آنان بچشاند، شاید (بسوی حق) بازگردند!

- شوری 30: وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ

هر مصیبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام داده اید، و بسیاری را نیز عفو می کند!

- نسا77و78: أَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِی بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِکَ ۚ قُلْ کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حدیثًا

هر جا باشید، مرگ شما را درمی یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید! و اگر به آنها [= منافقان ] حسنه (و پیروزی) برسد، می گویند: «این، از ناحیه خداست.» و اگر سیّئه (و ش تی) برسد، می گویند: «این، از ناحیه توست.» بگو: «همه اینها از ناحیه خداست.» پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟!

مَّا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکَ ۚ وَأَرْسَلْنَاکَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا

(آری،) آنچه از نیکیها به تو می رسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو می رسد، از سوی خود توست. و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا در این باره، کافی است!

– اعراف34 – یونس49- نحل 61- ابراهیم 44:

وَلِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا یَسْتَقْدِمُونَ


برای هر قوم و جمعیّتی، زمان و سرآمد (معیّنی) است؛ و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد، نه ساعتی از آن تأخیر می کنند، و نه بر آن پیشی می گیرند

- رعد 38 :وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً ۚ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَن یَأْتِیَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ

ما پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم؛ و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم؛ و هیچ رسولی نمی توانست(از پیش خود) معجزه ای بیاورد، مگر بفرمان خدا! هر زمانی نوشته ای دارد (و برای هر کاری، موعدی مقرّر است)!

عنکبوت5- مَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ


ی که امید به لقاء الله (و رستاخیز) دارد (باید در اطاعت فرمان او بکوشد!) زیرا سرآمدی را که خدا تعیین کرده فرامی رسد؛ و او شنوا و داناست!

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ

ی که جهاد و تلاش کند، برای خود جهاد می کند؛ چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است.

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِی کَانُوا یَعْمَلُونَ [٢٩:٧]

و انی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، گناهان آنان را می پوشانیم (و می بخشیم) و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش می دهیم.


مــرگ مـاننــد خــواب:

- زمر42: اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا ۖ فَیُمْسِکُ الَّتِی قَضَىٰ عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند، و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد؛ سپس ارواح انی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) بازمی گرداند تا سرآمدی معیّن؛ در این امر نشانه های روشنی است برای انی که شه می کنند!

- منافقون10و11: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُن مِّنَ الصَّالِحِینَ

از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید: «پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟!»

منافقون11 :وَلَن یُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

خداوند هرگز مرگ ی را هنگامی که اجلش فرا رسد به تأخیر نمی اندازد، و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.

- نوح 4: یَغْفِرْ لَکُم مِّن ذُنُوبِکُمْ وَیُؤَخِّرْکُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا یُؤَخَّرُ ۖ لَوْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ

اگر چنین کنید، خدا گناهانتان را می آمرزد و تا زمان معیّنی شما را عمر می دهد؛ زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد، تأخیری نخواهد داشت اگر می دانستید!»

- اعراف 185: قدرت فهم در لحظات احتضار بال می رود:

أَوَلَمْ یَنظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَیْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ

آیا در حکومت و نظام آسمانها و زمین، و آنچه خدا آفریده است، (از روی دقت و عبرت) نظر نیفکندند؟! (و آیا در این نیز شه ن د که) شاید پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد؟! (اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند،) بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟!

حمیدرضا ابراهیم زاده

رامسر 27/4/1383

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : مدیریت زمان -مرگ - اللَّهِ ,خداوند ,إِنَّ ,واژه ,مِّن ,آنچه ,إِلَىٰ أَجَلٍ ,عِندِ اللَّهِ ,برسد، می گویند ,هَٰذِهِ مِنْ ,یَقُولُوا هَٰذِهِ ,إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمّ?

آدم اهل

آدم اهل کیست؟

تعلیم و تربیت training- education - trinment and education

تعلیم یا آموزش:

این واژه در لغت نامه دهخدا به معنی آموختن، آگاهانیدن، ی را چیزی آموختن، آموزانیدن و... آمده است.

تربیت یا پرورش:

در همان جا به معنی پرورانیدن، پروردن، پروردن و آموختن معنی شده است.

معنای تربیت در یک عبارت این است: «روش رفتاری و گفتاری دادن به غیر، طوری که این روش، ملکه ذهن او شود.» ی را تربیت یعنی این که روش رفتاری و گفتاری به وی یاد داده شود.

اینجاست که می گویند: «مربّی او را تربیت کرده است.» تربیت شامل ایجاد یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی در انسان می شود که مطلوبیت و ارزش داشته باشد. این کمال گاهی جنبه شناختی دارد که به دانش، شناخت و آگاهی انسان مربوط می شود. گاهی نیز جنبه کنشی یا حرکتی دارد که به رفتار و اعمال عینی انسان که اغلب دارای مظاهر جسمانی هستند مربوط می گردد و بالا ه گاهی جنبه گرایشی یا عاطفی دارد که با نگرش، اعتقاد، ایمان و علایق، احساسات انسان مرتبط است.

بشر ازآغاز حضورش در دنیا هم به فراخور فطرت و هم به خاطر خصوصیت خلقت نیاز به تعلیم و تربیت دارد.

درجهانبینی موضوع مربی وتربیت از اهمییت بالایی برخورداراست. وخداوند اولین مربی بشر به شمار میرود ونام خود را رب می نامد ومی فرماید بخوان به نام پروردگارت

اقرا باسم ربک الذی خلق...

بااین رویکرد موضوع آموزش وتربیت اصلی ترین جهاد و تلاش انبیاءعظام برای صیانت ازکرامت انسان و بوده است.ومسائل تربیتی ازاهمیت ویژه ای برای جامعه سازی الهی برخورداراست.

