#فوری | توقف خبرهای فوری پلدشت در تلگرام


خبرهای فوری پلدشت در راستای منافع ملی و حمایت از پیام رسان های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام رسان های غیرایرانی فعالیت خود را در تلگرام متوقف می کند.


◀️ این پایان، شروع دوره ای جدید از ارتباط ما با شما خواهد بود.


◀️ خبرهای فوری پلدشت را در پیام رسان های زیر دنبال کنید:


ویسپیwispi.me/channel/khabarpoldasht


آی گپhttps://igap.net/khabarpoldasht


سروشhttps://sapp.ir/khabarpoldasht


گپ https://gap.im/khabarpoldasht


بلهkhabarpoldasht


وبلاگkhabarpoldasht.blog.ir