به گزارش روابط عمومی انجمن فرآیند عضو پذیری انجمن دیروز به پایان رسید که نهایتا هفت نفر به جمع چهل و دو نفر عضو انجمن اضافه شدند.

رضا فرداد فر معاون روابط عمومی انجمن گفت:

قریب به بیست و هفت نفر متقاضی پیوستن به انجمن شده بودند که از این بین هفت نفر به تایید مدیریت و معاونت انجمن رسید .

رضافرداد فر ادامه داد:

قبلابه تصویب انجمن رسیده بود که در این فرآیند باید بانوان و دختران هنرمند نیز به عضویت انجمن برسند که ما دقیقا این کار را انجام دادیم و از هفت نفر چهار نفر دختر و سه نفر پسر هستند.

معاون روابط عمومی انجمن افزود:

رنج سنی این هفت نفر از ۱۹الی ۲۳ سال است که کاملامورد قبول و انتظار ماست.

..

همچنین طی گزارش و مصاحبه ای با آقای محمد مهدی شکوهیان مدیر انجمن ایشان هم در مورد این فرآیند گفت:

سعی و تلاش ماهمواره بر این بوده و هست که فضای انجمن بیش از پیش به سمت جوان گرایی سوق داده شود.ما سعی خواهیم کرد که دائما این روند ادامه داشته باشد.

وی گفت:

بعد از این فرآیند تا پایان دی ماه هیچ گونه برنامه ای برای عضو پذیری نخواهیم داشت.اولین جلسه ای که با اعضاء جدید خواهیم داشت روز پنجشنبه خواهد بود که امیدواریم اعضاء محترم حتما حضور یابند.

محمد مهدی شکوهیان در مورد طرح شب شعر عاشورایی نیز گفت:

این طرح در جمع اعضاء مطرح شد که با موافقت اکثریت مواجح شد و انشاالله از دو سه روز آنی عملیاتی شود.

وی دراین مورد گفت:

سعی خواهیم کرد این طرح بیشتر باب شود.جلسات انجمن هم در این هفته پنجشنبه برگزار می شود و هفته ی آتی جلسه برگزار نخواهد شد.