پاو وینت چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان

پاو وینت-چارچوب-برنامه-های-چهارساله-معاونت-درمان  پاو وینت با موضوع چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان
دارای 21 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 21 اسلاید
فرمت فایل: پاو وینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی ازمتن اسلایدها :

 

 اه کلی
 
   ارتقای کمیت و کیفیت خدمات درمانی
   توانمندسازی کارکنان درجهت ارتقای بهره وری سازمانی
   اصلاح نظام مدیریت خدمات درمانی
   گسترش عملی رفتار حرفه ای
   هم افزایی پژوهش و خدمات درمانی

 

 ارتقای کمیت و کیفیت خدمات درمانی
 نظارت بر استقرار کامل طرح تحول درنظام سلامت
 نظارت بر استقرار نظام اعتباربخشی دربیمارستانهای تابعه به منظور ارتقای کیفیت 
 نظارت هدفمند مراکز درمانی بستری و س ایی درجهت اصلاح نقاط ضعف
 بهبود وضعیت اورژانس های بیمارستانی
 فراهم نمودن زمینه لازم جهت استقرار استانداردهای ارتقای کیفیت/ ب جوایز کیفیت
 حمایت از توسعه کمی و کیفی ارایه خدمت به بیماران خاص
 ارتقای خدمات سلامت مادر و نوزاد دربیمارستانهای تابعه
 ارتقای فرایند نگهداشت تجهیزات پزشکی (با محوریت کالیبراسیون تجهیزات پزشکی)
  ارتقای فرایند هدایت مراکز بیمارستانی در جابه جایی بیماران نیازمند بخشهای ویژه
 ارتقای کیفی مدیریت بحران 
 ارتقای خدمات مددکاری در بیمارستانهای تابعه
 حمایت و تسهیل راه اندازی و توسعه کمی و کیفی خدمات نوین
 توسعه خدمات پیوند اعضای حیاتی به منظور رفع نیاز نیمه شمالی کشور
 توسعه کمی کلینیک های س ایی خارج از بیمارستان
 تسهیل خدمات توریسم درمانی

 فایل