شهید مطهری:

"مسائل تربیتی بسیار مسائل حساسی است، تیغ دو دم است؛ یعنی این مسائل اگر خوب و صحیح آموزش داده شود اثر بسیار عالی دارد، ولی اگر یک ذره از مسیر خودش منحرف شود، صد درصد اثرش مع است؛ و من خودم در حدودی که مطالعه کرده‏ام و مخصوصاً در قرآن کریم در این زمینه مطالعه دارم، می‏بینم که غالب مفاهیم اخلاقی و تربیتی - اگر نگوییم تمام آنها- به شکل وارونه‏ای الآن در افکار ما مسلمانها وجود دارد."

(احیای تفکر دینی ص57)

درجامعه ی ایرانی آموزش مدون و تربیت پایدار که باید با مدل فرهنگ جامعه متوازن باشد .

برای توسعه یافتگی جامعه ی ایرانی لازم است آموزه های دینی وباورهای نیک الهی شالوده وبنیان پیشرفت وعد محسوب شود.

زیرا تربیت انسان را اهل و امن می کند . وانسان با آموزش هدفمند امن واهل و پویا وکامل محسوب می شود.

اما بی تربیتی آدم ها را نا امن می کند .انسانی که اهلی نباشد ناامن است واز بی فرهنگی وعقب ماندگی وتحجر رنج می برد ودیگران را نیز به رنج می اندازد .

انسانها اقلیم وسرزمین هایی هستند که در وجود خودانواع اقلیم ها و کلیماهای متفاوت ومتناسب با طبایع وسرشت های مختلف را حائزهستند

خداوند وجود آدمیان را به سرزمین ودشت هایی تشبیه فرموده است که اقلیم های متفاوتی دارند.

اقلیم حاصلخیز و پاک وطیب ،با سرزمین های شور زار ولجن زار وزمین های خشک و بایرمتفاوت هستند.

حضرت رحمان درسوره ی اعراف آیه 58 فرمود :

والبلد الطیب ی ج نباته باذن ربه

والذی خبث لای ج الا نکدا

دل آدم اهل وامن ، پاکیزه است وازان به اذن خدا گل وگیاه می روید. و سرزمین وجودی او حاصلخیز وگلستان محسوب می شود.

اما در اقلیم خباثت و دل بیغوله ، دشت وجود انسان نا امن گردیده و وجی اش چیز جز تیغ و خارو خشکی وشوره زار و لجن زار نیست و امتدادش با گمراهی و نکبتی توام خواهد بود.

آدم های نا امن ونا اهل اقلیم بایر دارند وشکم های دایر.

بقول علامه ی آملی؛ " تا شکم دایراست دل بایر."

وبر خلاف آنان ، آدم های اهل وایمن و امین ، کشتزارهایی حاصلخیز و باغهایی سرسبز دروجودشان دارند.

انسان تربیت شده واهل ،مانند سرزمینی حاصلخیز وتوسعه یافته است که امنیت وتوسعه یافتگی و می و خوشی وادب ووقار ونجابت ومتانت را به عنوان پشتوانه و سرمایه های خویش دارد .

با این رویکرد دل انسان اهل یا مومن ویا نیک باور حرم خداست .

و مراد ازکعبه باطنی ویا اقلیم باطن در قرآن کریم ،دل آدمی است. که وهذا البلد الامین... اینجاست.

سرزمین امن واقلیمی با ویزای ایمن و برگ سبز وگذرنامه ی معتبر. دل وجان انسان کامل و امین است.

ادب ونجابت و وقار ومتانت وصداقت و امانت آدمی از تربیت درست او سرچشمه می گیرد.

نجیب زادگی در آئین عزیز محصول دور شی ونجابت پارسایان است.

ژن برتر و خوب درنگاه عزیز مربوط به پارسایان است.

وهمه ی اهل بیت با سیره ی درخشان شان ژن برتر ویا بهترین الگوی انسان ا سعه یافته محسوب می شوند.

پارسایی چیزی جز هوشمندی درمدیریت بحران و کارزارها وفتنه ها نیست تربیت یافتگان مکتب قرآن و اهل بیت پارسایانند

آنان بسیارمحتاط و زیرکانه عمل می کنند تا در موضع فتنه وعصیان وطغیان قرار نگیرند .

اما کعبه ی گل نیز حرم خداست. که به دست ابراهیم خلیل بنا شد وامت برای انسجام وهمدلی به گرد آن حلقه می زنند وطواف می کنند.

زیب النسا بیگم شاعره ی عارف قرن یازدهم از دو کعبه ظاهر وباطن اینگونه برمی دارد.

برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت.

دردیوان شمس این گونه آمده است که:

طواف کعبه دل کن اگر دلی داری دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری.

طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود که تا به واسطه آن دلی به دست آری.

هزار بار پیاده طواف کعبه کنی, قبول حق نشود گر دلی بیازاری.

بنا براین دل انسان واقلیم وجود مومن کعبه ومطافی است که آرزدن و رنجاندنش جسارت است به حضرت حق . واعلان نبرد است با خداوند جبار ودرهم کوبنده ی مستکبران.

زیرا کعبه ی دل را خدا خود ساخت و ن شد و س ت غیر را درآن جایز نمی بیند .

وبه آن قسم یاد می کند که سرزمین امن من این است:

لا اقسم بهذاالبلد...

هر آدمی در قلمرو وجودی خویشتن بلد امینی دارد.سرزمین امنی دارد که چون کعبه حرم خداست.تجلی گاه انوار وصفات الهی هست و آن قلب اوست.

به واسطه ی این حرمت و بیت اللهی قلب است که حرمت مومن از کعبه هم فراتر می رود.ومی شود انسان امن وتوسعه یافته و پویا .

که انسان امن مورد وثوق همه ی موجودات است

همه مردم وحتی حیوانات ،آدم اهل را دوست دارند وبه او پناه می برند وازاو مدد می خواهند. انسان اهل مامن وپناهگاه همه می شود.

حتی آهوی گریز پا و مضطرب هم به او پناه می برد...

اهل بیت آدمیانی امن و کامل وپویا بودند. ودقت در سیره وزندگی ایشان نشان می دهد که آنان برای صیانت از کرامت انسان حتی ازجان عزیزان وجگرگوشه هایشان نیز گذشتند.

