آمادگی برای مطالعه ازمون وک ، قضاوت ، ارشد ، سردفتری

مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کرده اید که هر جلسه مطالعه ی شما چگونه شروع می شود؟
شاید کمتر دقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعف های اساسی بیشتر داوطلبین به نحوه شروع مطالعه برمی گردد.
مطالعه بدون ب آمادگی های لازم، مانند شنا بدون یادگیری مهارتهای شنا است.
ی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهد گرفت، زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

در ادامه مطلب فراهدف به شرایطی که مطالعه بهتر می شود را بیان می کند: