دریافت کتابچه «نظرات مراجع، علما و محققین پیرامون حضور مردم در قدمگاه های رضا(ع)» ...

کتابچه دیدگاه علما و محققین پیرامون حضور مردم در قدمگاه رضا(ع)

مطالب مرتبط:

- در حال بروزرسانی|| دیدگاه علما و محققین پیرامون حضور مردم در قدمگاه های رضا(ع) منتشر شد + استفتاء از مراجع معظم تقلید

- نخستین نمایشگاه مجازی «جاده ولایت»
- صفحات مجازی «دیدگاه مراجع، علماء و محققین در مورد حضور مردم در قدمگاه رضا(ع)»

- اثبات علمی حضور حضرت رضا(ع) در مسجد بکان شهرستان بهبهان؟!