هر ساله با فرا رسیدن ربیع الاول جوانان دم بخت گوی سبقت را برای تدارک برنامه های عقد و ازدواج از هم می ربایند . ابتکار اعلام هفته وحدت ... ی زمینه وفاق شیعه و سنی را برای بزرگداشت میلاد ... نور و رحمت فراهم نموده است . این موقعیت میتواند ما را به تامل و تعمق در موقعیت ممتاز اصحاب ... و رفتار و کردار این انسان کامل وا داشته و تفاوتهای بین فرق ... ی را به حداقل برسانیم . امید است با درک شرایط و موقعیت ممتاز ... در این برهه از زمان کینه های جاهلیت را رها و با همدلی زمینه توسعه و پیشرفت همه جانبه ... ناب را فراهم نماییم.

پیشاپیش میلاد نبی مکرم ... را به همه مسلمین تبریک و شادباش عرض می نمایم