رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با مهر:
بررسی برگزاری آزمون سردفتری در کمیسیون خاص / امسال قطعا آزمون نداریم


احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آ ین وضعیت برگزاری آزمون سردفتری در کشور گفت: در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده است که به ازای هر ۱۵ هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد شود که خوشبختانه در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است.