بنام خالق عشق
تربیت حسینی ک ن

محرم که از راه می رسد بهانه ای می شود تا ببینیم چقدر در مسیر زندگی هم جهت با حسین(علیه السلام) بوده و چقدر در این مسیر با حضرت و خانواده اش فاصله داشته ایم.

ادامه مطلب