رضا فرداد فر معاون روابط عمومی انجمن هنرمندان جوان بهبهان دیروز استعفاء داد .

به گزارش انجمن هنرمندان جوان بهبهان ،دیروز رضا فرداد فر طی یک درخواست از محمد مهدی شکوهیان مدیر انجمن تقاضای استعفاء کرد.

بنا به گفت و شنودها تا الان دلیل و علت این کناره ... ری مشخص نشده است اما شکوهیان امروز در حاشیه ی جلسه ی انجمن ،گفت:

دوست عزیز ما آقای فرداد فر از مدت ها قبل از بنده خواسته بود تا موقتا این سمت را عهده دار باشد و بنده هم خواستم تا مسائلی من جمله مسابقات و حواشی دیگر خاتمه یابد وبعدا به درخواست ایشان رسید ... کنم.»

شکوهیان در حاشیه ی مراسم ،مهرداد بدیعی مدیر سابق انجمن و نفر دوم آواز کشوری از خوانندگان جوان استانی را جایگزین فرداد فر کرد.