١٠ اسفند ١٣٩٤

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می رساند جهت پیشبرد اه ... انجمن و سهولت در انجام امور جاری، تشکیل چهار واحد زیر به س ... رستی چهار تن از اعضای هیئت مدیره تصویب شد:

‭ ‬‮«‬واحد‭ ‬صنفی‮»‬‭ ‬ ‬، مسعود‭ ‬سپهر

‬‮«‬واحد‭ ‬فرهن ... ‮»‬‭ ‬، ‬بهرام‭ ‬کلهرنیا
‬‮«‬واحد‭ ‬ارتباطات‮»‬‭ ‬، ‬مصطفی‭ ‬اسدالهی
‬‮«‬واحد‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬آرشیو‮»‬‭ ، ‬مجید‭ ‬بلوچ

زیر‭ ‬مجموعه‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬بدین‭ ‬شرح‭ ‬است‭: ‬

واحد‭ ‬صنفی‭‭:‬
- ‬کمیته‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬مجید‭ ‬عقیلی‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمیته: حسن‭ ‬عقیلی،‭ ‬محمد‭ ‬میرعلایی،‭ ‬سید‭ ‬محمود‭ ‬محمودی‭ ‬و‭ ‬ لیلا‭ ‬مشتاقی‭.

- ‬کمیته‭ ‬پذیرش‭ ‬عضو‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬ مسعود‭ ‬سپهر‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمیته: ‭ ‬مصطفی‭ ‬اسدالهی،‭ ‬قباد‭ ‬شیوا،‭ ‬امراله‭ ‬فرهادی‭.

- ‬کمیته‭ ‬امور‭ ‬استان ها‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬علیرضا‭ ‬شهریاری‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمیته: ‭ ‬رشید‭ ‬کیوانی،‭ ‬ ... ‭ ‬صحاف‭ ‬نیا،‭ ‬مرتضی‭ ‬محلاتی،‭ ‬خلیل‭ ‬جعفری،‭ ‬عادل‭ ‬صدر‭ ‬ممتاز،‭ ‬سروش‭ ‬آبادی‭ ‬و‭ ‬ ‬فرناز‭ ‬ایروانی‭.‬

‬واحد‭ ‬ارتباطات‭ ‬‭:‬
- ‬کمیته‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬مهرداد‭ ‬ذوالنور‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمیته‭ :‬مصطفی‭ ‬اسدالهی،‭ ‬امراله‭ ‬فرهادی،‭ ‬شهاب‭ ‬اشتری،‭ ‬احمد‭ ‬غلامی،‭ ‬تورج‭ ‬صابری وند‭ ‬و ‭ ‬کتایون‭ ‬ارفعی‭ ‬و‭ ‬هانیه‭ ‬صرافی‭.

- ‬کمیته‭ ‬جهت‭ ‬اطلاع‭ ‬و‭ ‬سایت‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭‬ ‬احسان‭ ‬رضوانی‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمیته: ‭ ‬آرین‭ ‬اوهانیان،‭ ‬علی‭ ‬حقیقی،‭ ‬مسعود‭ ‬نجات،‭ ‬سعید‭ ‬باباوند،‭ ‬احمد‭ ‬غلامی ، سمن‭ ‬لطفی،‭ ‬زهرا‭ ‬پاشایی‭ ‬و‭ ‬سارا‭ ‬منوچهریان‭.‬

‭ ‬واحد‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬آرشیو‭:‬
- ‬کمیته‭ ‬موزه‭ ‬با‭ ‬مسئولیت ‭ ‬مریم‭ ‬رونقی‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کمیته: ‭ ‬بابک‭ ‬ارب ... ،‭ ‬محمد‭ ‬رضائیان‭ ‬محمدی،‭ ‬داود‭ ‬شیر‭ ‬محمدی،‭ ‬مهدی‭ ‬گوران‭ ‬سواد‭ ‬کوهی،‭ ‬محمد‭ ‬عرفانیان،‭ ‬محمدحسن‭ ‬عزت‭ ‬زاده،‭ ‬جواد‭ ‬میرحسینی‭. ‬

س ... رست‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬بقیه‭ ‬کمیته ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شکل ... ری‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬اعضای‭ ‬محترم‭ ‬انجمن‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭.‬