مطابق با سالهای گذشته در شهریورماه امسال نیز پانزدهمین دوره ضیافت شه خواجه نصیر الدین طوسی شروع شده و در حال برگزاری است. این دوره از امروز ساعت 8:30 شروع شده و در دو بخش دوساعته ادامه خواهد یافت، این کلاسها فردا نیز به همین صورت ادامه خواهد یافت.