أبان می گوید سلیم بن قیس گفت: به ابن عباس گفتم: به من بگو که مهمترین چیزی که از حضرت على ع شنیده­اید چه مطلبی است؟

سلیم در ادامه می گوید: او در جواب روایتی را به من گفت که خودم آن را از حضرت علی ع شنیده بودم.

آن حضرت ع فرموده بود: روزی رسول خدا ص در حالی که کتاب در دست داشت، مرا به نزد خود خواند و فرمود: ای علی، این کتاب نزد تو باشد. من عرض : این چه کت است ای خدا؟

فرمود: کت است که خداوند آن را نوشته است و در آن نام های اهل سعادت و اهل شقاوت از امّت من آمده است. خداوند به من امر فرمود که آن را به تو بسپارم.[1]


[1] - کتاب الفبای شیعه اسرار آل محمد(ص)، سلیم بن قیس هلالی، نشر آرام دل، ترجمه محمد اسکندری، حدیث سی و سوم، ص 256