به گزارش روابط عمومی انجمن هنرمندان جوان شهر،آقای محمد مهدی شکوهیان مدیر انجمن طی مصاحبه ای با ما،از تاریخ استارت مجدد جلسات انجمن پس از یک ماه تعطیلی خبر داد.

وی گفت:

تاریخ شرومجدد جلسات انجمن در مهرماه از پنجم مهرماه خواهد بود که حضور همه ی اعضاء محترم در اولین جلسه ا ... امی است.

محمد مهدی شکوهیان اضافه کرد:

در این مدت که جلسات انجمن تشکیل نمی شد قطعا حرف ها و بعضا برنامه هایی مانده است که نیاز به بررسی با همه ی اعضاء دارد .

سعی بر این هست که انشالله طی دو جلسه ی اول مهرماه به همه ی آنها رسید ... شود .

طرح ایام محرم و شب شعر عاشورایی من جمله مواردی هست که قرار است طی جلسه ی پنجم مطرح شود و رسید ... شود.