م.م. -  نویسنده :  ج.د. سالینجر - مترجم : احمد کریمی  -  جیبی - شومیز-1348ش- 280 ص -  چاپ تهران نشر شرکت سهامی  کتابهای جیبی کتاب جیبی   شماره  321 -