غلامرضا حسنی (زاده ۲۹ تیر ۱۳۰۶ در بزرگ آباد اورمیه - درگذشتهٔ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اورمیه) تا ۲۴ دی ۱۳۹۲ ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و ٔ شهر اورمیه بود.


وی از مخالفان نظام شاهنشاهی پهلوی بود و به گفته خود از ۱۸ سالگی تا همواره اسلحه گرم به همراه داشته و به مبارزه مسلحانه با نظام پهلوی پرداخته است.


آیت الله حسنی در ماه های انتهایی حکومت پهلوی هم از عوامل مؤثر در بسیج مردم علیه حکومت پهلوی بود.


سابق ارومیه در ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ و در جلسه اعضای هیئت ت، «نشان درجه یک شجاعت» را از محمود دریافت کرد.


این نشان به خاطر سوابق مبارزاتی حسنی پیش از انقلاب ۵۷، مبارزه با کُرد در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب و حضور در جنگ ایران و عراق به او داده شده است.بیوگرافی آیت الله حسنی


غلامرضا حسنی (زادهٔ ۲۹ تیر ۱۳۰۶ در بزرگ آباد ارومیه، درگذشت ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷) که تا ۲۴ دی ۱۳۹۲ ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و ٔ شهر ارومیه بود.او از مخالفان نظام شاهنشاهی پهلوی بود و به گفتهٔ خود از ۱۸ سالگی تا امروز (قبل و بعد از انقلاب) همیشه اسلحه گرم به همراه داشته و به مبارزه مسلحانه با نظام پهلوی پرداخته است. او در ماه های انتهایی حکومت پهلوی هم از عوامل مؤثر در بسیج مردم علیه حکومت بود. جمشید حقگو نخستین استاندار آذربایجان غربی نقل می کند که حسنی «یکروز در بالای منبر بطور غافلگیرانه یک کلاشینکف از زیر عبای خود درمی آورد و می گوید مردم این یک تفنگ است نوک مگسک قلب شاه! مردم با دیدن این صحنه به هیجان در می آیند و از آن تاریخ مردم ارومیه به سرعت مسلح می شوند.»او در اوایل انقلاب محل اقامت رشید حسنی پسرش که از اعضای فدائیان خلق بود را به کمیته انقلاب اطلاع داد. رشید حسنی پس از محاکمه شد.غلامرضا حسنی بزرگ آباد ٔ دور اول مجلس شورای ی بوده است. با ۷۷/۹ درصد آرا دور دوم از ارومیه انتخاب شد. او تا خارج فقه و اصول حوزه پیش رفته بود و به و لیبی سفر داشت. پیش از انقلاب سر دفتری ازدواج و کشاورزی را داشت.در اسفند سال ۱۳۸۸ مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی به خبرگزاری ایلنا گفت که برای «ثبت معنوی» نام غلامرضا حسنی در فهرست «آثار معنوی» از سازمان میراث فرهنگی ایران تقاضا کرده است و امیدوار است تا پایان سال ۸۸ نام حسنی، به عنوان یکی از میراث فرهنگی ایران به ثبت برسد.


در ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ و در جلسه اعضای هیئت ت ایران، حسنی «نشان درجه یک شجاعت» را از محمود دریافت کرد. به گفتهٔ وب گاه فارس، این نشان به خاطر سوابق مبارزاتی حسنی پیش از انقلاب ۵۷، مبارزه با کُرد در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب و حضور در جنگ ایران و عراق به او داده شده است.