ریاست انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان تهران پس از ۲۰ سال از حسین عاطفی گرفته و به ... حسین شفیعی داده شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارمغان بهداروند پس از ۲۰ سال و با برگزاری انتخابات هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، ... حسین شفیعی را به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان تهران منصوب کرد. پیش از این حسین عاطفی از هنرمندان عرصه تئاتر این سمت را بر عهده داشت.

متن حکم ... حسین شفیعی از سوی ارمغان بهداروند به این شرح است: «با عنایت به معرفی جنابعالی به عنوان منتخب هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، براساس تبصره ذیل ماده 12 اساسنامه انجمن هنرهای نمایشی ایران و ماده 6 آئین نامه تاسیس شعب، به موجب این حکم شما را به مدت 2 سال از تاریخ صدور حکم به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان تهران منصوب می نمایم.»

در ادامه آمده است: «حُسن اجرای امور انجمن، ترغیب و تقویت گروه های نمایشی، توجه به اجرای عمومی آثار، تعامل نشاط ان ... ز با هنرمندان ارجمند استان، ارتباط با نهادها و سازمان ها و ادارات استان، توجه ویژه به شهرستان های استان و هماهن ... لازم با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد ... ی در تعالی رویکرد های نمایشی از اولویت های ابلاغی این انجمن است.»