اصطلاح:

متوقف ، به تأخیر انداختن

hold up

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.