روزهای پایانی اردیبهشت ماه را می گذرانیم، و مزارع چای لاهیجان به فصل برداشت رسیده اند.

همان طوری که در تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا می بینیم، بانوان با لباس های رنگی و شاد در حال چیدن چای در مزارع هستند.

سپس این چای ها غربال شده و در گونی های مشخص به ناقط مورد نظر ارسال می شوند.

در بخشی دیگر برگ های چای خشک شده و به صورت یکنواخت و یکدست درآورده می شوند. در بازارهای محلی به خصوص بازارهای رامسر، رشت و لاهیجان و... می توانید به صورت فله چای خشک تازه بهاری یداری کنید.

اما بخش اعظم این برگ های چای به کارخانجات فرستاده شده و در آن جا طی مراحلی مکانیزه به شکل بسته بندی که در فروشگاه ها مشاهده می کنیم، به مشتری ها و مصرف کننده ها ارائه می گردد.

بیشترین سهم زمین های زراعی چای در استان گیلان قرار داشته و بخشی نیز در مازندران واقع شده اند.