وازاین حیث برای ما مقدس وقابل احترام هستند که جان وجانان و جگرگوشه هایشان را برای پاسداری از کرامت انسان به انسانیت وخدای انسانها تقدیم د.

آنها انی هستند که به تربیت نفوس وآموزش ستمدیدگان وملت ها و اهل انسان ها و آدم سازی انسانها ازجان ومال و آبروی خود گذشتند .

انسانهای توسعه یافته وبا فرهنگ به همه ی ابعاد هویتی خود دقت وتوجه می کنند.

آدم امن وتوسعه یافته ؛ نیک پندار ونیک گفتار ونیک رفتار است. و به باورهای نیکش عمل می کند.

آنتوان دوسنت اگزوپری درشا ار خود به نام شازده کوچولو که اگرچه درظاهر آن را برای ک ن نوشت اما درواقع این داستان را برای تربیت وروشنی ذهن و به بلوغ کشاندن آدمیت نگاشت .

در فصل بیست ویکم یا همان فصل مشهورآشنایی با روباه ، جمله های زیبا و ژرفی دارد که درآنجا :

شازده کوچولو از روباه می پرسد: اهلی یعنی چه؟

روباه گفت: چیزی است که پاک فراموش شده است ؛ معنیش ایجاد علاقه است.

می گوید: "آدم فقط از چیزهایی که اهلی می کند می تواند سر دربیاورد . آدم ها برای فهمیدن وکنجکاوی وقت ندارند همه چیز را همین جور حاضر و آماده از دکان ها می ند اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند آدم ها مانده اند بی دوست... تواگر دوست می خواهی خوب مرا اهلی کن.! "

شازده پرسید راهش چیست؟

روباه پاسخ داد:

"باید خیلی شکیبا باشی... چون سرچشمه ی همه ی سوء تفاهم ها زیر سر زبان است..."

روباه به شازده ای که به گل رز سیاره اش علاقه داشت گفت:

"جز با چشم دل هیچ چیزی را چنان که باید نمی توان دید . نهاد وگوهر را چشم سر نمی بیند. ارزش گل تو به میزان عمری است که به پایش صرف کردی"

و درانتهای فصل روباه می گوید: " آدمها این حقیقت رافراموش کرده اند اما تو فراموشت نشود . تو تا زنده ای نسبت به آنی که اهلی کردی مسئولی. تو مسئو ل گلت هستی..."

تربیت به زبان ادبیات. داستان وانیمیشن و ودرسنامه ها در همه جای جهان مرسوم است

در کلیله ودمنه ی عبدالله . در بوستان وگلستان سعدی وآثار سایر بزرگان موضوع ادب آموزی برای ایرانیان بصورت کاملا هدفمند ومدون جدی گرفته شده بود.

حضرت ختمی مرتبت محبت فرمودند هیچ ارثیه ای همسنگ با ادب و تربیت نیست

لا میراث کالادب

همچنین درادبیات خارجی که کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه و آلمان غنای عمیقی در موضوعات مختلف ادبیاتی وجود دارد .همانند داستانها و اشعار و ها وانیمیشن هایی که بصورت هدفمند منتشر شده اند .

آثار ش پیر. جک لندن.جین وبستر.جرج اورول. چار دیکنز و...

آثاری مانند بابا لنگ دراز. دنیای وحش. قلعه ی حیوانات.بینوایان .آرزوهای بزرگ وبزرگ ن کوچک و...

به ویژه دراین اثرشاخص ادبیات داستانی فرانسوی نیز موضوع تربیت واهلی آنقدر امتیاز دارد که اثر شازده کوچولو ی خلبان مفقود الاثر آنتوان اگزوپری بارها وبارها بعنوان کتاب سال جایزه دریافت می کند.

مدل تربیت جامعوی هر کشوری و یا جامعه ای با فرهنگ ها وباورهای جامعوی آن ملت متقارن است. و درنهایت همه ی جوامع خود را ملتی با فرهنگ برتر وصلح جو ودوستدار وم ع صلح پایدار می دانند

مقوله ی تربیت درهمه ی جوامع دنیا با گرایش به جرائم درتضاد است.

هراندازه که موضوع تربیت جدی تر وهدفمند تر گرفته شود عد شاداب تر و جرائم کمتر می شود و به پیرو آن پرونده های کمتری بر سرمحاکم قضایی دنیا هوار می شود.

عد درواقع آن روی سکه پیشرفت است که جز با تربیت ویا فرهنگ سازی و آموزش میسر نمی شود.

پایه واساس توسعه در مدارس و ها ی می گردد.

مربی و داور دو روی سکه توسعه هستند.

یکی می آموزاند و دیگری حقیقت را پاسبانی و نظارت می کند و جزا می دهد.

مهمترین دغدغه مردم عصرما بدست آوردن واز دست ندادن است.

شوق بدست آوردن که می تواند باعث بسیاری از توقعات و طمع کاری ها و هنجارها و ناهنجاری ها شود

وترس از دست دادن نیز می تواند باعث بروز بسیاری از توقعات ومطالبات وناهنجاری ها شود.

بقول آقای قمشه ایی : همه چیز زیر سر صرف جویی است آدم ها بدنبال چیزی هستند که برایشان بصرفد.

د وتربیت گمشده ای است که می تواند برای عصر جدید با همه ی مقتضیاتش راهگشا باشد

بزرگترین دشمن حقیقت ، فقط نادانی وشک نیست بلکه اصلی ترین دشمن حقیقت توهم و افه است یعنی جهل سازمان یافته ای که صورت وهیبت دانایی و برآزندگی به خود می گیرد.

اساسی ترین دشمن دانایی نیز توهم دانایی است که منجربه غرور و خود برتر بینی و فریب و خود فریبی می شود.

غرور به معنای فریب است . و بهتر باید گفت: که غرور، همان خود فریبی است که می تواند منجر به عقب ماندگی های چند جانبه و زوال هویتی و جامعوی شخص. گروه. حزب و جامعه ای گردد.

