بخشی از این آهنگ:

ای دل تنها چیه چشم انتظاری

باز یه لحظه یه دم آروم نداری

مثل زمستون تو حسرت بهاری

باز عشقت خیمه زد رو خونم

باز یادت آتیش زد به آشیونم

باز بی تو باید تنها بمونم

بیا سکوت لبهات هنوز حرمت خونست

پرنده دل من هنوز بی آشیونست

بیا پر از امید هنوز این دل خسته

هنوز به پای چشمات پای عشقت نشسته[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]