هورا بالا ه یه دلیل پیدا ک باهاش گند بزنم به امروز.


عثمان دمبله امروز تازه بیست و یک سالش شد. طرف اکثرا فی بازی می کنه تو بارسا! با مسی توپ زدن توی یه زمین چیز کمی نیست حالا فرض کن بقیه ی ستاره های بارسا هم کنارت باشن، تو نیوکمپ و سانتیاگوبرنابئو هم بوده باشی.


ببین به نظرم اینکه می گن زندگی مسابقه دو نیست و قرار نیست خودتون رو با بقیه مقایسه کنید و فلان ، کلا همه شو بریزید دور! اینا رو یه لوزر گفته وقتی نشسته بوده کنج خونه ش و دیده چقد از هم سنّ و سال هاش عقبه و جاش جمله فلسفی در کرده چون اون قدر عقب مونده بوده که کاری به غیر از جمله ی فلسفی در ازش بر نمی اومده. زندگی بناش بر مقایسه س. دقیقا مسابقه س و تو اگه در یه برهه ای به خودت بیای و بفهمی که اوه چقد از بقیه ی هم سن و سال هات عقبی دو ح ه از اونجا به بعدش، یا هنوز اون قدر جوونی که تلاش کنی جا موندگی هاتو جبران کنی،  یا اون قدر زمان از دست دادی که فقط جمله فلسفی در ازت بر بیاد.


طرف تازه بیست و یک سالش شد. بریم بمیریم سهراب اینا؟