جامعه ی ا سعه پذیر ویا پیشرفته جامعه ای است که امنیت پایدار داشته باشد و یا کمترین جرائم ونا امنی را ببیند.دراین جامعه بیشترین تفاهم و تعامل بین مردم ومسئولان ونخبگانش برقرار می شود.

توسعه ی پایدار وامنیت پایدار در جامعه ای رخ می دهد که ؛ در آن تورم واعتیاد وبیکاری و طلاق و جرایم وجود نداشته باشد و یا

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : آدم اهل - تربیت ,انسان ,جامعه ,کعبه ,آموزش ,توسعه ,طواف کعبه ,وتوسعه یافته , شازده کوچولو ,کرامت انسان , یعنی

حقوق کرامت بانوان ونقش آن درجامعه

* مصاحبه

پرسش:

سلام و ادب احترام خدمت ابراهیم زاده

می خواستم با توجه به بحث حقوق شهروندی ،مسئله تکریم بانوان و چالش ها و موانع این تکریم و ارتباط طلاق عاطفی در جامعه و صدمه خوردن بانوان به صورت اخصاصی در صورت صلاحدید با را ار های مناسب ارائه مطلب فرمایید.


ب و ب اجازه ازخدمت شما وهمه اساتید وبزرگوارانی که دراین حوزه صاحب نظرند

محبت وحس احترام پذیری در هرم مازلو جز نیاز های اساسی و م ن نیاز متعالی بشر واقع شده است

اگربخواهیم انسان رااز درون برای موجودات دیگر بشکافیم می گوییم

انسانها تابع وشیفته ی محبتند.

محبت انسان اصلا حسابگر پذیر وعقل پسند نیست. ی نمی تواند روی محبت وعشق وارادت قیمت بگذارد.

شما هرگز نمی توانید در اظهاراتتان بگویید قسم به انگشتر طلای نامزدی ام !! اما قسم به عشقی که درقلبتان جاریست رواست.

چیزی که مارا پایبند به زندگی مشترک می کند. صداقت وصمیمیت است که قداست محبت را در پی دارد

نمی شود به درخت سیبی که دوتن بارمی دهد گفت دوستت دارم.نمی شود به حساب میلیاردی بانکی این حرف را زد.

پول وشهرت و وهرچه که به مادیگری ربط دارد را برای جلب احترام ورفاهتان می خواهید نه درد سر زندگی.

انسانها کارمی کنند تا پول بگیرند وباآن رفاه آرامش بسازند .

اما اگر ی رفاه می فروشد تا پولدارشود بنظر می رسد باز ش ت خورده ای بیش نیست

امازندگی مشترک ب ایه محبت وآرامش خواهی شکل می پذیرد و هرگونه ی ان را معلول وناقص ویا منهدم می کند

عواطف با خیانت ها. زیاده خواهی ها. دروغ . اعتیاد. اقتصادی و...

عواطف انسان دربانک قلب حجم پذیراست وابراز احساسات را شکل می دهد

این احساس مملو از عشق است وسادگی وصداقت وهرکار نیکو و رفتار ومعا خوب تان بر حجم این رابطه می افزاید

اما اگر ذره ذره با بی صداقتی وبی توجهی خود از حجمش کم کنید چیزی جز چند کلمه ثبت شده در شناسنامه و گواهی زوجیت برایتان نمی ماند وبازنده ای بیش نیستید.

درحقیقت عقد ازهمین لحظات دچار ابطال ورکود می شود

زیرا واقعه ی عقد زوجیت ب یت ومحبت شکل می گیرد نه با اکراه وواجبار. ورکودش هم به همین منوال است.

با تلخی ومرارت ،تدریجا عواطف حذف می شود وبه جایش اجبار واکراه وخیانت وترس و... می آید

بانوان دراین مقطع آسیب پذیرترند زیرا باابزارعقل وارد زندگی نمی شوند وتمام حجیت آنها برای قبول زوجیت قطعا محبت است

وحتا آنهایی که مهریه بالا ومسکن واتوموبیل شیک را ضمن عقد می طلبند بدون عاطفه وارد زندگی مشترگ نمی شوند.

آنها مهریه ی بالا را وجه الضمان می پندارند. خانه وماشین را دلخوشی ورفاه خود می دانند. نه اصل زندگی.

پس طبیعی است که درگذار تغییر سبک زندگی احتمال دارد امر بر بانوان مشتبه گردد که اینها لازمه زندگی مشترکند واگر بااین پندار زوجیت شکل گیرد شوهر چیزی جز اسباب واثاثیه ی زندگی برایشان محسوب نیست.

شوهر وسیله ای است درحد موبایل که بودنش لازم است ونبودنش هم فرقی ندارد. وبالع ...

به نظرم گریز مردها از ازدواج اغلب بخاطر همین پندارهای غلط مادیگرایانه است .مطالبات حواشی ازدواج ازمتن آن سنگین تر وپررنگ تراست. وهروقت پای حاشیه درازتر امتن می شود گلیمی برای نشستن برروی آن نمی ماند

وزنجیره وار پای اختلالات اجتماعی به زندگی همه باز می شود

که بالارفتن سن ازدواج یکی از علایم ان است و درکنار خود با بروز عوارضی نظیر مشکلات اخلاقی. خیانت. جنایت واعتیاد و... روبروست. کما اینکه یکی ازمعضلات اجتماعی امروز خیانت همسران محسوب می شود که درلوای بهانه های اقتصادی ویا اتاق خواب نامنظم مشهود است

وبزرگترین عوامل رشد صعودی وسرسام آور طلاق ازهمین زاویه شکل می پذیرد

اخلاق مداری درزندگی تعطیل شده است و ن به راحتی برای خودشان فتوای جهاد برای دستی به آرامش می دهند. ومردان هم که قانون دستشان را بازگذاشته است...

بنابراین عنصر عاطفه مقدسترین عنصری است کهدرروان بشر بعنوان خواستگاه ونیاز مطرح است

تعطیلی عواطف تعطیلی مقدسات ونظم هست.

