در قدیم که ما نبودیم میشنویم میخونیم که انجمن ... ی چه کارهایی نکرده اما الن یک عده فتنه گر در انجمن های ... ی دارند برنامه ریزی میکنند این یک هشدار است برای دستگاهای امنیتی چرا باید در نشریه های انجمن ... ی از فتنه گران دفاع شود یعنی مستقیما پای روی خون ... بالاخص ... ی مظلوم فتنه ۸۸ گذاشته و مخالف حضرت اقا صحبت ... ایا یک مدیری وجود ندارد که جلوی اینها را ب ... ر دمراسم می ... رند از محکومان و ... انی که به جرم اقدام علیه نظام و انقلاب محکوم شده اند دعوت میکنند ما این رو به تمام دستگاهای امنیتی می ... م که کنترل کنید تا جوانان را گول نداده و به سمت خود نبرده اند اگر ... ی کاری نکند خودمان دست به کار خواهیم شد هنوز برای انقلاب و ... ی جان خواهیم داد

عرفان سرحدی هرسینی

۲دی۱۳۹۵