شام غریبان ی حمله اهواز در لبنان

جمعی از مردم لبنان با قراردادن تصاویری از حمله تروریستی اهواز، به شکل غیررسمی و خودجوش، مراسم شام غریبان برای ی این حادثه تروریستی برگزار د.

به گزارش مشرق، جمعی از مردم لبنان دوشنبه شب در حرکتی خودجوش برای گرامیداشت ی حادثه تروریستی اهواز، مراسم شام غریبان برگزار د.

شرکت کنندگان در مراسم با روشن شمع و خواندن فاتحه یاد قربانیان را گرامی داشتند و با ایران ابراز همبستگی د.

بر اساس این گزارش، مراسم شام غریبان در میدان ی ضاحیه در جنوب بیروت برگزار شده است.

پیشتر نیز مردم لبنان در شبکه های اجتماعی مثل توییتر هشتگ سلام لبنان به ایران را ترند کرده و از این طریق به طور خاص با ایران و مردم و ت آن ابراز همدردی کرده بودند.

منبع: فارس