بانوان درمقطع کنونی شیوع این بیماری خطرناک درجامعه به مراتب خیلی بیشتراز آقایان آسیب می پذیرند .

هم به لحاظ هنجارهای حاکم عه وهم به خاطر عدم امنیت اقتصادی واخلاقی وهم ازمنظر امنیت روانی و...این ناامنی ها درجامعه ما بر ن مستولی است.

چیزی که بر جامعه شناسان مسلم است رعایت حدود شرعی. وایجاد محبت وعاطفه وصمیمیت وصداقت در زندگی است.

پذیرش تجملات. وتغییر سبک زندگی با توجه به توسعه نیافتگی اقتصادی واجتماعی وب بع فرهنگی یکی ازبزرگترین معضلات فروپاشی اخلاق در خانواده هاست

وعلمای حقوق می دانند واشراف دارند که تغییرات اجتماعی اولین تاثیراتش رادرحوزه اخلاق خانواده می گذارد

حمیدرضاابراهیم زاده


هفتم بهمن1393قسمت دوم را ارها

جناب ابراهیم زاده با تشکر

ببینید

خیلی افراد از هراس برچسب منفی خوردن د راین طلاق های عاطفی مجبور به زندگی مشترک کرده اند ووجود تنش و نزاع در زندگی مشترک خود منکرهستند و یا از ترس قضاوت شدن مانده اند و با سختی ها می سازند

ترس از اینده فرزند احتمالی انها را به زندگی سرد امروز وادار کرده و فرزندانی که پدر و مادری را دارن که از سر این مصلحت شی ها کنار او به ظاهر لبخند می زنند ولی هر کدام دنبال راه فراری هستند

شما درست می فرمایید مرد خیانت می کند و زن داستان مهریه را می کشد وسط

این می شود داستان روز خیلی از زندگی های فعلی

از شما می خواهم از عوامل سازنده این بحران طلاق فزا ینده عاطفی خانوادگی درصورت صلاحدید بفرمایید

مناظر جامعه شناسی وآسیب شناسی مخاطرات رفتارهای برانداز در خانواده باید به دقت مورد وثوق ان جامعه قرارگیرد

همه کارگزاران حوزه حکومت موظفند براین امر دقت بیشتر ج بدهند

- کالبد شکافی وعلت ی وتشخیص بیماری

- تجویز درست وبه هنگام برای درمان این معضلات

- حقوق دانان حوزه خانواده باید داروهایی برای پیشگیری ازاین بیماری ها بسازند

- مطمئنم که حقوق دانان بعنوان دارو سازان حوزه اخلاق خانواده مبانی دارویی شان رااز فقه ورژیم حقوقی جهان استنباط می کنند

- ان فرهنگی ورسانه مسئول تلوزیون و باید مردم را به حوزه اخلاق زیستی ودین وتوجه به حریم شرع تشویق کنند

_آموزش حقوق شهروندی همگانی شود

-آموزش زندگی سالم برای دوره های تحصیلی. ویا صدا وسیما درغالب وسریال ودرسنامه پررنگ تر شود

- صداوسیما دقت بیشتری درارائه سبک زندگی پیدا کند

- صدا وسیما مدبرانه تر با مسائل فرهنگی واعتقادی وحوزه خانواده برخورد کند

- جنگیدن قهری وبی پشتوانه با وتکنولوژی کار بسیار عبثی هست باید فرهنگ واقی مردم را به انها درست تبلیغ کرد

-توسعه نیافتگی بدتر ین عامل تضادهاست.سرعت توسعه باید شتاب بیشتری بگیرد وفرهنگ توسعه بصورت موازن ترویج شود

-ازدواج آسان ترویج شود

- اقتصاد ازدواج آسان ی شود

- وضع مسکن واشتغال بهبود یابد

- حاشیه های پرخطرومحدود کننده ی ازدواج ها برداشته شود

-آموزش وپرورش الگوهای سالم ودست یافتنی و به روزشده ی زندگی راازکودکی به نسل نو معرفی کنند....
*پاورقی

در عصررنسانس اروپایی ها گمان می د برای رسیدن به توسعه باید اخلاق راکنار گذاشت.

چون درقرون وسطا کلیساها برمردم حکومت می د وگاه با قیصر پاپیسم (پادشاه )و گاه با اراستیانیسم (دین تی )وبافشار وتحریک عواطف مذهبی برای خود حق مقدس بودن وحکومت برمردم قائل بودند

یک نوع حکومت توافقی باشاهان داشتند وجلوی هرنوع رونق علمی وتوسعه ی مدنی را می گرفتند.

مثلا گالیله را بخاطرکشف گردی زمین محکوم به مرگ د.

بعدازانقلاب فرانسه وبه تبع آن انقلاب صنعتی ، دست ارباب کلیساها رو شد. و انقل ون برای مخالفت با عقاید کلیسا شروع د به واکنش نشون دادن نسبت به عقاید مذهبی، که بخشی ازآن اخلاق بود ومتاسفانه امنیت عفت زنها درمحاق قرار گرفتند وچون اخلاق ونجابت و کمرنگ شد .شکل لباسها تغییر کرد.و زنها دراین تغییرات گمان می د آزاد شدند. پوششها بطرف برهنگی رفت .آمار به ن بالارفت.بذرخیانت به شوهر جوانه زد . آمارحرامزادگی بیشتر شد....

ن بیش از سایرین تحقیر شدند. وهمه ی این هزینه ها را فقط برای یک نظریه غلط دادند که اخلاق و وحفظ عفت با ترقی خواهی مغایراست.

بااین وجود امروزه اشراف زادگان ونجیب زادگان اروپایی همچنان ازلباسهای پوشیده استفاده می کنند.

وشرط ورودی بسیاری از های اروپایی وبویژه امریکایی پوشیدن لباسهای مناسب و پوشیده برای بانوان است.

ایالات متحده امریکا خودراازلحاظ اخلاقی ومذهبی موظف می داند تا حدود رابطه با بانوان را به رسمیت بشناسد. و درمحاکم حقوقی جرم محسوب می شود. حتی روابط خارج از قاعده ی تلفنی هم مجرمانه محسوب می شود. اما بدلیل حجم معضلات اخلاقی ، وجود بسیاری از قوانین اخلاقی دراروپا وامریکا شاید برای ما غیر قابل باور باشد .

