استاندارد iso 14064 در ماه مارس سال 2006 منتشر شده است. این استاندارد جزء سری استانداردهای محیط زیستی 14000 است که بصورت تخصصی به موضوع گازهای گلخانه ای می پردازد و ابزاری است جهت برنامه ریزی ، پایش ، کمی سازی و صحه گذاری میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تا بدین ترتیب به سازمانها ، شرکتها و مراکز تی که علاقمند یا موظف به کنترل و کاهش گازهای گلخانه ای می باشند یاری رساند. این استاندارد با پروتکل wbcsd/wri ghg سازگار بوده و در راستای مساعدت به پروتکل کیوتوی سازمان ملل تهیه و تنظیم گردیده و  همچنین در ماه آگوست سال 2006 توسط موسسه ملی استاندارد ansi تائید و پذیرفته شده است.


استاندارد iso 14064  شامل سه بخش مجزا به شرح زیر است:


1-     iso 14064 (part 1) : حاوی اصول و نیازمندیهایی است که سازمان را در جهت کمی سازی و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای منتشره و یا برطرف شده یاری می نماید.


2-     iso 14064 (part2) :مانند بخش اول (part 1) بوده که در فرایندهای پروژه ای کاربرد دارد.


3-     iso 14064 (part 3) : حاوی اصول ،نیازمندیها و خطوط راهنمایی است که هر گونه اظهار یا ادعای مراکز و سازمانها را مبنی بر اندازه کنترل و اندازه گیری گازهای گلخانه ای مورد ارزی و صحه گذاری قرار میدهد. در واقع این بخش از استاندارد اصول ارزی و ممیزی را جهت سازمانهای بیطرف یا مراکز گواهی دهنده مشخص می کند

http://www.icsiran.com/