عروس خانم ها به خاطر درد شب اول عروسی که ناشی از شدن شان ترس دارند ، این ترس که یک ترس روان رفتاری یعنی ترس فکری – ذهنی است و به صورت فیزیکی نیست (یعنی عملا وجود ندارد بلکه در ذهنمان نقش بسته ) . مثلا شما میخواهید عملی را انجام دهید که واقعا درد دارد مثل عمل جراحی واقعا درد دارد و این نوع ترس از نوع ترس واقعی است .

ولی در اینجا در شب ترس واقعی نیست . ترس در اینجا ناشی از چند مورد است که در دوره بلوغ به بعد با آن در ارتباط بوده ایم . ما از دوره بلوغ در مورد شب شنیده ایم :

1-پارگی

2-خونریزی

3-درد و فشار

ادامه مطلب