کلینتون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده بخاطر رابطه اش با مونیکا لوئینسکی رد صلاحیت شد. وارزش واعتبارش دردوران ریاست جمهوری مخدوش شد.

خلاصه ی کلام اینکه دراین عصر به تلافی رفتار قرون وسطایی گرایش به اخلاقیات سرکوب شد. والبته هنوزهم این تفکر دراروپا خواهان دارد


* مصاحبه مندرج در سایت متخصصان

http://www.irexpert.ir/webforms/forum/question.aspx?qid=157921&msg=ok


تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ است

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : حقوق کرامت بانوان ونقش آن درجامعه - زندگی ,اخلاق ,بانوان ,حقوق ,حوزه ,خانواده ,زندگی مشترک ,توسعه باید ,توسعه نیافتگی ,ابراهیم زاده ,حقوق شهروندی

ساخت وساز

انسانها در ه نی با ذات حق بوی خدا می دهند.

بسیاری از صفات فعلی خدا درانسان قابل حلول و ظهوراست.البته با دوز پائین تر

صفاتی مانند جمالیت وخالقیت ورزاقیت.قهاریت .رحمانیت ...

ما انسانها اول ازهمه باید به انسان بودن خود و یت ها ومحدودیتها و قابلیت هایمان آگاهی پیدا کنیم

انسانها خلاق آفریده شدند که نیازهای خود برای تکامل وآسایش وامنیت شان را بدست وفکرخود برآورده سازند .

یکی از بزرگترین یتها وقابلیت های بشر ساختن است

انسانها می توانند حال و روز و روزگار همدیگر رابسازند. واسباب امنیت وآرامش و شادی و نشاط همدیگرباشند.

گاهی ساختن حال خوب برای انسان های دیگر بهترین خدمتی است که می توان به خلق خدا کرد.

کاری که ان و ان د هم نوعی ساختن بود :

انسان سازی به روش و ی تربیتی خودشان.احیای قلوب و کرامت انسانی کار بزرگی بود.

والدین ان ساختار ژنتیکی فرزندان خود هستند

معلم و سازنده تربیت و ایده های جامعه است

نقاش سازنده جذ تهایی است که از منظر نگاه خود حال بیننده را می سازد

عکاس سازنده نگاهی است که لحظه ها و پدیده ها را توامان شکار میکند ودیدگاهش رابه ذهن مخاطب متبادر می کند

شاعر هم سازنده است وحال انسان را به احوال نیک و خوش سوق می دهد یا برع انرژی را از مخاطب می رباید.

صنعتگران حوزه های فرهنگ ودرمان و ادوات نظامی وکشاورزی وخودرویی و...همگی سازنده امنیت وآسایش وآرامش وطراوت حال همنوعانشان هستند

همه ی تولیدات وصناعات صنعتی وماشین افزارها یا تولیدات فکری وعقیدتی وفرهنگی وپزشکی ورسانه ای و...

هرکدامشان مرتفع کننده ی نیازامنیتی وآسایشی بشر بودند ومخترعین ومبتکرین آنها نقش ویژه وارزنده ای در تحولات و توسعه وتکامل بشر وجامعه داشته اند

از نگاه من مهمترین نوع ساختن ؛

ساختن ساختارحال خوشی است که انرژی ونشاط وخلاقیت را به محیط می پاشد.

تبسم بر لب هدیه می دهد.قلب را به تپش وامی دارد.وبذر شوق وبهجت وامید را در دل می کارد.

وباعث ساخت وسازهای بزرگ می شود...

حمیدرضا ابراهیم زاده

14شهریور1393

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : ساخت وساز - سازنده ,انسان ,انسانها

زیان فرار از دعوت به نیکی

زیان های فرار از دعوت به نیکی

برخی از جاه طلبی ها و خود سری های وبعضا فرصت طلبی ها وفرصت سوزی ها در رفتار برخی ازنو ایرانیان هیچ شباهتی به پندار وگفتار وکردارنیک اجدادشان ندارد وباید گفت ؛ بیشعوری ناشی ازفقر تربیت درست آزارشان می دهد.

و بیماری مهلکی به نام بی فرهنگی وتوهم فرهنگ در رگ وجانشان رسوب کرده است و ازآن هیبت فا فقط تفا و ادعایش مانده است.

نظیر :ع و گرفتن ازصحنه های جنایت وکمک ن به رفع جنایت.

کولاک سلفی های دسته جمعی از جهنم پلاسکوی درحال ریزش، و دست پاگیر شدن برای خدمت رساندن به حادثه دیدگان.

برداری از زن پریشان حال درخیابان ونه کمک به او.

آموزش ت یب و ی از عابربانک ودست انداختن وآزار پیرمرد و سلفی گرفتن ازآن.

برندسازی مذبوحانه ازکودک دسال صرف گفتن واژه مضحک کچلیک.

و برداری ازمراسم قتل حیوانات وبه نوعی اخلاق و منتشر آن درفضای مجازی و....

هیچکدام نشان سلامتی رفتار ویا با فرهنگ بودن نیست. بلکه برع اشاعه ی بی فرهنگی نهادینه شده ای است که مدعیان مدرنیته ویا بیماران جهش یافته برای آیندگان برجای می گذارند.

تفا به پیشنیان شجاع و نوع دوست داشتن و تظاهر به فرصت طلبی ودنائت باهم درتعارض است.

همین تع ت ونمونه هایی از آنتروپی های جامعوی نشان از فقر تربیت و وارفتگی فرهنگی وسلب آموزش ازخود و بی توجهی به اقامه تلاش برای به پاداشتن نیکی ها و ذایل ساختن بدی ها دارد.

این مشت از نمونه ها وتعمیم به وار دلیلی نیست که مهرورزی ایرانیان فهیم ونجیب وموقر و مهرورز ونوع دوست ندیده گرفته شود. همیشه نیک کرداری نیکان ، امید بخش و رفتار ساز است...

باید تلاش کنیم تا درکنار نقادی از رفتار زشت اینان .آموزش وتربیتشان را جدی بگیریم و خودمان را درتلافی از رفتارشان همرنگ نکنیم.وبه تقبیح ونقادی دل خوش نکنیم که روی دیگر سکه ی نقد جایگزینی را ارهای ارزشمند و پویا ست.

وبدانیم که اگر اقامه ی امر به معروف ونهی ازمنکر مسکوت بماند ؛ شاهد رفتارهای خطر ساز دیگر هم خواهیم بود.

به جای اشاعه دادن به زشت کرداری هایشان برای تقبیح عمل وکردارشان. نیک کرداری را جایگزین خلا اخلاق شهروندی کنیم و برای آموزش وتربیت شهروندان از خود مایه بگذاریم وهزینه کنیم. که حضرت حق فرمود:

واز شما باید گروهی باشند که دیگران را به نیک کرداری دعوت کنند واز بد رفتاری دورشان بدارند. ( سوره آل عمران 104)

والی الله المصیر.

حمیدرضا ابراهیم زاده

13 بهمن 1396


پانوشت:

دلنوشته ی یکی از اساتید محترم

من از مردم ایران می ترسم !

چند سال پیش که استان گیلان و شهررشت برف سنگینی بارید و شهر چند روزی دچار بحران شده بود ، از دوستی شنیدم که نان لواش هر بسته تا بیست هزارتومان فروخته شد .

قبل از ز له کرمانشاه ، قیمت کان حدود یک و نیم تا دو میلیون بود و پس از ز له قیمت کان به حدود هفت میلیون رسید.

با یک برف که شهر تهران به بحران رسیده ، قیمت کرایه تا ی از فرودگاه تا شهر تهران به یک میلیون رسیده است .

اینکه مسٸولین مدیریت بحران بلد نیستند ، عجیب نیست ، چون مدیریت یک تخصص آموختنی است که این عزیزان نیاموخته اند.

اما چه بلایی بر سر انسانیت آمده است . خیلی دوست دارم انی که در شهر رشت نان لواش را بسته ای بیست هزارتومان به مردم فروخته اند از نزدیک ببینم ، برایم جالب است فروشنده کان هفت میلیونی خانواده دارد یا نه ؟ راننده تا ی که کرایه یک میلیونی از مسافرش طلب می کند ، به کدام خدا اعتقاد دارد ؟

حتما دوربین مخفی ایرانی که اخیرا منتشر شد دیده اید که مردم عادی کوچه و خیابان چگونه پولهای یک ن نا را با وقاحت تمام می ند !

من از مردم ایران می ترسم !

از خودم بعنوان یک معلم خج می کشم که در تربیت این نسل مسٸولیت داشته ام و درست تربیت نکرده ام ، معلمان مدرسه ، ون و وعاظ ، صدا و سیما ، آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد و ... همه انی که به هر نحو سهمی در فرهنگ سازی داشته ایم باید خج بکشیم .

وقتی شنیدم در بحران هسته ای و سونامی شهر فوکوشیما ، پنجاه نفر داوطلب شدند برای خنک نگهداشتن رآکتور هسته ای (مرگ ) تا مردم شهر فرصت پیدا کنند از شهر خارج شوند ، درجه شرمساری ام بیشتر می شود .

وقتی شنیدم در زمان ت یب برج های دوقلو در یازده سپتامبر تا ی های شهر نیویورک مردم را رایگان جابجا می د ، از شدت خج آب می شوم.

من از مردم ایران می ترسم !!

من بخاطر تمام کوتاهی هایم در عرصه فرهنگ اجتماعی از تاریخ ایران شرمسارم . -
#انسانیت_را_فراموش_نکنیم
#مردم_ ؟
امیدهاشمی


تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ می باشد

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : زیان فرار از دعوت به نیکی - مردم ,فرهنگ ,آموزش ,تربیت ,بحران ,کرداری ,مردم ایران ,وقتی شنیدم ,قیمت کان ,بیست هزارتومان ,فرصت طلبی

آفتی بنام دروغ

دروغ آفت وبیماری روحی است

هر ی می تواند دروغ بگوید: پزشک. بیمار. . معلم. نجار بقال. راننده. خیاط . رفتگر. .نظامی. چادری. مانتویی. کت شلواری .صاحب خانه . مستاجر. بی خانمان وثروتمند. فقیر وگرفتار و...

مگ زشک بیمار نمی شود؟ نمی میرد؟ سکته نمی کند؟ آنفولانزا نمی گیرد؟ تب نمی کند؟

اگر پزشکی بیمار شد باید گفت؛ پزشکان خود بیمارترند؟!!!!

انسان ممکن الخطاست .اما جایزالخطا نیست.

انسان ضعف هایی دارد زیرا برای همه ی انسان ها بیماری وفراموشکاری ومرگ حتمی است.

اما چرا انسان ها دروغ می گویند؟

انسان یا از ترس دروغ می گویند یا ازطمع دروغ می بافند.

ترس از دست دادن

از دست دادن احترام و آبرو .هویت .افراد.خانواده ودوست. مال و موقعیت ومتاع و...

طمع برای بدست آوردن

بدست آوردن احترام وآبرو وهویت و افراد ومال وموقعیت و منصب ومکنت و...

هیچکدام ازاین ترس ها وطمع ها دروغگویی را توجیه نمی کند.

اگرچه ترس ازدست دادن حیثیت و جان افراد می تواند باعث اغماض وبخشش گردد. ولی با این حال هیچ چیزی نمی تواند جای راستی وراستگویی را بگیرد .

همچنین امروزه بیشترمردم به دروغ شنیدن وخبررهای دروغین عادت کرده اند و به شنیدن آن اشتیاق دارند

پیتر فیلیپس درکتاب فراری1977 درباره ی ملت بیمار سخن می گوید؛ که نیازمند سانسور و دروغ هستند

همچنین به نقل از پرنتیس هال نیوریورک 1991آمده است که 91 درصد مردم مرتب دروغ می گویند و بیشترمردم فکرمی کنند سپری یک هفته بدون دروغ بسیار دشوار است. ویک پنجم آنان نمی توانند حتی یکروز را هم بدون دروغ سپری کنند.

بنابراین درصد زیادی ازمردم به دلیل تربیت بد رسانه ای به شنیدن اخبار دروغین اعتیادپیدا د وآن را بد نمی دانند...

اما ازاین بیماری بدتر پیجویی لغزش دیگران ویا نخبگان وبزرگان است.

لغزش خواص ونخبگان ومذهبی های جامعه بسیار بد ونابخشودنی است اما اشاعه وپیگیری آن خود بزه و رفتاری بسیار خطرناک تر و مجرمانه ترمحسوب می شود

که علاوه بر بدبین جامعه به همه ی خواص ونخبگان وبزرگان، به شیوع همان لغزش نیزدرسطح جامع تسریع می بخشاید.

برای درامان ماندن از دروغ وسخن چینی باید خودسازی کردو جامعه را نیز به آموزش حقوق شهروندی و اصلاح اخلاق شهروندی فراخواند.

والی الله المصیر

حمیدرضا ابراهیم زاده

13بهمن1396


پانوشت ازیک هشتک


خانوم چادری توتا ی کل مسیر با تسبیح ذکر گفت و از کتاب دعا خوند موبایلش زنگ زد به طرف وسط ونک گفت : تهران نیستم!
ظاهرا دروغ مجازترین گناه ما مسلموناست!تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحضارمولف محفوظ است.

عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : آفتی بنام دروغ - دروغ ,بیمار ,انسان ,لغزش ,شنیدن ,افراد ,خواص ونخبگان ,بدون دروغ ,بدست آوردن

حزب حق طلبان

الْحَقُّ مِن رَّبِّکَ فَلَا تَکُن مِّنَ الْمُمْتَرِینَ آل عمران: ٦٠


همواره حق با خداست.از تردید کنندگان نباشید.


از ازل دو عنصر حق و باطل در تقابل و نزاع بودند. خداوند م ع حق بود و م ع باطل. حزب خدا طرفداری حق را روا می دانستند و حزب جانبداری از باطل.


منشور حقانیت در پیام پیام آوران شایسته خدا تبیین شده است. که در آن کرامت انسانی و حقوق شهروندی محترم شمرده شده است. آنچه که فطرت انسان را محترم می داند و اعتلای عزت او را مشروع می داند حق است. و آنچه که به تحقیر و کفران و ناسپاسی و عصیان و و تعدی و قتل و خشونت و ارهاب و ارعاب پیوند می خورد باطل است.


هرگاه حق مظلومی ضایع می شود. و ظالمی بر آن قد علم میکند بدانیم که خدا و یاد او و فرامین اوفراموش شده است و نیازمند دفاع از ناحیه حزب خداست.


اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُولَٰئِکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ المجادلة: ١٩


بر آنان چیره و مسلط شده و یاد خدا را از خاطرشان برده است، آنان حزب ند، آگاه باش که حزب یقیناً همان زیان کارانند!


حق جویان در برابر حزب خدا در هر شرائطی پیروز و مقبول هستند.


وَمَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ المائدة: ٥٦


و انی که خدا و رسولش و مؤمنانی را به س رستی و دوستی بپذیرند [حزب خدایند،] و یقیناً حزب خدا [در هر زمان و همه جا] پیروزند.


می دانیم که پیروی از حق هزینه سنگینی دارد.


همه احکام الهی حق هستند. و روزه و خمس و جهاد و حج و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری از سربازان و عناصر حق هستند و نیاز به عمل و پیروی دارند


بی گمان عمل به شریعت و احکام طرفداری از حق است. و پایداری برای آن به مثابه دفاع از خداست.


بدیهی است که عمل به بسیاری از احکام و شرایع هزینه بردار است. عافیت طلبی وترس از هزینه معنوی(آبرو) و جانی و مالی مهمترین دلیل تمرداز احقاق حق است. باید به حق حق داد وهرگزنباید به جولباس حق پوشانید.ونهایتا هتک آبرو واز دست دادن مال وجان وتاذی ناشی از حق طلبی هزینه جاریه امر دفاع از حق خواهد بود. و انیکه عافیت طلبی و مصلحت طلبی های بیجا داشته باشند ناسپاس ومتز ل محسوب می شوند.


پایداری و مقاومت برای دفاع از حقوق انسانی و کرامت آن دفاع از کیان خداست.از معصوم روایتست که: هر با آبروی مومن بازی کند با خدا اعلان جنگ کرده است.


در حدیث قدسی آمده است:

هر به یکی از اولیا من اهانت کند علنا به من اعلان جنگ کرده است.(کلیات حدیث قدسی ص 675)

روایاتی نظیر: قلب مومن حرم خدا و عرش الهی است. آبروی مومن از کعبه هم مقدس تر است.

بنابراین به تبع این روایات غیرت ورزی به اهالی ایمان و دفاع از حق مردم بسیار ارزشمند است. و بها و هزینه ی آن گاه به قیمت آبرو و جان و مال م عین منجر خواهد شد. و قطعا هیچ بهانه ای توجیه پذیر نیست.


مطابق با وعده ی خدا:


إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ الحج: ٣٨


مسلماً خدا از مؤمنان دفاع می کند، قطعاً خدا هیچ خیانت کار ناسپاسی را دوست ندارد.حـق طلبـی تـاج پـرابهتـی اسـت کـه بـرسـرخــردمنــدان شــجاع نهــاده مـی شــود.
حمیدرضا ابراهیم زاده

23/5/1392


کلیه حقوق برای مولف محفوظ است.عنوان وبلاگ : دایره مینا
منبع :
برچسب ها : حزب حق طلبان - دفاع ,خداست ,هزینه , ,باطل ,آبرو ,إِنَّ اللَّهَ ,حدیث قدسی ,آبروی مومن
All rights reserved. © Javane 2017 Run in 1.564 seconds
RSS